Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na rok 2017


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
460 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 760 000,00
Zaplatené:
600.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77200000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
6

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces výrubu stromov, sústreďovanie dreva a manipulácia drevnej hmoty na odvoznom mieste v podmienkach Lesov SR š.p. OZ Žarnovica

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Pavel Bielik 6 460 000,00 Neuvedené EUR 1. December 2016 78103
Di Mihálik, s.r.o. 6 460 000,00 Neuvedené EUR 6. December 2016 78104
FORESTRA, s.r.o. 6 460 000,00 Neuvedené EUR 6. December 2016 78105
Šuriansky s.r.o. 6 460 000,00 Neuvedené EUR 6. December 2016 78106
Jozef Brigant-ml 6 460 000,00 Neuvedené EUR 25. November 2016 78107
Ľubomír Sliacky 6 460 000,00 Neuvedené EUR 25. November 2016 78108

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Di Mihálik, s.r.o. 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745714/content/400368/download","filename":"28Mihálik.pdf"}]
Zmluva Forestra, s.r.o. 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745717/content/400379/download","filename":"27Forestra.pdf"}]
Zmluva Šuriansky, s.r.o. 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745723/content/400389/download","filename":"30Šuriansky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Forestra s.r.o. 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734244/content/459664/download","filename":"forestra.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok 31. Január 2018 31. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov Ľubomír Sliacky 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734237/content/459651/download","filename":"sliacky.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok 31. Január 2018 31. Január 2018 []
Zmluva Jozef Brigant - ml 28. November 2016 28. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742096/content/500082/download","filename":"26Brigant ml.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Šuriansky s.r.o. 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734247/content/459668/download","filename":"šuriansky.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok 31. Január 2018 31. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov Jozef Brigant ml. 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734249/content/459672/download","filename":"brigant.pdf"}]
Iný dokument k zákazke JED LS Šašov 22. September 2016 22. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714116/content/506266/download","filename":"jed-formular.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748606/content/420892/download","filename":"Súhrnná správa Šašov.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Splnenie podmienok účasti Šašov 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735545/content/465353/download","filename":"podmiekky účasti šašov.pdf"}]
Zápisnica Vyhodnotenie ponúk Šašov 7. November 2016 7. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735543/content/465349/download","filename":"vyhodnotenie ponúk šašov.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 9. Marec 2018 9. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952767/content/724274/download","filename":"Suma uhradeného plnenia ťažba LS 05 2017.pdf"}]
Zmluva Pavel Bielik 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745705/content/400295/download","filename":"25Bielik.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Subdodávatelia 31. Január 2018 31. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/938795/content/743182/download","filename":"Zoznam subdodávateľov-LS Šašov.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Otváranie ponúk Šašov 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734230/content/459641/download","filename":"otváranie obálok šašov.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok 31. Január 2018 31. Január 2018 []
Ponuky uchádzačov Di Mihálik s.r.o. 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734239/content/459656/download","filename":"mihálik.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Pavel Bielik 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734235/content/459646/download","filename":"bielik.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady LS Šašov 22. September 2016 22. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714108/content/506252/download","filename":"01 RD originál (11)Šašov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714108/content/506253/download","filename":"01 SP originál komplex Šašov podpísané.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714108/content/506254/download","filename":"Príloha č. 1 RD Všeobecné záväzné podmienky Šašov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714108/content/506255/download","filename":"Príloha č. 2 RD Objednávka1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714108/content/506256/download","filename":"Príloha č. 2 SP komplex (5).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714108/content/506257/download","filename":"Príloha č. 2 SP komplex (5)1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714108/content/506258/download","filename":"Príloha č. 3 RD Zákazkový list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714108/content/506259/download","filename":"Príloha č. 4 RD Samofakturácia.pdf"}]
Zmluva Ľubomír Sliacky 28. November 2016 28. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742092/content/500067/download","filename":"29Sliacky.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok 31. Január 2018 31. Január 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok 31. Január 2018 31. Január 2018 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×