Obstarávanie

Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mestskej časti Bratislava-Rača


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mestská časť Bratislava - Rača
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
69 354,00
Konečná suma(Bez DPH):
69 354,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72250000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom PRK je poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov MČ Bratislava-Rača: - informačného systému samosprávy (ďalej CG ISS), - geografických informačných systémov (ďalej len CG GISAM a CG WebGIS), - riešenia pre podporu eGovernmentu (ďalej len CG eGOV) a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie dodaných produktov v rokoch 2017-2019 v nasledovnom členení: Údržba dodaného licenčného softvéru Update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru Bezpečnostná politika Upgrade - zapracovanie požiadaviek mestskej časti Hot line podpora Technická podpora Metodická podpora Školenia/metodické dni Školenia u zákazníka

Pri obstarávaní bolo použité priame rokovacie konanie

Priame rokovacie konanie

Vyhlásené:
24. November 2016
Vestník:
229/2016
Predpoklad uzatvorenia v:
Dátum neuvedený
Typ:
Služby
Odhadovaná suma:
69 350,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
CORA GEO, s. r. o.
IČO:
31612989

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 116 písm. b) v postupe podľa § 113 a 114 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia

Vysvetlenie:

v postupe podľa § 113 a § 114 nebola predložená ani jedna ponuka

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CORA GEO, s. r. o. 1 69 354,00 Neuvedené EUR 28. December 2016 78456

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Servisná zmluva 11. Január 2017 11. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/761748/content/487672/download","filename":"Zc372_CORA_scan.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnica z PRK 10. Január 2017 10. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/760972/content/484936/download","filename":"zapisnica_PRK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/760972/content/484937/download","filename":"vyzva_PRK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/760972/content/484938/download","filename":"PRK_PM (1).pdf"}]
Zmluva Servisná zmluva 10. Január 2017 10. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/760919/content/484785/download","filename":"Zc372_CORA_scan.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×