Obstarávanie

Zabezpečenie služieb podpory SAP licencií


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Bratislavská teplárenská, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
847 895,00
Konečná suma(Bez DPH):
779 860,00
Zaplatené:
91.97%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72261000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb podpory SAP Standard Support k jestvujúcim SAP licenciám obstarávateľa zaručujúcu support vendora licencií spoločnosti SAP vrátane poskytovania podpory 1 a 2 línie v slovenskom jazyku.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
NESS Slovensko, a.s. 1 779 860,00 Neuvedené EUR 16. December 2016 79005

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 10. Január 2017 10. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/761190/content/485777/download","filename":"SKM_C224e17011016580.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke - Zabezpečenie služieb podpory SAP licencií 11. Január 2017 11. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/761208/content/485814/download","filename":"Správa §24 ZVO.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 27. Október 2016 27. Október 2016 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 10. Január 2017 10. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/761203/content/485802/download","filename":"Zápinica z otvárania časti ponúk označených ako Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/761203/content/485804/download","filename":"Zápisnica z otvárania častí ponúk označených ako Ostatné.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Zverejnenie informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile podľa § 55 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní 15. November 2016 15. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/738204/content/479480/download","filename":"oznámenie o výsledku na profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka - NESS Slovensko 11. Január 2017 11. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/761678/content/487418/download","filename":"zábezpeka NESS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/761678/content/487419/download","filename":"NESS casť Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/761678/content/487420/download","filename":"NESS cast ostatné.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 10. Január 2017 10. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/761206/content/485810/download","filename":"Zápisnica - Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/761206/content/485811/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 21. September 2016 21. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713580/content/501962/download","filename":"Vysvetlenie SP_16_09_21.pdf"}]
Ponuky uchádzačov RKMC -ponuka 11. Január 2017 11. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/761882/content/488060/download","filename":"Ponuka_Zabezpečenie služieb podpory SAP licencií_Kritériá-RKMC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/761882/content/488061/download","filename":"Ponuka RKMC Ostatné.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 29. Marec 2018 29. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/962461/content/764763/download","filename":"Zverejnenie sumy skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 SAP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava súťažných podkladov 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711742/content/490514/download","filename":"Oprava SP_16_09_13.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument 9. September 2016 9. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/710575/content/485008/download","filename":"jed-formular (1).pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 6. Október 2016 6. Október 2016 []
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov rok 2017 24. Január 2018 24. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933039/content/729756/download","filename":"Zoznam subdodávateľov za rok 2017.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady Zabezepečenie služieb podpory SAP licencií 6. September 2016 6. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709507/content/479032/download","filename":"Príloha č. 5 Vseobecne Obchodne Podmienky SAP.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709507/content/479033/download","filename":"Príloha č. 6 SAP Standard Support Schelude.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709507/content/479034/download","filename":"SP_BaT_SAP_VO.pdf"}]
Zmluva Zmluva na zabezpečenie podpory SAP licencií 10. Január 2017 10. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/761199/content/485789/download","filename":"Zmluva na zabezpečenie podpory SAP licencií - text.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×