Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Antol 2017


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
350 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 550 000,00
Zaplatené:
1300.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
13

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AGRO-LES s.r.o. 1 350 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 79423
Roman Belák 1 350 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 79424
EKO GREEN, s.r.o. 1 350 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 79425
FORESTRA, s.r.o. 1 350 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 79426
GALLO Krupina s.r.o. 1 350 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 79427
HORAL s.r.o. 1 350 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 79428
Marián Horváth 1 350 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 79429
Marian Jombík - HOMBRÉ 1 350 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 79430
Zdenko Jombík 1 350 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 79431
LES-WOOD s.r.o. 1 350 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 79432
Preno, s.r.o. 1 350 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 79433
Šuriansky s.r.o. 1 350 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 79434
Anton Uhnák 1 350 000,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 79435

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov č. 1-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751126/content/432124/download","filename":"PRENO s.r.o.pdf"}]
Ponuky uchádzačov č. 2-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751116/content/432103/download","filename":"HORAL s.r.o..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. November 2016 25. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741580/content/496402/download","filename":"Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk LS Antol.pdf"}]
Zmluva č. 6-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751134/content/432248/download","filename":"RD Belák.pdf"}]
Ponuky uchádzačov č. 5-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751106/content/432078/download","filename":"AGRO-LES s.r.o..pdf"}]
Zmluva č. 5-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751132/content/432243/download","filename":"RD AGRO-LES s.r.o.pdf"}]
Ponuky uchádzačov č. 10-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751128/content/432231/download","filename":"ŠURIANSKY s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov č. 4-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751114/content/432099/download","filename":"GALLO Krupina s.r.o.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti zápisnica z vyhodnotenia ponúk a z vyhodnotenia podmienok účasti 25. November 2016 25. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741604/content/496633/download","filename":"Zapisnica_z vyhodnotenie_ponuk a podmienok účasti LS Antol 2017.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Antol 2017 28. September 2016 28. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716084/content/517271/download","filename":"Súťažné podklady Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Antol 2017_final.pdf"}]
Ponuky uchádzačov č. 7-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751112/content/432092/download","filename":"FORESTRA s.r.o..pdf"}]
Zmluva č. 4-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751140/content/432258/download","filename":"RD GALLO Krupina s.r.o. LS Antol.pdf"}]
Ponuky uchádzačov č. 12-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751120/content/432110/download","filename":"Marián Jombík HOMBRÉ.pdf"}]
Zmluva č. 12-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751146/content/432278/download","filename":"RD Jombík Marian - HOMBRÉ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov č. 13-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751118/content/432106/download","filename":"Marina Horváth.pdf"}]
Správa o zákazke správa podľa § 24 18. December 2016 18. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751104/content/432073/download","filename":"Správa o zákazke LS Antol.pdf"}]
Zmluva č. 1-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751152/content/432289/download","filename":"RD PRENO, s.r.o. LS Antol.pdf"}]
Ponuky uchádzačov č. 6-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751108/content/432081/download","filename":"Roman Belák.pdf"}]
Ponuky uchádzačov č. 11-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751122/content/432117/download","filename":"Zdeno Jombík.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk zápisnica z otvárania ponúk 11. November 2016 11. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/737462/content/476395/download","filename":"Zapisnica_otvaranie_ponuk LS Antol.pdf"}]
Zmluva č. 7-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751138/content/432255/download","filename":"RD FORESTRA, s.r.o. LS Antol.pdf"}]
Ponuky uchádzačov č. 9-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751124/content/432122/download","filename":"Les - wood s.r.o.pdf"}]
Zmluva č. 13-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751144/content/432276/download","filename":"RD Horváth Marián.pdf"}]
Zmluva č. 3-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751136/content/432254/download","filename":"RD EKO GREEN, s.r.o. LS Antol.pdf"}]
Zmluva č. 2-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751142/content/432265/download","filename":"RD HORAL s.r.o.pdf"}]
Ponuky uchádzačov č. 8-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751130/content/432236/download","filename":"Anton Uhnák.pdf"}]
Zmluva č. 9-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751150/content/432287/download","filename":"RD LES-WOOD LS Antol.pdf"}]
Ponuky uchádzačov č. 3-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751110/content/432089/download","filename":"EKO GREEN s.r.o..pdf"}]
Zmluva č. 8-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751156/content/432309/download","filename":"RD Uhnák LS Antol.pdf"}]
Zmluva č. 10-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751154/content/432306/download","filename":"RD ŠURIANSKY s.r.o. LS Antol.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia SUMA SKUTOČNE UHRADENÉHO PLNENIA ZO ZMLUVY ALEBO RÁMCOVEJ DOHODY 11. Január 2018 11. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/925136/content/697444/download","filename":"Suma uhradeného plnenia LS Antol r-2017.pdf"}]
Zmluva č. 11-2017-04-05 18. December 2016 18. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751148/content/432284/download","filename":"RD Jombík Zdenko.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×