Obstarávanie

Nákup dieselových jednotiek (DMJ)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
76 999 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
76 999 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34600000-3
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup ucelených dieselmotorových jednotiek (ďalej aj ako DMJ) s rozchodom 1435 mm, s nízkopodlažným riešením konštrukcie. DMJ musia v rozsahu a v kvalite spĺňať podmienky stanovené technickými špecifikáciami interoperability (ďalej len TSI) pre konvenčné vlaky, predpismi a normami platnými v Slovenskej republike (ďalej len SR) a príslušnými vyhláškami Medzinárodnej železničnej únie (ďalej len UIC). Verejný obstarávateľ požaduje dodať tovar v nasledujúcom počte a zložení: 7 ks DMJ 160 a 1 ks DMJ 110 a v rámci možného uplatnenia opcie 13 ks DMJ 110. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie sprievodnej technickej dokumentácie, zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa z obsluhy, údržby a prevádzky predmetu zákazky a dodanie diagnostických zariadení. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, je uvedené vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ŽOS Vrútky a.s. 4 76 999 000,00 Neuvedené EUR 28. Marec 2017 81874

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka 12. Apríl 2017 12. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806075/content/613737/download","filename":"Ponuka_Ostatne_LOKO TRANS Slovakia_ok.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch 7. Január 2016 7. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/555815/content/198779/download","filename":"ZSSK_DMJ_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_45_profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 12. Apríl 2017 12. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806076/content/613738/download","filename":"Ponuka_Ostatne_CRRC_ok.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní 7. Január 2016 7. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/555821/content/198800/download","filename":"ZSSK_DMJ_Informácia podľa § 41_Ostatné.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/773347/content/558025/download","filename":"ZSSK_DMJ_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_PROFIL.pdf"}]
Zápisnica Zápisnice o vyhodnotení ponúk 11. Apríl 2017 11. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/805052/content/611306/download","filename":"Zapisnica z vyhodn. ponuk_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/805052/content/611307/download","filename":"Zapisnica z vyhodn ponuk_Kriteria_pred EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/805052/content/611308/download","filename":"Zapisnica z vyhodn. ponuk_Kriteria_po EA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/555803/content/198789/download","filename":"151216132329_0001.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o oprave súťažných podkladov 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/555800/content/198777/download","filename":"151216132533_0001.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Nákup dieselmotorových jednotiek 30. Marec 2017 30. Marec 2017 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 11. Apríl 2017 11. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/805049/content/611270/download","filename":"Zapisnica z vyhodn. podmienok ucasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/555806/content/198809/download","filename":"151216133601_0001.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk 11. Apríl 2017 11. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/805045/content/611253/download","filename":"Zapisnica z otv._Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/805045/content/611254/download","filename":"Zapisnica z otv._Kriteria.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 10. Apríl 2017 10. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/803634/content/606355/download","filename":"ZSSK_DMJ_Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/555812/content/198755/download","filename":"ZSSK_DMJ_05_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_19_34.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/555812/content/198756/download","filename":"ZSSK_DMJ_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_35-44.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/555809/content/198729/download","filename":"151216134056_0001.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmeny zmluvy uzatvorením Dodatku č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE č. 4600003106/VS/2017 NA DODANIE DIESELMOTOROVÝCH JEDNOTIEK 19. Júl 2018 19. Júl 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka 12. Apríl 2017 12. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/806081/content/613764/download","filename":"Ponuka_Ostatne_Pojazdy Szynowe PESA_ok.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 8. December 2016 8. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746528/content/800332/download","filename":"ZSSK_DMJ_Informácia podľa § 41_Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 12. Apríl 2017 12. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/805946/content/613370/download","filename":"Ponuka_Ostatne_ZOS Vrutky_ok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/805946/content/613371/download","filename":"Ponuka_Kriteria_ZOS Vrutky_ok.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. November 2015 18. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/555797/content/198747/download","filename":"ZSSK_Sutazne_Na´kup DMJ_FINAL_PROFIL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/555797/content/198748/download","filename":"Pri´lohy ku KZ na Na´kup DMJ_final_PROFIL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/555797/content/198749/download","filename":"Pri´loha cˇ. 9 ku KZ Harmonogram doda´vok_final_Profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/555797/content/198750/download","filename":"Pri´loha cˇ. 11 ku KZ Harmonogram doda´vok - opcie_final_PROFIL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/555797/content/198751/download","filename":"Pri´loha_cˇ.1_k_Opisu_predmetu_za´kazky_final_PROFIL.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch 7. Január 2016 7. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/555818/content/198787/download","filename":"ZSSK_DMJ_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_46_53_profil.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×