Obstarávanie

Komerčné zdravotné pripoistenie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
23 664,00
Konečná suma(Bez DPH):
23 664,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
66510000-8
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytnutie služby komerčného zdravotného pripoistenia, t.j. poistenia liečebných nákladov v zahraničí zamestnancov verejného obstarávateľa a ich rodinných príslušníkov (manžel/-ka a ich dieťa/ti) počas dočasného vyslania do zahraničia. Ide o poistenie na účely úhrady nákladov spojených s úrazom, s chorobou, s ambulantným ošetrením vrátane predpísaných liekov, s hospitalizáciou, s nutným zubným ošetrením, s prepravou chorého a s prepravou telesných pozostatkov zamestnanca, manžela a dieťaťa späť do Slovenskej republiky podľa § 25a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Vrátane predmetnej služby sa poskytuje nepretržitá asistenčná služba dostupná 24 hod. denne v slovenskom jazyku. Poistný limit jednej poistnej udalosti je min. 100 000,- EUR a pri zubnom ošetrení je limit min. 350,- EUR na jednu poistnú udalosť.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 2 23 664,00 Neuvedené EUR 26. Júl 2013 79523

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. December 2015 28. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193425/content/86028/download","filename":"faktura_112015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_032016 19. Apríl 2016 19. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/647141/content/424111/download","filename":"faktura_032016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 31. August 2015 31. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193413/content/296190/download","filename":"faktura_072015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Január 2016 20. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193428/content/86058/download","filename":"faktura_122015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_042016 7. Júl 2016 7. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/686017/content/491380/download","filename":"faktura_042016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193422/content/85944/download","filename":"faktura_102015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. December 2014 4. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193434/content/296201/download","filename":"faktura_082013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193434/content/296202/download","filename":"faktura_092013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193434/content/296203/download","filename":"faktura_102013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193434/content/296204/download","filename":"faktura_112013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193434/content/296205/download","filename":"faktura_122013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193434/content/296206/download","filename":"faktura_012014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193434/content/296207/download","filename":"faktura_022014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193434/content/296208/download","filename":"faktura_032014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193434/content/296209/download","filename":"faktura_042014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193434/content/296210/download","filename":"faktura_052014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193434/content/296211/download","filename":"faktura_062014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193434/content/296212/download","filename":"faktura_072014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193434/content/296213/download","filename":"faktura_082014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193434/content/296214/download","filename":"faktura_092014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193434/content/296215/download","filename":"faktura_102014.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Júl 2015 24. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193410/content/85960/download","filename":"faktura_062015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_052016 7. Júl 2016 7. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/686021/content/491393/download","filename":"faktura_052016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Marec 2015 2. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193446/content/296220/download","filename":"faktura_012015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_022016 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638421/content/650352/download","filename":"faktura_022016.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Poistná zmluva o komerčnom zdravotnom pripoistení 22. Január 2016 22. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193431/content/86075/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Komercne zdravotne pripoistenie.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Apríl 2015 23. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193452/content/85948/download","filename":"faktura_032015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy faktura_012016 23. Február 2016 23. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626180/content/791717/download","filename":"faktura_012016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. Október 2015 26. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193419/content/85830/download","filename":"faktura_092015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. December 2014 18. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193437/content/85861/download","filename":"faktura_112014.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Poistná zmluva o komerčnom zdravotnom pripoistení 26. Február 2015 26. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193443/content/296219/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia komercne zdravotne pripoistenie.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 25. Jún 2015 25. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193407/content/296187/download","filename":"faktura_052015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Marec 2015 24. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193449/content/296223/download","filename":"faktura_022015.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 16. August 2017 16. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/864319/content/630311/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 15. Február 2017 15. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/780318/content/588119/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Komerčné zdravotné pripoistenie .pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 25. Máj 2015 25. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193455/content/296224/download","filename":"faktura_045015.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 19. Január 2017 19. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766478/content/509995/download","filename":"Zoznam subdodávateľov .pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. September 2015 24. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193416/content/85844/download","filename":"faktura_082015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 22. August 2017 22. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866517/content/642053/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia .pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Január 2015 22. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/193440/content/296216/download","filename":"faktura_122014.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×