Obstarávanie

Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
45 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
45 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60424120-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom tejto zákazky sú letecké práce vykonávané dvojmotorovým vrtuľníkom poskytovateľa služby pre potreby obstarávateľa, diagnostické práce pozostávajúce z vizuálnych leteckých prehliadok vedení vvn a zvn a termovíznych meraní vedení a elektrických staníc, mimoriadne letecké práce v prípade poruchy (havárie) vedenia vvn a zvn (preprava elektromontérov a ich vysadenie na miesto poruchy v ťažko prístupnom teréne z vrtuľníka, preprava materiálu a náradia na miesto poruchy, a to za účasti zamestnancov obstarávateľa alebo osôb oprávnených obstarávateľom na palube vrtuľníka), vyhodnotenie výsledkov diagnostických prác, ich záznam do technicko-informačného systému PMGEO - SAP PM obstarávateľa a vyhotovenie zápisov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EHC service, s.r.o. 1 45 000,00 Neuvedené EUR 12. Október 2016 78250

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 9. Január 2015 9. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256520/content/115497/download","filename":"Informácia § 44 - o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Informácia o zozname subdodávateľov podľa § 64 ods. 1 písm. e) bod 2 18. Január 2018 18. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/929645/content/713651/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm e_bod 2_za r 2017_Vykon leteckych prac.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EHC Service, s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256532/content/115495/download","filename":"Rámcová dohoda - z ponuky1.pdf"}]
Zmluva Zmluva 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256544/content/115496/download","filename":"RD podpísaná EHC 2014_0048_1183210.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Informácia o sume podľa § 64 ods. 1 písm. d) bod 1 24. Júl 2018 24. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012709/content/851705/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm d_bod 1_po ukonceni_Vykon leteckych prac.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Informácia o zozname subdodávateľov podľa § 64 ods. 1 písm. e) bod 2 27. Január 2017 27. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/771019/content/550415/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm e_bod 2_za r 2016_Vykon leteckych prac.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 9. Február 2015 9. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256523/content/115457/download","filename":"Správa o zákazke na ÚVO_Letecke prace.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Informácia o sume podľa § 64 ods. 1 písm. d) bod 2 19. Január 2018 19. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930517/content/716426/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm d_bod 2_za r 2017_Vykon leteckych prac.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 25. November 2014 25. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256526/content/115475/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia postupu zadávania zákazky §46.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256538/content/115517/download","filename":"Zápisnice z vyhodnotenia ponúk Ostatné a Kritériá_Redigované.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256529/content/115484/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti_Redigované.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Informácia o sume podľa § 64 ods. 1 písm. d) bod 2 21. Marec 2017 21. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/791972/content/650678/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm d_bod 2_za r 2016_Výkon.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/256535/content/115508/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné a Kritériá_Redigované.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Informácia o zozname subdodávateľov podľa § 64 ods. 1 písm. e) bod 1 24. Júl 2018 24. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012711/content/851708/download","filename":"Inf_§ 64 ods 1_písm e_bod 1_po ukonceni_Vykon leteckych prac.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 5. Február 2015 5. Február 2015 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×