Obstarávanie

Ochranné balistické vesty


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
300 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
300 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
35815100-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom tejto zákazky je nákup ochranných balistických viest vrátane príslušenstva ( pre časť 2 a časť 3), návodu na používanie a ošetrovanie viest v slovenskom jazyku, obalu a dopravy na miesto plnenia / celkom troch druhov ochranných balistických viest - Ochranná balistická vesta na skryté nosenie (podkošeľová), - Ochranná balistická vesta na vonkajšie nosenie (univerzálna), - Ochranná balistická vesta na vonkajšie nosenie (taktická) v predpokladanom množstve 7 950 kusov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ERIK JV s.r.o. 1 300 000,00 Neuvedené EUR 15. Marec 2017 82456

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Ponuka uchádzača č.1 - časť 2 20. Jún 2016 20. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678782/content/455410/download","filename":"9. Ponuka č.1 ARGUN - časť 2.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 21. Apríl 2016 21. Apríl 2016 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č.1 16. Február 2016 16. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623111/content/400637/download","filename":"1. Vysvetlovanie SP -č 1 VESTY - 15.02. 2016 - zverejnenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informačná povinnosť podľa §41 ods.1 - OSTATNÉ - 31.3.2016 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638470/content/651070/download","filename":"Informačná povinnosť podľa § 41 ods.1 - OSTATNÉ- 31.3.2016.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z úvodného úplného vyhodnotenia ponúk - OSTATNÉ 20. Jún 2016 20. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678757/content/455218/download","filename":"2.Zápisnica z posúdenia spl. podm. účasti +Dodatok 1 -zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678757/content/455219/download","filename":"3. Zapisnica z úvodného úplného vyhodnotenia-OSTATNÉ-zverejnenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Ponuka uchádzača č.1 - časť 1 20. Jún 2016 20. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678769/content/455244/download","filename":"7. Ponuka č.1 ARGUN - časť 1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Ponuka uchádzača č.2 - časť 2 20. Jún 2016 20. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678785/content/455414/download","filename":"10. Ponuka č.2 ERIK JV - časť 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA - Predĺženie pôvodne stanovených lehôt 15. Marec 2016 15. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/633774/content/545259/download","filename":"Zmena pôvodne stanovených lehôt - 14.3.2016 - zverejnenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Ponuka uchádzača č.2 - časť 3 20. Jún 2016 20. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678793/content/455442/download","filename":"13. Ponuka č.2 ERIK JV - časť 3.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č.2 23. Február 2016 23. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626195/content/791730/download","filename":"2. Vysvetlovanie SP -č 2 VESTY - 23.02. 2016 - zverejnenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Ponuka uchádzača č.1 - časť 3 20. Jún 2016 20. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678790/content/455438/download","filename":"12. Ponuka č.1 ARGUN - časť 3.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - KRITÉRIÁ 20. Jún 2016 20. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678759/content/455226/download","filename":"4. Zapisnica otvaranie ponuk KRITÉRIÁ- zverejnenie.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Časť 3 - Ochranná balistická vesta na vonkajšie nosenie (taktická) 20. Jún 2016 20. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678818/content/455543/download","filename":"3.RD č.OVO2_2016_000145-3_3 časť 3 - ARGUN s.r.o., Hr.Králové.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - OSTATNÉ 20. Jún 2016 20. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678753/content/455213/download","filename":"1.Zapisnica z otvarania ponuk - zverejnenie.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Časť 2 - Ochranná balistická vesta na vonkajšie nosenie (univerzálna) 20. Jún 2016 20. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678813/content/455500/download","filename":"2.RD č.OVO2_2016_000145-2_3 časť 2 - ARGUN s.r.o., Hr.Králové.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č.6 23. Marec 2016 23. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636843/content/611453/download","filename":"6. Vysvetlovanie SP -č. 6 VESTY - 23.03.2016 - zverejnenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Ponuka uchádzača č.2 - časť 1 20. Jún 2016 20. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678774/content/455292/download","filename":"8. Ponuka č.2 ERIK JV - časť 1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Ponuka uchádzača č.3 - časť 2 20. Jún 2016 20. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678786/content/455416/download","filename":"11. Ponuka č.3 Česká zbrojovka - časť 2.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa § 21 20. Jún 2016 20. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678799/content/455453/download","filename":"15.Správa o zákazke § 21 - Ochranné balistické vesty - 20.6.2016.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č.4 10. Marec 2016 10. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632098/content/516815/download","filename":"4. Vysvetlovanie SP -č. 4 VESTY - 10.03.2016 - zverejnenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Ponuka uchádzača č.3 - časť 3 20. Jún 2016 20. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678795/content/455448/download","filename":"14. Ponuka č.3 Česká zbrojovka - časť 3.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. Január 2016 28. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242904/content/107774/download","filename":"1.SP -Ochranné balistické vesty - zverejnenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie súťažných podkladov č.3 4. Marec 2016 4. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630254/content/493757/download","filename":"3. Doplnenie súťažných podkladov č. 3 - 04.03.2016 - zverejnenie.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 10. Máj 2016 10. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/661060/content/488203/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk -10.5.2016 ( ÚVO ).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č.5 18. Marec 2016 18. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635298/content/568495/download","filename":"5. Vysvetlovanie SP -č. 5 VESTY - 18.03.2016 - zverejnenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov č.7 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638329/content/648227/download","filename":"7. Vysvetlovanie SP -č. 7 VESTY - 30.03.2016 -zverejnenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu 15. Február 2016 15. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622876/content/396317/download","filename":"1B. Odpoved zaevidovaným Záujemcom - žiadosť o nápravu - 15.2.2016 - zverejnenie.pdf"}]
Súťažné podklady Ochranné balistické vesty (oprava termínov a realizácia elektronickej aukcie) 16. Marec 2016 16. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634523/content/549030/download","filename":"1.SP -Ochranné balistické vesty - 26.1.2016 - s EA - 14.3.2016 - zverejnenie.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_SHNM-OMTZ1-2017-000557-007_2017 3. Apríl 2017 3. Apríl 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Časť 1 - Ochranná balistická vesta na skryté nosenie (podkošeľová) 20. Jún 2016 20. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678807/content/455483/download","filename":"1.RD č.OVO2_2016_000145-1_3 časť 1 - ERIK JV s.r.o.,Bratislava.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - KRITÉRIÁ 20. Jún 2016 20. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678761/content/455232/download","filename":"5. Zapisnica z vyhodnotenia ponúk KRITÉRIÁ pred EA -zverejnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678761/content/455233/download","filename":"6. Zapisnica vyhodnotenie ponuk KRITÉRIÁ po EA - zverejnenie.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×