Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Antol 2017


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
350 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 550 000,00
Zaplatené:
1300.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
13

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AGRO-LES s.r.o. 1 350 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 79423
Roman Belák 1 350 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 79424
EKO GREEN, s.r.o. 1 350 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 79425
FORESTRA, s.r.o. 1 350 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 79426
GALLO Krupina s.r.o. 1 350 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 79427
HORAL s.r.o. 1 350 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 79428
Marián Horváth 1 350 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 79429
Marian Jombík - HOMBRÉ 1 350 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 79430
Zdenko Jombík 1 350 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 79431
LES-WOOD s.r.o. 1 350 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 79432
Preno, s.r.o. 1 350 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 79433
Šuriansky s.r.o. 1 350 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 79434
Anton Uhnák 1 350 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 79435

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Ponuky uchádzačov č. 1-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016
Ponuky uchádzačov č. 2-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. November 2016 25. November 2016
Zmluva č. 6-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016
Ponuky uchádzačov č. 5-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016
Zmluva č. 5-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016
Ponuky uchádzačov č. 10-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016
Ponuky uchádzačov č. 4-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti zápisnica z vyhodnotenia ponúk a z vyhodnotenia podmienok účasti 25. November 2016 25. November 2016
Súťažné podklady Súťažné podklady Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Antol 2017 28. September 2016 28. September 2016
Ponuky uchádzačov č. 7-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016
Zmluva č. 4-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016
Ponuky uchádzačov č. 12-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016
Zmluva č. 12-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016
Ponuky uchádzačov č. 13-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016
Správa o zákazke správa podľa § 24 18. December 2016 18. December 2016
Zmluva č. 1-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016
Ponuky uchádzačov č. 6-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016
Ponuky uchádzačov č. 11-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016
Zápisnica z otvárania ponúk zápisnica z otvárania ponúk 11. November 2016 11. November 2016
Zmluva č. 7-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016
Ponuky uchádzačov č. 9-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016
Zmluva č. 13-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016
Zmluva č. 3-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016
Zmluva č. 2-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016
Ponuky uchádzačov č. 8-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016
Zmluva č. 9-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016
Ponuky uchádzačov č. 3-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016
Zmluva č. 8-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016
Zmluva č. 10-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia SUMA SKUTOČNE UHRADENÉHO PLNENIA ZO ZMLUVY ALEBO RÁMCOVEJ DOHODY 11. Január 2018 11. Január 2018
Zmluva č. 11-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×