Obstarávanie

Sypacie vozidlá


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 226 900,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 226 900,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34114000-9
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je kúpa 6 sypacích vozidiel vrátane doplnkových nadstavieb resp. radlíc na zimnú údržbu podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HYCA s.r.o. 4 1 226 900,00 Neuvedené EUR 23. December 2016 77943

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 6. December 2016 6. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745400/content/398770/download","filename":"SUCTT_Sypace_informacia_vyhodnotenie.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za obdobie platnosti zmluvy. 27. Júl 2017 27. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/856622/content/588830/download","filename":"HYCA_Sypacie vozidlá_za obdobie platnosti zmluvy.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 14. Október 2016 14. Október 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka 2. Január 2017 2. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755990/content/465243/download","filename":"Mercedes_bez_os_udajov.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 18. November 2016 18. November 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Január 2017 2. Január 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka 2. Január 2017 2. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755986/content/465217/download","filename":"Hyca.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 2. Január 2017 2. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755978/content/465196/download","filename":"SUCTT_Sypace_zapis_vyhodnotenie_PU1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755978/content/465197/download","filename":"SUCTT_Sypace_zapis_vyhodnotenie_PU2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. September 2016 20. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713351/content/500147/download","filename":"Sypace_SP_profil_v1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 2. Január 2017 2. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755988/content/465231/download","filename":"Konnex.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. Január 2017 2. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755994/content/465251/download","filename":"SUCTT_Sypace_sprava_o_zakazke.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 2. Január 2017 2. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755983/content/465209/download","filename":"SUCTT_Sypace_zapis_otvaranie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755983/content/465210/download","filename":"SUCTT_Sypace_zapis_otvaranie2.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 2. Január 2017 2. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755980/content/465202/download","filename":"SUCTT_Sypace_zapis_vyhodnotenie_ponuk1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755980/content/465203/download","filename":"SUCTT_Sypace_zapis_vyhodnotenie_ponuk2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755980/content/465204/download","filename":"SUCTT_Sypace_zapis_vyhodnotenie_ponuk3.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×