Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žarnovica na rok 2017


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
470 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
5 170 000,00
Zaplatené:
1100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77200000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
11

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces výrubu stromov, sústreďovanie dreva a manipulácia drevnej hmoty na odvoznom mieste v podmienkach Lesov SR š.p. OZ Žarnovica

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Jozef Považan - POJO 11 470 000,00 Neuvedené EUR 5. December 2016 78120
Pavel Bielik 11 470 000,00 Neuvedené EUR 1. December 2016 78113
Di Mihálik, s.r.o. 11 470 000,00 Neuvedené EUR 6. December 2016 78114
FORESTRA, s.r.o. 11 470 000,00 Neuvedené EUR 6. December 2016 78115
Šuriansky s.r.o. 11 470 000,00 Neuvedené EUR 6. December 2016 78116
Jozef Pacher-BIŽOK 11 470 000,00 Neuvedené EUR 6. December 2016 78117
NEOFOREST s.r.o. 11 470 000,00 Neuvedené EUR 5. December 2016 78118
Vladimír Maňkovský 11 470 000,00 Neuvedené EUR 5. December 2016 78119
Slavomír Dobrík 11 470 000,00 Neuvedené EUR 29. November 2016 78121
Rudolf Baniari 11 470 000,00 Neuvedené EUR 28. November 2016 78122
Pavol Ratulovský 11 470 000,00 Neuvedené EUR 29. November 2016 78123

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Jozef Pacher - Bižok 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735589/content/465473/download","filename":"pacher.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok 31. Január 2018 31. Január 2018 []
Zmluva Rudolf Baniari 28. November 2016 28. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742087/content/500050/download","filename":"10Baniari.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok 31. Január 2018 31. Január 2018 []
Iný dokument k zákazke JED LS Žarnovica 22. September 2016 22. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714100/content/506178/download","filename":"jed-formular.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok 31. Január 2018 31. Január 2018 []
Súťažné podklady Súťažné podklady LS Žarnovica 22. September 2016 22. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714097/content/506149/download","filename":"01 RD originál (11)Žaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714097/content/506150/download","filename":"01 SP originál komplex Žaca podpísané.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714097/content/506151/download","filename":"Príloha č. 1 RD Všeobecné záväzné podmienky Žaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714097/content/506152/download","filename":"Príloha č. 2 RD Objednávka1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714097/content/506153/download","filename":"Príloha č. 2 SP komplex (5).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714097/content/506154/download","filename":"Príloha č. 2 SP komplex (5)1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714097/content/506155/download","filename":"Príloha č. 3 RD Zákazkový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714097/content/506156/download","filename":"Príloha č. 4 RD Samofakturácia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenie 9. Marec 2018 9. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952761/content/724263/download","filename":"Suma uhradeného plnenia ťažba LS 02 2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Neoforest s.r.o. 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735586/content/465470/download","filename":"neoforest.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok 31. Január 2018 31. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov Rudolf Baniari 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735570/content/465450/download","filename":"baniari.pdf"}]
Zmluva Pavel Bielik 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745602/content/399830/download","filename":"11Bielik.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Forestra s.r.o. 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735578/content/465462/download","filename":"forestra.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Di Mihálik s.r.o. 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735583/content/465468/download","filename":"mihálik.pdf"}]
Zmluva Vladimír Maňkovský 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745630/content/400011/download","filename":"14Maňkovský.pdf"}]
Zmluva Jozef Považan - Pojo 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745633/content/400018/download","filename":"18Považan.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748602/content/420880/download","filename":"Súhrnná správa Žarnovica.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok 31. Január 2018 31. Január 2018 []
Zmluva Šuriansky, s.r.o. 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745619/content/399918/download","filename":"20Šuriansky.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Otváranie ponúk Žarnovica 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734224/content/459624/download","filename":"otváranie obálok žarnovica.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Jozef Považan - POJO 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735591/content/465474/download","filename":"považan.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok 31. Január 2018 31. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov Pavol Ratulovský 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735593/content/465478/download","filename":"ratulovský.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Šuriansky s.r.o. 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735596/content/465588/download","filename":"šuriansky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Vladimír Maňkovský 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735581/content/465465/download","filename":"maňkovský.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok 31. Január 2018 31. Január 2018 []
Zmluva Neoforest, s.r.o. 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745624/content/399985/download","filename":"16Neoforest.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Splnenie podmienok účasti Žarnovica 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735536/content/465288/download","filename":"podmiekky účasti žaca.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Pavel Bielik 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735568/content/465446/download","filename":"bielik.pdf"}]
Zmluva Di Mihálik, s.r.o. 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745607/content/399847/download","filename":"15Mihálik.pdf"}]
Zmluva Slavomír Dobrík 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745662/content/400169/download","filename":"12Dobrík.pdf"}]
Zmluva Forestra, s.r.o. 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745610/content/399890/download","filename":"13Forestra.pdf"}]
Zmluva Pavol Ratulovský 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745672/content/400206/download","filename":"19Ratulovský.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok 31. Január 2018 31. Január 2018 []
Zmluva Jozef Pacher - Bižok 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745622/content/399936/download","filename":"17Pacher.pdf"}]
Zápisnica Vyhodnotenie ponúk Žarnovica 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735534/content/465284/download","filename":"vyhodnotenie ponúk žaca.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Slavomír Dobrík 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735573/content/465456/download","filename":"dobrík.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Subdodávatelia 31. Január 2018 31. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/938785/content/743164/download","filename":"Zoznam subdodávateľov-LS Žarnovica.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×