Obstarávanie

Prenájom konferenčnej a tlmočníckej techniky a zabezpečenie stálej konferenčnej obsluhy na podujatiach počas predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016 v historickej budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
112 554,00
Konečná suma(Bez DPH):
112 554,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79952000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Slovenská republika bude od 1. júla do 31. decembra 2016 vykonávať predsedníctvo v Rade Európskej únie (ďalej len SK PRES). Pri tejto príležitosti sa bude na území SR konať približne 200 podujatí na expertnej a pracovnej úrovni. Predmetom zákazky je prenájom technického, tlmočníckeho a konferenčného vybavenia pozostávajúceho z konferenčnej a tlmočníckej techniky, audiovizuálnej techniky (t.j. ozvučovacej a projekčnej techniky), inštalácií pódií pre tlmočnícke kabínky a pre predsednícky stôl a zabezpečenie konferenčnej obsluhy techniky a nevyhnutnej kabeláže pre účely SK PRES v historickej budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 3 112 554,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2016 79643

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica zápisnice z vyhodnotenia ponúk 1. Júl 2016 1. Júl 2016 []
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 18. Január 2017 18. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765805/content/506579/download","filename":"Zoznam subdodávateľov AV MEDIA, a.s. a YVENTECH s.r.o. .pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda o poskytovaní služieb a zabezpečení technického a konferenčného vybavenia 1. Júl 2016 1. Júl 2016 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k oznámeniu o vyhlásení VO a súťažným podkladom 22. Január 2016 22. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195961/content/295312/download","filename":"13_vysvetlenie sutaznych podkladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195961/content/295313/download","filename":"13_Priloha č_5 k SP 5_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195961/content/295314/download","filename":"13_Priloha č_5 k SP 5_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195961/content/295315/download","filename":"13_Priloha č_5 k SP 5_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195961/content/295316/download","filename":"13_Priloha č_5 k SP 5_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195961/content/295317/download","filename":"13_Priloha č_5 k SP 5_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195961/content/295318/download","filename":"13_Priloha č_3 k RD 3_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195961/content/295319/download","filename":"13_Priloha č_3 k RD 3_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195961/content/295320/download","filename":"13_Priloha č_3 k RD 3_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195961/content/295321/download","filename":"13_Priloha č_3 k RD 3_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195961/content/295322/download","filename":"13_Priloha č_3 k RD 3_5.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk zápisnice z otvárania ponúk 1. Júl 2016 1. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682923/content/481707/download","filename":"19_Zapisnica_z_otvárania_častí_ponúk_Ostatné_Zupne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682923/content/481708/download","filename":"42_Zápisnica_z_otvárania kritérií.pdf"}]
Správa o zákazke správa o zákazke 1. Júl 2016 1. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682988/content/481947/download","filename":"Správa § 21 ods. 2 technické vybavenie Župné.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. Jún 2016 24. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/680705/content/464864/download","filename":"54_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchadzaca Yventech, s.r.o. 1. Júl 2016 1. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683041/content/482230/download","filename":"01_Cast_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683041/content/482231/download","filename":"02_Cast_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683041/content/482232/download","filename":"02_Priloha_c_2_Zoznam poloziek na usporiadanie podujati.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683041/content/482233/download","filename":"Audiomaster_IEC60914_ozvucovaci systemy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683041/content/482234/download","filename":"BOSCH_A_E_A_E_Specification_enUS_9007204165345291.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683041/content/482235/download","filename":"BOSCH_DCN_centralna_jednotka_CZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683041/content/482236/download","filename":"BOSCH_digitálna_delegatska_konferencna_mikrofonna_jednotka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683041/content/482237/download","filename":"BOSCH_digitálna_delegatska_konferencna_mikrofonna_jednotka_CZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683041/content/482238/download","filename":"BOSCH_nabijeci_kufr_IR prijimacu_EN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683041/content/482239/download","filename":"BOSCH_stanička překladu_LBB 4540_32.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683041/content/482240/download","filename":"BOSCH_tlmocnicky_pult.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683041/content/482241/download","filename":"BOSCH_tlmocnicky_pult_CZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683041/content/482242/download","filename":"BOSCH_transmitter_INT-TX32.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683041/content/482243/download","filename":"MACKIE_SRM350-450_SS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683041/content/482244/download","filename":"NEC_Datasheet_PA672W-czech.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683041/content/482245/download","filename":"PANASONIC PT-EZ770Z_CZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683041/content/482246/download","filename":"PANASONIC PT-EZ770Z_EN.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195955/content/295299/download","filename":"03_Sutazne podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195955/content/295300/download","filename":"04_Priloha č_1 k SP Preukázanie splnenia požiadaviek na predmet zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195955/content/295301/download","filename":"05_Priloha č_2_Zoznam položiek na usporiadanie podujatí.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195955/content/295302/download","filename":"06_Príloha č_3 k SP Technické špecifikácie pre konferenčné miestnosti so simultánnym tlmočením.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195955/content/295303/download","filename":"07_Príloha č_4 k SP Predbežný kalendár podujatí.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195955/content/295304/download","filename":"08_Príloha č_5 k SP Orientačný nákres sedení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195955/content/295305/download","filename":"09_Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195955/content/295306/download","filename":"09_Príloha č_1 RD Zoznam Techniky a prác realizovaných v histor budove NR SR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195955/content/295307/download","filename":"09_Príloha č_2 RD Technické špecifikácie pre konferenčné miestnosti so simultánnym tlmočením.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195955/content/295308/download","filename":"09_Príloha č_3 RD Špecifikácia typov sedenia na podujatiach a ich varianty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195955/content/295309/download","filename":"09_Príloha č_4 RD Požiadavky na technikov a náplň ich činností.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195955/content/295310/download","filename":"09_Príloha č_5 RD Prehlásenie o zhode.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195955/content/295311/download","filename":"09_Príloha č_6 RD Podrobná špecifikácia techniky a prác.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača CONTEST, s.r.o. 1. Júl 2016 1. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683020/content/482060/download","filename":"Oa_supis-dokladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683020/content/482061/download","filename":"Ob_identifikacne-udaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683020/content/482062/download","filename":"Oc_vyhlasenie-o-suhlase.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683020/content/482063/download","filename":"Od_oznamenie-k-spracovaniu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683020/content/482064/download","filename":"Of_udaje-pracovnika_e-aukcia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683020/content/482065/download","filename":"Og_doklad-zabezpeka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683020/content/482066/download","filename":"Oh_0_zoz.dokumentov-opis-predmetu-zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683020/content/482067/download","filename":"Oh_1_konf.jednotka_CMS700.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683020/content/482068/download","filename":"Oh_2a_bezdrot.prijimac_TXS-87x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683020/content/482069/download","filename":"Oh_3_tlmoc.kabina_IB-600.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683020/content/482070/download","filename":"Oh_2b_bezdrot.vysielac_TXS-87xHT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683020/content/482071/download","filename":"Oh_4_tlmoc.pult_ID700.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683020/content/482072/download","filename":"Oh_5_zoznam-ponukanych-vyrobkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683020/content/482073/download","filename":"Oh_6_cest.vyhlas.-disponovanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683020/content/482074/download","filename":"Oi_prehlad-ekvivalentnych-vyrobkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683020/content/482076/download","filename":"Oj_suhlas-so-zmluvou.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb a zabezpečení 5. September 2016 5. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709198/content/477685/download","filename":"Dodatok č. 1 k rámcovej dohode.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk časť Ostatné 28. Január 2016 28. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195964/content/295323/download","filename":"Informacia o otvarani ponuk Ostatne.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchadzaca LEXMAN, s.r.o. 1. Júl 2016 1. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683072/content/482318/download","filename":"151221_Ministerstvo zahraničných veci_ostatne_scan.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk 21. Jún 2016 21. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/679347/content/457637/download","filename":"36_Predlzenie lehoty viazanosti.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Prenájom konferenčnej a tlmočníckej techniky a zabezpečenie stálej konferenčnej obsluhy na podujatiach počas predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016 v historickej budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave 17. Január 2017 17. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765216/content/503869/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia .pdf"}]
Zápisnica zápisnice z vyhodnotenia ponúk 1. Júl 2016 1. Júl 2016 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 1. Júl 2016 1. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682931/content/481717/download","filename":"20_Zapisnica_z_kontroly_splnenia_PU_technické vybavenie Zupne (1).pdf"}]
Zápisnica zápisnice z vyhodnotenia ponúk 1. Júl 2016 1. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682979/content/481936/download","filename":"21_Zápisnica_z_vyhodnotenia_splnenia_požiadaviek_na_predmet_zákazky_Zupne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682979/content/481937/download","filename":"26_Zápisnica_z_vyhodnotenia_splnenia_požiadaviek_na_predmet_zákazky_Zupne c_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682979/content/481938/download","filename":"29_Zápisnica_z_vyhodnotenia_splnenia_požiadaviek_na_predmet_zákazky_Zupne c_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682979/content/481939/download","filename":"41_Zápisnica z vyhodnotenia ponuk po rozhodnuti UVO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682979/content/481940/download","filename":"43_Zápisnica_z_vyhodnotenia ponuk pred EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682979/content/481941/download","filename":"44_Zápisnica_z_vyhodnotenia ponuk po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682979/content/481942/download","filename":"49_Zápisnica z celkového vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 21. Jún 2016 21. Jún 2016 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×