Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2017


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 594 967,00
Konečná suma(Bez DPH):
25 519 472,00
Zaplatené:
1600.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77200000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
16

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces výrubu stromov, sústreďovanie dreva a manipulácia drevnej hmoty na odvoznom mieste v podmienkach Lesov SR š.p. OZ Liptovský Hrádok

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Šuriansky s.r.o. 16 1 594 967,00 Neuvedené EUR 28. December 2016 79064
FORESTRA, s.r.o. 16 1 594 967,00 Neuvedené EUR 28. December 2016 79065
Di Mihálik, s.r.o. 16 1 594 967,00 Neuvedené EUR 28. December 2016 79066
NEOFOREST s.r.o. 16 1 594 967,00 Neuvedené EUR 28. December 2016 79067
Štefánia Jaňáková 16 1 594 967,00 Neuvedené EUR 28. December 2016 79068
LESKO, s.r.o. 16 1 594 967,00 Neuvedené EUR 28. December 2016 79069
LES-OV spol s r.o. 16 1 594 967,00 Neuvedené EUR 28. December 2016 79070
Jozef Karas 16 1 594 967,00 Neuvedené EUR 28. December 2016 79071
Kršák, s.r.o. 16 1 594 967,00 Neuvedené EUR 28. December 2016 79072
Ing. Miloš Mišiak-LESA 16 1 594 967,00 Neuvedené EUR 28. December 2016 79073
BODOR, s.r.o. 16 1 594 967,00 Neuvedené EUR 28. December 2016 79074
LES-WOOD s.r.o. 16 1 594 967,00 Neuvedené EUR 28. December 2016 79075
ENVIRA,s.r.o 16 1 594 967,00 Neuvedené EUR 28. December 2016 79076
Daniel Krížo 16 1 594 967,00 Neuvedené EUR 28. December 2016 79077
Družstvo SLOVAKIA 16 1 594 967,00 Neuvedené EUR 28. December 2016 79078
REVIL-ťažba dreva, s.r.o. 16 1 594 967,00 Neuvedené EUR 28. December 2016 79079

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica PU LS 04 29. December 2016 29. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754938/content/459650/download","filename":"ZapisnicaPU LS 04.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica otváranie ponúk ŤČ LS 04 29. December 2016 29. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754935/content/459642/download","filename":"Zápisnica otváranie ponúk ŤČ LS 04.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Družstvo SLOVAKIA - R/ŤČ/015/17/12/04 - CRZ: 8763/2016/LSR 9. Január 2017 9. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/760020/content/481643/download","filename":"8763_2016_LSR - potvrdenka.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Jozef Karas - R/ŤČ/008/17/12/04 - CRZ: 8740/2016/LSR 9. Január 2017 9. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/759978/content/481511/download","filename":"8740_2016_LSR - potvrdenka.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy ENVIRA, s. r. o. - R/ŤČ/013/17/12/04 - CRZ: 8760/2016/LSR 9. Január 2017 9. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/760007/content/481629/download","filename":"8760_2016_LSR - potvrdenka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka č.14 29. December 2016 29. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755119/content/460364/download","filename":"Krížo CP LS 04.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka č.5 29. December 2016 29. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755083/content/460143/download","filename":"Jaňáková CP LS 04.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka č.4 29. December 2016 29. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755079/content/460134/download","filename":"NEOFOREST CP LS 04.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2017 23. September 2016 23. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714204/content/506679/download","filename":"01 RD originál LS 04 Liptovská Osada.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714204/content/506680/download","filename":"01 SP LS 04 Liptovská Osada originál komplex .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714204/content/506681/download","filename":"jed-formular LS 04 Liptovská Osada.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714204/content/506682/download","filename":"Opis-Rozsah zákazky a cenová ponuka príloha č 5,1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714204/content/506683/download","filename":"Opis-Rozsah zákazky a cenová ponuka príloha č 5,2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714204/content/506684/download","filename":"Príloha č. 1 RD Všeobecné záväzné podmienky LS 04 Liptovská Osada.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714204/content/506685/download","filename":"Príloha č. 2 RD Objednávka1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714204/content/506686/download","filename":"Príloha č. 2a SP komplex LS Liptovská Osada(5).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714204/content/506687/download","filename":"Príloha č. 2b SP komplex LS Liptovská Osada(5).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714204/content/506688/download","filename":"Príloha č. 3 RD Zákazkový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714204/content/506689/download","filename":"Príloha č. 4 RD Samofakturácia LS 04 Liptovská Osada.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714204/content/506690/download","filename":"Príloha č. 5 RD Výzva na zaslanie cenovej ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714204/content/506691/download","filename":"Príloha č. 6 RD Zápis o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Daniel Križo - R/ŤČ/014/17/12/04 - CRZ. 8761/2016/LSR 9. Január 2017 9. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/760014/content/481637/download","filename":"8761_2016_LSR - potvrdenka.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Ing. Miloš Mišiak - LESA - R/ŤČ/010/17/12/04 - CRZ: 8742/2016/LSR 9. Január 2017 9. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/759987/content/481541/download","filename":"8742_2016_LSR - potvrdenka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka č.12 29. December 2016 29. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755115/content/460350/download","filename":"Mišiak-LESA CP LS 04.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy REVIL - ťažba dreva, s.r.o. - R/ŤČ/016/17/12/04 - CRZ: 8764/2016/LSR 9. Január 2017 9. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/760022/content/481649/download","filename":"8764_2016_LSR - potvrdenka.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy ŠURIANSKY s.r.o. - R/ŤČ/001/17/12/04 - CRZ: 8725/2016/LSR 9. Január 2017 9. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/759936/content/481307/download","filename":"8725_2016_LSR - potvrdenka.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov LS 04 8. December 2016 8. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745938/content/401643/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov LS 04.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy LES-OV, spol. s r.o. - R/ŤČ/007/17/12/04 - CRZ: 8739/2016/LSR 9. Január 2017 9. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/759971/content/481493/download","filename":"8739_2016_LSR - potvrdenka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka č.3 29. December 2016 29. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755076/content/460129/download","filename":"Di Mihálik CP LS 04.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka č.10 29. December 2016 29. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755110/content/460308/download","filename":"BODOR CP LS 04.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka č.8 29. December 2016 29. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755103/content/460239/download","filename":"Karas CP LS 04.pdf"}]
Správa o zákazke Sprava o zákazke § 24 LS 04 29. December 2016 29. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754952/content/459674/download","filename":"Sprava_o_zakazke_ LS 04.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy LES-WOOD s.r.o. - R/ŤČ/012/17/12/04 - CRZ: 8759/2016/LSR 9. Január 2017 9. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/760003/content/481617/download","filename":"8759_2016_LSR - potvrdenka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka č.2 29. December 2016 29. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755072/content/460121/download","filename":"Forestra CP LS 04.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kršák s.r.o. - R/ŤČ/009/17/12/04 - CRZ: 8741/2016/LSR 9. Január 2017 9. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/759983/content/481530/download","filename":"8741_2016_LSR - potvrdenka.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy NEOFOREST s.r.o. - R/ŤČ/004/17/12/04 - CRZ: 8735/2016/LSR 9. Január 2017 9. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/759958/content/481440/download","filename":"8735_2016_LSR - potvrdenka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka č.15 29. December 2016 29. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755121/content/460370/download","filename":"Družstvo Slovakia CP LS 04.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Štefánia Jaňáková - R/ŤČ/005/17/12/04 - CRZ: 8736/2016/LSR 9. Január 2017 9. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/759964/content/481457/download","filename":"8736_2016_LSR - potvrdenka.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica vyhodnotenie ponuk LS 04 29. December 2016 29. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/754944/content/459658/download","filename":"Zapisnica_vyhodnotenie_ponuk LS 04.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka č.11 29. December 2016 29. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755112/content/460310/download","filename":"LES-WOOD CP LS 04.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy LESKO, s. r. o. - R/ŤČ/006/17/12/04 - CRZ: 8737/2016/LSR 9. Január 2017 9. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/759967/content/481471/download","filename":"8737_2016_LSR - potvrdenka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka č.7 29. December 2016 29. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755090/content/460150/download","filename":"LES-OV CP LS 04.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka č.16 29. December 2016 29. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755124/content/460376/download","filename":"REVIL CP LS 04.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Di Mihálik, s.r.o. - R/ŤČ/003/17/12/04 - CRZ: 8731/2016/LSR 9. Január 2017 9. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/759950/content/481406/download","filename":"8731_2016_LSR - potvrdenka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka č.6 29. December 2016 29. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755088/content/460145/download","filename":"LESKO CP LS 04.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka č.13 29. December 2016 29. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755117/content/460358/download","filename":"ENVIRA CP LS 04.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka č.9 29. December 2016 29. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755106/content/460241/download","filename":"Kršák CP LS 04.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka č.1 29. December 2016 29. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755067/content/460116/download","filename":"Šuriansky CP LS 04.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy FORESTRA, s. r. o. - R/ŤČ/002/17/12/04 - CRZ: 8727/2016/LSR 9. Január 2017 9. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/759941/content/481369/download","filename":"8727_2016_LSR - potvrdenka.pdf"}]
Iný dokument k zákazke JED doplnený 23. September 2016 23. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714501/content/509222/download","filename":"jed-formular LS 04 Liptovská Osada.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Bodor, s.r.o. - R/ŤČ/011/17/12/04 - CRZ: 8744/2016/LSR 9. Január 2017 9. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/759996/content/481582/download","filename":"8744_2016_LSR - potvrdenka.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×