Obstarávanie

Odprášenie OC2 – mimopecné odsírenie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 248 970,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 248 970,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45255400-3
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie diela a uvedenie do prevádzky - dodanie novej filtračnej stanice, úprava a pretesnenie odsávacích miest na všetkých 3 pracoviskách MPO1 na zníženie prašnosti na Oceliarni č.2 (OC2), prevádzka MPO1 (Mimopecná príprava ocele č.1) za účelom zníženia emisií Tuhých znečisťujúcich látok (TZL). Požadovaným technickým riešením musí byť zabezpečená max. koncentrácia TZL 8 mg/Nm3 za filtrom a min. 92% účinnosti zberu/zachytenia TZL pri zdroji. Zníženie prašnosti sa týka pracovného prostredia pracovísk MPO1 a aj vzdušniny vypúšťanej do atmosféry cez komín odsávacieho zariadenia. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 5 3 248 970,00 Neuvedené EUR 10. Február 2017 81511

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2017 23. Január 2018 23. Január 2018
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia po ukončení zmluvy 22. Január 2019 22. Január 2019
Zmluva Zmluva o dielo 16. Február 2017 16. Február 2017
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 16. Február 2017 16. Február 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Február 2017 16. Február 2017
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch (4-6) 1. Marec 2016 1. Marec 2016
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 16. Február 2017 16. Február 2017
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Február 2017 16. Február 2017
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 4. September 2017 4. September 2017
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 25. Máj 2016 25. Máj 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch (7) 7. Marec 2016 7. Marec 2016
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 - Ostatné 6. Apríl 2016 6. Apríl 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch 16. Február 2016 16. Február 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch (17-19) 29. Marec 2016 29. Marec 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch (8-16) 11. Marec 2016 11. Marec 2016
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Február 2017 16. Február 2017
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. Január 2016 27. Január 2016
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Február 2017 16. Február 2017
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 16. Február 2017 16. Február 2017
Zmluva Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo 8. Február 2019 8. Február 2019
Ponuky uchádzačov Ponuka 16. Február 2017 16. Február 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 7. Marec 2018 7. Marec 2018
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 8. Marec 2017 8. Marec 2017
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. Júl 2016 4. Júl 2016
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. Február 2017 17. Február 2017

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×