Obstarávanie

Cateringové služby pre delegácie na vysokej úrovni počas predsedníctva SR v Rade EÚ 2016


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
32 532,00
Konečná suma(Bez DPH):
32 532,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
55300000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečene cateringových služieb v období od 01.07.2016 - 31.12.2016 pre VIP hostí a ostatných členov delegácií na vysokej úrovni, tlmočníkov, novinárov a členov organizačného štábu počas výkonu predsedníctva SR v Rade EÚ. Cateringové služby budú pozostávať z prípravy a poskytovania teplých a studených jedál a občerstvenia a s tým spojených služieb. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, spol. s r.o. 5 24 412,00 Neuvedené EUR 8. Október 2015 79641
CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, spol. s r.o. 4 8 120,00 Neuvedené EUR 8. Október 2015 79642

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov ROXY CATERING s.r.o. 8. Október 2015 8. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195308/content/294880/download","filename":"roxy catering ostatne-cast 1-Reduta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195308/content/294881/download","filename":"roxy catering kriteria-cast 1-Reduta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195308/content/294882/download","filename":"roxy catering ostatne-cast 2- Bratislavsky hrad a nova budova SND.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195308/content/294883/download","filename":"roxy catering kriteria-cast 2- Bratislavsky hrad a nova budova SNDhrad.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. Október 2015 13. Október 2015 []
Iný dokument k zákazke Oznámenie o otváraní častí ponúk "Ostatné" 25. August 2015 25. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195332/content/294900/download","filename":"INO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Sharkam VIP Catering s.r.o. 8. Október 2015 8. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195311/content/294884/download","filename":"sharkam v.i.p. ostatne-cast 1 Reduta+cast 2 Bratislavsky hrad a nova budova SND.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195311/content/294885/download","filename":"sharkam v.i.pkriteria-cast 1 Reduta+cast 2 Bratislavsky hrad a nova budova SND.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie 27. Apríl 2015 27. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195320/content/294886/download","filename":"vysvetlenie.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 8. Október 2015 8. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195341/content/294903/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195341/content/294904/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti c2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CONGRESS SERVICE SLOVAKIA s.r.o. 8. Október 2015 8. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195299/content/294862/download","filename":"congress servis slovakai ostatne-cast 2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195299/content/294863/download","filename":"congress servis slovakia kriteria-cast 1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195299/content/294864/download","filename":"congress servis slovakia kriteria-cast 2.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195299/content/294865/download","filename":"congress servis slovakia Ostatne-cast 1.PDF"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 13. Október 2015 13. Október 2015 []
Iný dokument k zákazke vysvetlenie a doplnenie sutaznych podkladov 3. August 2015 3. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195326/content/294897/download","filename":"vysvetlenie a doplnenie SP.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195323/content/294890/download","filename":"SuPo final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195323/content/294891/download","filename":"RD_poskytovanie CATERINGU-REDUTA-final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195323/content/294892/download","filename":"Priloha c. 1 Cennik . Reduta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195323/content/294893/download","filename":"Priloha c 2 Specifikacia poskytnutych plneni - REDUTA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195323/content/294894/download","filename":"RD_poskytovanie CATERINGU-SND+hrad-final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195323/content/294895/download","filename":"Priloha c. 1 Cennik . BA hrad + SND.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195323/content/294896/download","filename":"Priloha c. 2 Specifikacia poskytnutych plneni-RD catering BA HRAD+SND.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PRESTO s.r.o. 8. Október 2015 8. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195305/content/294878/download","filename":"presto ostatne-cast 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195305/content/294879/download","filename":"presto Kritériá-cast 1.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Cateringové služby pre delegácie na vysokej úrovni počas predsedníctva SR v Rade EÚ 2016 17. Január 2017 17. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765239/content/504457/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia .pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 18. Január 2017 18. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/765796/content/506543/download","filename":"Zoznam subdodávateľov CONGRESS SERVICE SlOVAKIA spol sr o .pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o otváraní častí ponúk "Kritériá" 28. August 2015 28. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195335/content/294901/download","filename":"profil_oznam o otv. kriterii.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. September 2015 11. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195338/content/86612/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov Catering.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 8. Október 2015 8. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195293/content/294855/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponuk_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195293/content/294856/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Kritériá_Catering2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195293/content/294857/download","filename":"Zápisnica z celkového vyhodnotenia ponúk Catering.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Aldente s.r.o., 8. Október 2015 8. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195302/content/294866/download","filename":"aldente ostatne - cast 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195302/content/294867/download","filename":"aldente kriteria - cast 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195302/content/294868/download","filename":"aldente ostatne-cast 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195302/content/294869/download","filename":"aldente kriteria-cast 2.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. Október 2015 8. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195296/content/294858/download","filename":"sprava o zakazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie 2 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195329/content/294899/download","filename":"vysvetlenie2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 8. Október 2015 8. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195290/content/294852/download","filename":"Zápisnica z otvarania ponuk Ostatné_Catering.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195290/content/294853/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Kritériá_Catering.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×