Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na rok 2017


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
550 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
549 996,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77210000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
12

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Michal Švantner 12 45 833,00 Neuvedené EUR 8. December 2016 77889
FORESTRA, s.r.o. 12 45 833,00 Neuvedené EUR 8. December 2016 77890
Ján Kovalčík 12 45 833,00 Neuvedené EUR 8. December 2016 77891
Ing. Róbert Ďuriga – PÍLA RYBNÍKY 12 45 833,00 Neuvedené EUR 8. December 2016 77892
LES-WOOD s.r.o. 12 45 833,00 Neuvedené EUR 8. December 2016 77893
Di Mihálik, s.r.o. 12 45 833,00 Neuvedené EUR 8. December 2016 77894
DR Drevo, s.r.o. 12 45 833,00 Neuvedené EUR 8. December 2016 77895
Milan Zaťko 12 45 833,00 Neuvedené EUR 8. December 2016 77896
MM-Herich s.r.o. 12 45 833,00 Neuvedené EUR 8. December 2016 77897
Milan Šroba 12 45 833,00 Neuvedené EUR 8. December 2016 77898
Ján Hronček 12 45 833,00 Neuvedené EUR 8. December 2016 77899
HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. 12 45 833,00 Neuvedené EUR 8. December 2016 77900

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za celé obdobie 9. Apríl 2018 9. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/966846/content/778897/download","filename":"LS Dobroč.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača Ján Kovalčík 15. December 2016 15. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749906/content/425637/download","filename":"Ján Kovalčík.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača Michal Švantner 15. December 2016 15. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749902/content/425626/download","filename":"Michal Švantner.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. R/57/2017/14/05 12. December 2016 12. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747879/content/417654/download","filename":"Di Mihálik, s.r.o.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. R/54/2017/14/05 12. December 2016 12. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747870/content/417622/download","filename":"RD Ján Kovalčík.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 10. Január 2018 10. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/923748/content/692433/download","filename":"LS Dobroč.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača HOLDES,- horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. 15. December 2016 15. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749924/content/425702/download","filename":"Holdes - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti zápisnica 15. December 2016 15. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750068/content/426297/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti 1 Dobroč.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750068/content/426298/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti 2 Dobroč.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača LES - WOOD s.r.o. 15. December 2016 15. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749911/content/425660/download","filename":"LES-WOOD s.r.o.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. R/58/2017/14/05 12. December 2016 12. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747881/content/417658/download","filename":"DR DREVO s.r.o.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk zápisnica 15. December 2016 15. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750066/content/426291/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk LS Dobroč.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača DR DREVO s.r.o. 15. December 2016 15. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749915/content/425670/download","filename":"DR DREVO s.r.o.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. R/61/2017/14/05 12. December 2016 12. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747887/content/417671/download","filename":"Ján Hronček.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady LS Dobroč 23. September 2016 23. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714393/content/508765/download","filename":"01 SP LS Dobroč.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714393/content/508766/download","filename":"01 RD LS Dobroč.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714393/content/508767/download","filename":"Príloha č. 2 SP Tabuľka plnenia kritérií - cenová ponuka.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Jednotný Európsky dokument 23. September 2016 23. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714395/content/508770/download","filename":"jed-formular.pdf"}]
Zápisnica zápisnica 15. December 2016 15. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750070/content/426300/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk LS Dobroč.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. R/59/2017/14/05 12. December 2016 12. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747883/content/417661/download","filename":"Milan Zaťko.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. R/53/2017/14/05 12. December 2016 12. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747867/content/417618/download","filename":"RD FORESTRA, s.r.o.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača Milan Šroba 15. December 2016 15. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749926/content/425706/download","filename":"Milan Šroba.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov 14. November 2016 14. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/737871/content/477940/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk LS Dobroč.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača MM-Herich s.r.o. 15. December 2016 15. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749920/content/425694/download","filename":"MM-Herich s.r.o..pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. R/56/2017/14/05 12. December 2016 12. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747875/content/417639/download","filename":"LES-WOOD s.r.o.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. R/52/2017/14/05 12. December 2016 12. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747864/content/417603/download","filename":"RD Michal Švantner.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača Forestra s.r.o. 15. December 2016 15. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749904/content/425633/download","filename":"Forestra s.r.o.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača Ing. Róbert Ďuriga – PÍLA RYBNÍKY 15. December 2016 15. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749909/content/425653/download","filename":"PÍLA RYBNÍKY.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. R/63/2017/14/05 12. December 2016 12. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747894/content/417677/download","filename":"Milan Šroba.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. R/55/2017/14/05 12. December 2016 12. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747872/content/417625/download","filename":"PÍLA RYBNÍKY.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača Ján Hronček 15. December 2016 15. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749922/content/425698/download","filename":"Ján Hronček.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača Di Mihálik, s. r. o 15. December 2016 15. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749913/content/425665/download","filename":"Di Mihálik, s.r.o.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. R/62/2017/14/05 12. December 2016 12. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747892/content/417674/download","filename":"Holdes - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke LS Dobroč 15. December 2016 15. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750064/content/426288/download","filename":"Správa o zákazke LS Dobroč.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača Milan Zaťko 15. December 2016 15. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749918/content/425686/download","filename":"Milan Zaťko.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. R/60/2017/14/05 12. December 2016 12. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747885/content/417668/download","filename":"MM-Herich s.r.o..pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×