Obstarávanie

Poisťovacie služby


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Rožňava
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
98 928,00
Konečná suma(Bez DPH):
98 928,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
66510000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Poistenie majetku Mesta Rožňava

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 1 98 928,00 Neuvedené EUR 19. December 2016 77927

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Doplnenie tabuliek 8. November 2016 8. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735806/content/466491/download","filename":"príloha č.3 k RD zoznam vozidiel PZP KONEČNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/735806/content/466492/download","filename":"príloha č.4 k RD zoznam MV KASKO KONEČNÉ.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 16. November 2016 16. November 2016 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 29. November 2016 29. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742742/content/504053/download","filename":"Záp.z vyhodn.spl.podmienok účasti.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otváranie časti ponúk označených ako "Ostatné" 29. November 2016 29. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742732/content/503967/download","filename":"Zápisnica z otv.časti ponuky Ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č. 2 9. November 2016 9. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/736761/content/472173/download","filename":"Vysvetlenie SP č. 2.pdf"}]
Zmluva Zmluva 30. December 2016 30. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755460/content/462075/download","filename":"Rámcová dohoda č.692-2016.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č.1 9. November 2016 9. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/736751/content/470496/download","filename":"Vysvetlenie SP č. 1.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časti "Kritéria" 30. November 2016 30. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/743236/content/506626/download","filename":"Zápisnica z otv.ponuky časti Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. Október 2016 28. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/731869/content/453061/download","filename":"A-Súťažné podklady[3]-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/731869/content/453062/download","filename":"B-Príloha č. 1 - Návrh na plnenia kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/731869/content/453063/download","filename":"C-Príloha č.2 - I Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/731869/content/453064/download","filename":"D-príloha č.1,2 k RD tabuľky 1,2,3,4,5,6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/731869/content/453065/download","filename":"E-Príloha č. 3 - eu.dok.- formular.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/731869/content/453066/download","filename":"F-Príloha č.4 - Všeobecné informácie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/731869/content/453067/download","filename":"G-Príloha č.5 - Vyhlásenie uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/731869/content/453068/download","filename":"H-Príloha č.6 - Čestné vyhlásenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/731869/content/453069/download","filename":"I-Príloha č.7 - Plnomocenstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/731869/content/453070/download","filename":"J-Inšpekčný záznam MU RV223.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Poisťovacie služby 29. December 2016 29. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755221/content/461272/download","filename":"1. Titulný list ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755221/content/461273/download","filename":"2. Návrh na plnenia kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755221/content/461274/download","filename":"3. Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755221/content/461275/download","filename":"4. príloha č.1,2 k RD tabuľky 1,2,3,4,5,6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755221/content/461276/download","filename":"5. príloha č.3 k RD zoznam vozidiel PZP KONEČNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755221/content/461277/download","filename":"6. príloha č.4 k RD zoznam MV KASKO KONEČNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755221/content/461278/download","filename":"7. Osvedčenie o rozsahu poisťovacej a zaisťovacej činnosti.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 24. November 2016 24. November 2016 []
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 1. December 2016 1. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/743346/content/507438/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Správa o zákazke Poisťovacie služby 29. December 2016 29. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/755236/content/461312/download","filename":"Správa o zákazke PS.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia postupu vo verejnom obstarávaní 30. November 2016 30. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742748/content/504085/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia postupu VO.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Inf.o vyhodn.ponúk 2. December 2016 2. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744094/content/512147/download","filename":"INFORMÁCIA O VYHODNOTENÍ PONÚK PS.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×