Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín. LS Nemšová na rok 2017


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
520 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
10 520 000,00
Zaplatené:
2023.07%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77210000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
21

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Ťažba dreva zahŕňa proces spiľovania stromov, približovanie dreva a jeho manipuláciu na odvoznom mieste.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ENVIRA,s.r.o 21 520 000,00 Neuvedené EUR 15. December 2016 81326
Branislav Svatík 21 520 000,00 Neuvedené EUR 15. December 2016 81327
Peter Šmatlák 21 520 000,00 Neuvedené EUR 15. December 2016 81328
Miroslav Ludvík 21 520 000,00 Neuvedené EUR 15. December 2016 81329
Marián Cyrul 21 520 000,00 Neuvedené EUR 15. December 2016 81330
Augustín Cyrul 21 520 000,00 Neuvedené EUR 15. December 2016 81331
Vojtech Klocháň VOMA 21 520 000,00 Neuvedené EUR 15. December 2016 81332
FORESTRA, s.r.o. 21 320 000,00 Neuvedené EUR 15. December 2016 81333
Zdenko Gajdošík 21 520 000,00 Neuvedené EUR 15. December 2016 81334
VH Forest s.r.o. 21 520 000,00 Neuvedené EUR 15. December 2016 81335
Ján Prosňanský 21 520 000,00 Neuvedené EUR 15. December 2016 81336
Martin Goláň 21 520 000,00 Neuvedené EUR 15. December 2016 81337
LES-Chupáč s.r.o. 21 520 000,00 Neuvedené EUR 15. December 2016 81338
Branislav Svatík 21 520 000,00 Neuvedené EUR 15. December 2016 81339
Šuriansky s.r.o. 26 520 000,00 Neuvedené EUR 15. December 2016 81340
LIGNEUS, s.r.o. 21 520 000,00 Neuvedené EUR 15. December 2016 81341
Ján Púček 26 520 000,00 Neuvedené EUR 15. December 2016 81342
Pavol Bojko 26 520 000,00 Neuvedené EUR 15. December 2016 81343
Juraj Dovina 26 320 000,00 Neuvedené EUR 15. December 2016 81344
Ján Ľuptovec 26 520 000,00 Neuvedené EUR 15. December 2016 81345
Jozef Matejík ml. 21 520 000,00 Neuvedené EUR 15. December 2016 81346

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument, časť I. 26. September 2016 26. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713590/content/502051/download","filename":"JED formulár Nemšová.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 13. Marec 2017 13. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/788667/content/637948/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti Nemšová.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady LS Nemšová 26. September 2016 26. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713579/content/501951/download","filename":"Príloha č. 1 RD Všeobecné záväzné podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713579/content/501952/download","filename":"Príloha č. 2 RD Objednávka1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713579/content/501953/download","filename":"Príloha č. 3 RD Zákazkový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713579/content/501954/download","filename":"Príloha č. 4 RD Samofakturácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713579/content/501955/download","filename":"Príloha č. 5 RD Výzva na zaslanie cenovej ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713579/content/501956/download","filename":"Príloha č. 6 RD Zápis o vyhodnotení ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713579/content/501957/download","filename":"Príloha SP č. 1 Návrh RD s prílohami RD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713579/content/501958/download","filename":"Príloha SP č. 2 Tabuľka plnenia kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713579/content/501959/download","filename":"SP Nemšová.pdf"}]
Správa o zákazke Správa 13. Marec 2017 13. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/788672/content/637953/download","filename":"Správa.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. December 2016 12. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747922/content/417724/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk LS Nemšová.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 13. Marec 2017 13. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/788664/content/637943/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Nemšová.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 8. Február 2018 8. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942322/content/758184/download","filename":"Suma uhradeného plnenia 2017 LS1.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×