Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prievidza, LS Duchonka na rok 2017


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
820 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
13 170 100,00
Zaplatené:
1606.1%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
17

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmet zákazky predstavuje kombinácie položiek ťažbového procesu súvisiace s ťažbou dreva. položka 1 Spílenie stromu; položka 2 Odvetvovanie spíleného stromu; položka 3 Rozrez na sortimenty alebo prepravné dĺžky pri pni; položka 4a Približovanie drevnej hmoty približovacím prostriedkom UKT, ŠLKT a pásový traktor; položka 4b Približovanie drevnej hmoty lanovkovou technológiou; položka 4c Približovanie drevnej hmoty vývoznou súpravou; položka 4d Približovanie drevnej hmoty koňmi; položka 4e Približovanie drevnej hmoty ručné spúšťanie; položka 4f Približovanie drevnej hmoty vyťahovacie navijaky; položka 4g Približovanie drevnej hmoty helikoptéra; položka 6 Manipulácia a krátenie drevnej hmoty na odvoznom mieste; položka 7 Úprava pracoviska po ukončení prác; položka 8 Príprava energetického dreva z ťažbových zbytkov; položka 9 Presun manipulovanej hmoty.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Jozef Kmeťo 16 814 100,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78389
Boris Helbich 16 814 100,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78390
Vladimír Okša 17 816 100,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78391
FORESTRA, s.r.o. 25 820 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78392
Štefan Adamička - DENI 20 817 500,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78393
Miloš Herda 20 817 500,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78394
BJ+P s.r.o. 17 814 500,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78395
Marek Paluš 20 817 500,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78396
Slavomír Maringa 20 817 500,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78397
František Lucký 25 820 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78398
Roman Štefkovič MIGURO 21 818 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78399
Marián Murčo 25 820 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78400
Miroslav Martiška 25 820 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78401
Drevorez D.G., s. r. o. 3 86 800,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78402
Di Mihálik, s.r.o. 25 820 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78403
ROMWOOD, s.r.o. 18 816 500,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78404
Šuriansky s.r.o. 25 820 000,00 Neuvedené EUR 13. December 2016 78405

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748621/content/420952/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponúk TČ 01.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60103 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751460/content/433710/download","filename":"cit p 60103.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60109 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751486/content/433851/download","filename":"cit p 60109.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60113 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751496/content/433890/download","filename":"cit p 60113.pdf"}]
Zmluva R/004/17/06/01 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751973/content/436264/download","filename":"Zmluva CRZ 7872-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/006/17/06/01 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751978/content/436272/download","filename":"Zmluva CRZ 7874-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/005/17/06/01 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751975/content/436268/download","filename":"Zmluva CRZ 7873-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60114 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751498/content/433893/download","filename":"cit p 60114.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60101 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751285/content/432884/download","filename":"cit p 60101.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60107 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751481/content/433842/download","filename":"cit p 60107.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60112 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751493/content/433886/download","filename":"cit p 60112.pdf"}]
Zmluva R/008/17/06/01 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752049/content/436611/download","filename":"Zmluva CRZ 7876-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60116 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751504/content/433911/download","filename":"cit p 60116.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60108 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751483/content/433846/download","filename":"cit p 60108.pdf"}]
Zmluva R/013/17/06/01 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752065/content/436653/download","filename":"Zmluva CRZ 7911-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60117 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751506/content/433914/download","filename":"cit p 60117.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60106 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751477/content/433836/download","filename":"cit p 60106.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748619/content/420942/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk TČ 2017 LS01.pdf"}]
Zmluva R/007/17/06/01 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751990/content/436304/download","filename":"Zmluva CRZ 7875-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 26. Apríl 2018 26. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976111/content/702822/download","filename":"zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60115 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751501/content/433897/download","filename":"cit p 60115.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 29. Január 2018 29. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/936040/content/737402/download","filename":"zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Zmluva R/003/17/06/01 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751970/content/436259/download","filename":"Zmluva CRZ 7927-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60105 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751475/content/433754/download","filename":"cit p 60105.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. November 2016 25. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741928/content/498646/download","filename":"Informácia o výsledku TČ 01.pdf"}]
Zmluva R/015/17/06/01 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752259/content/437474/download","filename":"Zmluva CRZ 7912-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/017/17/06/01 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752265/content/437485/download","filename":"Zmluva CRZ 7914-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/937227/content/740256/download","filename":"Suma uhradeného plnenia za rok 2017 ŤČ LS01 2017.pdf"}]
Zmluva R/011/17/06/01 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752059/content/436635/download","filename":"Zmluva CRZ 7880-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/012/17/06/01 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752061/content/436637/download","filename":"Zmluva CRZ 7881-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60111 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751490/content/433878/download","filename":"cit p 60111.pdf"}]
Zmluva R/002/17/06/01 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751965/content/436235/download","filename":"Zmluva CRZ 7926-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Súťažné podklady súťažné podklady 26. September 2016 22. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713810/content/503774/download","filename":"02 Príloha č. 2 SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713810/content/503776/download","filename":"04 Príloha č. 1 RD Všeobecné záväzné podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713810/content/503777/download","filename":"05 Príloha č. 2 RD Objednávka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713810/content/503778/download","filename":"06 Príloha č. 3 RD Zákazkový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713810/content/503779/download","filename":"07 Príloha č. 4 RD Samofakturácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713810/content/503780/download","filename":"08 Príloha č. 5 RD Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713810/content/503781/download","filename":"09 Príloha č. 6 RD Zápis o vyhodnotení ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713810/content/503782/download","filename":"10 Podmienky účasti uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713810/content/503783/download","filename":"01 Súťažné podklady ťažbová činnosť 2017 LS 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713810/content/503784/download","filename":"03 Rámcová dohoda vzor.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713810/content/503785/download","filename":"11 JED-formulár.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748624/content/420973/download","filename":"Zapisnica spln. podm. účasti TČ 01.pdf"}]
Zmluva R/014/17/06/01 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752256/content/437463/download","filename":"Zmluva CRZ 7929-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60104 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751473/content/433749/download","filename":"cit p 60104.pdf"}]
Zmluva R/016/17/06/01 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752262/content/437480/download","filename":"Zmluva CRZ 7913-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Zmluva R/010/17/06/01 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752055/content/436627/download","filename":"Zmluva CRZ 7878-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60102 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751458/content/433708/download","filename":"cit p 60102.pdf"}]
Zmluva R/009/17/06/01 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752051/content/436616/download","filename":"Zmluva CRZ 7877-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 26. Apríl 2018 26. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976131/content/702860/download","filename":"Suma uhradeného plnenia za roky 2017 2018 ŤČ LS01 2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov 60110 19. December 2016 19. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751488/content/433874/download","filename":"cit p 60110.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 15. December 2016 15. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750146/content/426597/download","filename":"Správa o zákazke TČ 01.pdf"}]
Zmluva R/001/17/06/01 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/751961/content/436213/download","filename":"Zmluva CRZ 7868-2016-LSR - textová verzia.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×