Obstarávanie

Spoločné obstarávanie poistných služieb pre Mesto Stará Ľubovňa a spolupoistené organizácie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Stará Ľubovňa
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 994,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 994,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
66510000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb pre Mesto Stará Ľubovňa, spolupoistené organizácie a pre organizácie v ich zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 1 3 994,00 Neuvedené EUR 31. December 2016 80540

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica 12. December 2014 12. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/444465/content/357502/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk č. 1 - Stará Ľubovňa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/444465/content/357503/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk č. 2 - Stará Ľubovňa.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Union poisťovňa,a.s. 12. December 2014 12. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/444474/content/357508/download","filename":"Ponuka.č.2 - Union poisťovňa,a.s..pdf"}]
Ponuky uchádzačov KOOPERATIVA poisťovňa,a.s., Vienna Insurance Group 12. December 2014 12. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/444477/content/357509/download","filename":"Ponuka.č.1- KOOPERATIVA poisťovňa,a.s., ASTRA S.A..pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. December 2014 12. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/444459/content/357500/download","filename":"Správa o zákazke-Stará Ľubovňa.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. December 2014 12. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/444468/content/357504/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/444468/content/357505/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. September 2014 3. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/444453/content/357477/download","filename":"1. SP - Obsah SP - Stará Ľubovňa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/444453/content/357478/download","filename":"2. A1 - Pokyny pre uchádzačov - Stará Ľubovňa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/444453/content/357479/download","filename":"3. A2 - Podmienky účasti uchádzačov - Stará Ľubovňa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/444453/content/357480/download","filename":"4. A3 -Kritériá na hodnotenie ponúk - Stará Ľubovňa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/444453/content/357481/download","filename":"5. Príloha č. 1 k A3 Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk- Stará Ľubovňa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/444453/content/357482/download","filename":"6. B1 - Opis predmetu obstarávania - Stará Ľubovňa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/444453/content/357483/download","filename":"7. Príloha č. I. k B1 - Zoznam organizácií pristupujúcich k VO - Stará Ľubovňa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/444453/content/357484/download","filename":"8. Príloha č. II k B1 - Zoznam nehnuteľného a hnuteľného majetku- Stará Ľubovňa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/444453/content/357485/download","filename":"9. Príloha č. III. k B1 Tabuľka na určenie poistných súm - Stará Ľubovňa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/444453/content/357486/download","filename":"10. Príloha č. IV k B1 - Zoznam osobných motorových vozidiel - Stará Ľubovňa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/444453/content/357487/download","filename":"11. Príloha č. V k B1 -Zoznam nákladných motorových vozidiel,pracovných strojov a prívesných zariadení-Stará Ľubovňa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/444453/content/357488/download","filename":"12. Príloha č.VI k B1 -Tabuľka PZP -Stará Ľubovňa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/444453/content/357489/download","filename":"13. Príloha č.VII k B1 -Tabuľka na poistenie pomníkov - Stará Ľubovňa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/444453/content/357490/download","filename":"14. B2 - Spôsob určenia ceny - Stará Ľubovňa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/444453/content/357491/download","filename":"15. B3 - Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky - Stará Ľubovňa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/444453/content/357492/download","filename":"16. Príloha č. 1 k RD - Stará Ľubovňa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/444453/content/357493/download","filename":"17. PZ pre poistenie majetku - vzorové tlačivo - Stará Ľubovňa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/444453/content/357494/download","filename":"18. Zoznam majetku - príloha k PZ - vzorové tlačivo - Stará Ľubovňa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/444453/content/357495/download","filename":"19. Havarijné poistenie- vložka- vzorové tlačivo -Stará Ľubovňa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/444453/content/357496/download","filename":"20. Havaríjne poistenie - zoznam - vzorové tlačivo - Stará Ľubovňa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/444453/content/357497/download","filename":"21. Zmluva PZP - vzorové tlačivo - Stará Ľubovňa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/444453/content/357498/download","filename":"22. PZP - zoznam - vzorové tlačivo - Stará Ľubovňa.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. November 2014 24. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/444456/content/357499/download","filename":"Informácia podľa §44, ods. 2 - Výsledok vyhodnotenia ponúk -SĽ.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. December 2014 12. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/444462/content/357501/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti - .pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 31. Marec 2016 31. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639431/content/668745/download","filename":"Potvrdenie o dodaní služieb poistenia.pdf"}]
Zmluva Zmluva 12. December 2014 12. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/444471/content/357506/download","filename":"Rámcova dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/444471/content/357507/download","filename":"Príloha č.1 k RD - ročné sadzby.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 29. Marec 2018 29. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/962253/content/763909/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia - Stará Ľubovňa 2017 (23).pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 29. Marec 2017 29. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796699/content/553503/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 24. Marec 2016 24. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/637288/content/623000/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia -Mesto Stará Ľubovňa.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×