Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žarnovica na rok 2017


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
97 114,00
Konečná suma(Bez DPH):
97 113,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
4

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese dreva

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Rudolf Baniari 7 23 367,00 Neuvedené EUR 28. November 2016 82064
Slavomír Dobrík 7 16 641,00 Neuvedené EUR 29. November 2016 82065
Šuriansky s.r.o. 7 38 257,00 Neuvedené EUR 6. December 2016 82066
Jozef Pacher-BIŽOK 5 18 848,00 Neuvedené EUR 6. December 2016 82067

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Jozef Pacher - Bižok 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735589/content/465473/download","filename":"pacher.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok 31. Január 2018 31. Január 2018 []
Zmluva Rudolf Baniari 28. November 2016 28. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742087/content/500050/download","filename":"10Baniari.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok 31. Január 2018 31. Január 2018 []
Iný dokument k zákazke JED LS Žarnovica 22. September 2016 22. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714100/content/506178/download","filename":"jed-formular.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok 31. Január 2018 31. Január 2018 []
Súťažné podklady Súťažné podklady LS Žarnovica 22. September 2016 22. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714097/content/506149/download","filename":"01 RD originál (11)Žaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714097/content/506150/download","filename":"01 SP originál komplex Žaca podpísané.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714097/content/506151/download","filename":"Príloha č. 1 RD Všeobecné záväzné podmienky Žaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714097/content/506152/download","filename":"Príloha č. 2 RD Objednávka1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714097/content/506153/download","filename":"Príloha č. 2 SP komplex (5).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714097/content/506154/download","filename":"Príloha č. 2 SP komplex (5)1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714097/content/506155/download","filename":"Príloha č. 3 RD Zákazkový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714097/content/506156/download","filename":"Príloha č. 4 RD Samofakturácia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenie 9. Marec 2018 9. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952761/content/724263/download","filename":"Suma uhradeného plnenia ťažba LS 02 2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Neoforest s.r.o. 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735586/content/465470/download","filename":"neoforest.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok 31. Január 2018 31. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov Rudolf Baniari 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735570/content/465450/download","filename":"baniari.pdf"}]
Zmluva Pavel Bielik 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745602/content/399830/download","filename":"11Bielik.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Forestra s.r.o. 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735578/content/465462/download","filename":"forestra.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Di Mihálik s.r.o. 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735583/content/465468/download","filename":"mihálik.pdf"}]
Zmluva Vladimír Maňkovský 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745630/content/400011/download","filename":"14Maňkovský.pdf"}]
Zmluva Jozef Považan - Pojo 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745633/content/400018/download","filename":"18Považan.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748602/content/420880/download","filename":"Súhrnná správa Žarnovica.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok 31. Január 2018 31. Január 2018 []
Zmluva Šuriansky, s.r.o. 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745619/content/399918/download","filename":"20Šuriansky.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Otváranie ponúk Žarnovica 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734224/content/459624/download","filename":"otváranie obálok žarnovica.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Jozef Považan - POJO 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735591/content/465474/download","filename":"považan.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok 31. Január 2018 31. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov Pavol Ratulovský 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735593/content/465478/download","filename":"ratulovský.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Šuriansky s.r.o. 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735596/content/465588/download","filename":"šuriansky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Vladimír Maňkovský 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735581/content/465465/download","filename":"maňkovský.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok 31. Január 2018 31. Január 2018 []
Zmluva Neoforest, s.r.o. 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745624/content/399985/download","filename":"16Neoforest.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Splnenie podmienok účasti Žarnovica 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735536/content/465288/download","filename":"podmiekky účasti žaca.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Pavel Bielik 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735568/content/465446/download","filename":"bielik.pdf"}]
Zmluva Di Mihálik, s.r.o. 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745607/content/399847/download","filename":"15Mihálik.pdf"}]
Zmluva Slavomír Dobrík 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745662/content/400169/download","filename":"12Dobrík.pdf"}]
Zmluva Forestra, s.r.o. 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745610/content/399890/download","filename":"13Forestra.pdf"}]
Zmluva Pavol Ratulovský 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745672/content/400206/download","filename":"19Ratulovský.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok 31. Január 2018 31. Január 2018 []
Zmluva Jozef Pacher - Bižok 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745622/content/399936/download","filename":"17Pacher.pdf"}]
Zápisnica Vyhodnotenie ponúk Žarnovica 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735534/content/465284/download","filename":"vyhodnotenie ponúk žaca.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Slavomír Dobrík 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735573/content/465456/download","filename":"dobrík.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Subdodávatelia 31. Január 2018 31. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/938785/content/743164/download","filename":"Zoznam subdodávateľov-LS Žarnovica.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×