Obstarávanie

Servisná podpora IS AGIS


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 893 336,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 893 336,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72000000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Servisná podpora IS AGIS (Agrárny informačný systém), ktorý sa skladá z aplikácií pre Finančné riadenie a platby a finančnej kontroly (AGIS MFR), pre administráciu Programu rozvoja vidieka (AGIS PRV), administráciu Spoločných organizácií trhu - (AGIS SOT), administráciu štátnej pomoci (AGIS ŠP) skladového hospodárstva a prepojenie platieb na Informačný systém účtovania fondov (ISUF). Zaistenie servisnej podpory SW aplikácií v IS PPA je nevyhnutné pre udržanie akreditácie platobnej agentúry, ktorá zaisťuje distribúciu finančných prostriedkov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a národných dotačných titulov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Lazar Consulting, s. r. o. 1 4 893 336,00 Neuvedené EUR 27. December 2016 78962

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 12. September 2017 12. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/873718/content/844319/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 3. September 2017 3. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/870373/content/844304/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 11. September 2017 11. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872976/content/844330/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 30. September 2017 30. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881060/content/844316/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 18. September 2017 18. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875674/content/844913/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 22. August 2017 22. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866331/content/844287/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 21. August 2017 21. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865866/content/844912/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 23. August 2017 23. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/866831/content/844288/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 7. September 2017 7. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/871637/content/844296/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 6. September 2017 6. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/871260/content/844295/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 8. September 2017 8. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872249/content/844315/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 1. September 2017 1. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/870219/content/844293/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 14. September 2017 14. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874899/content/844321/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 10. September 2017 10. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872879/content/844329/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 14. September 2017 14. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875024/content/844334/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 29. August 2017 29. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/868889/content/844299/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 24. August 2017 24. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867342/content/844289/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 31. August 2017 31. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869688/content/844292/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 5. September 2017 5. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/870819/content/844306/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 28. August 2017 28. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/868521/content/844298/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 4. September 2017 4. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/870442/content/844305/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 5. Október 2017 5. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/883366/content/844309/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 25. September 2017 25. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878417/content/844311/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 27. September 2017 27. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/879395/content/844301/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 24. September 2017 24. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878303/content/844310/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 9. September 2017 9. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/872816/content/844328/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 13. September 2017 13. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/874272/content/844320/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 21. September 2017 21. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877221/content/844331/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 26. August 2017 26. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/868348/content/844291/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 2. September 2017 2. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/870283/content/844294/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 3. Október 2017 3. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881935/content/844307/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 9. Október 2017 9. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/885009/content/844313/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 4. Október 2017 4. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/882658/content/844308/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 14. September 2017 14. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875065/content/844908/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 25. August 2017 25. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/867852/content/844290/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 10. Október 2017 10. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/885651/content/844314/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 30. August 2017 30. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/869133/content/844300/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 8. Október 2017 8. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/884920/content/844324/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 20. August 2017 20. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865820/content/844911/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Správa o zákazke Sprava o zakazke §24 5. Január 2017 5. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/758516/content/475738/download","filename":"Správa §24 ods 2.pdf"}]
Zmluva Servisna zmluva na zabezpecenie servisnej podpory IS AGIS 5. Január 2017 5. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/758514/content/475732/download","filename":"Servisná zmluva č. 38_2016_110 - AGIS.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 19. August 2017 19. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865769/content/844333/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 7. Október 2017 7. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/884802/content/844323/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 27. August 2017 27. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/868429/content/844910/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 23. September 2017 23. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878232/content/844297/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 22. September 2017 22. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/877808/content/844332/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 2. Október 2017 2. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881246/content/844318/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 29. September 2017 29. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/880439/content/844303/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 1. Október 2017 1. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881152/content/844317/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 28. September 2017 28. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/879895/content/844302/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 17. September 2017 17. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875597/content/844327/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 6. Október 2017 6. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/884081/content/844322/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 16. September 2017 16. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875482/content/844326/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 26. September 2017 26. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/878881/content/844312/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 19. September 2017 19. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876249/content/844914/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 20. September 2017 20. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876765/content/844915/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 14. September 2017 14. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875143/content/844909/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 15. September 2017 15. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/875400/content/844325/download","filename":"23355_6000_2016_ODI.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×