Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky, LS Hrušov na rok 2017.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
462 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 620 000,00
Zaplatené:
1000.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
10

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Ťažbový proces na LS Hrušov. Ťažba, približovanie a manipulácia dreva v podmienkach Lesy SR, š.p. podľa STN480055 a STN480056.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Maroš Pacalaj - LES PORTAL 10 462 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77680
Miloš Rajtar 10 462 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77681
KVENIK s.r.o. 10 462 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77682
Vladimír Maňkovský 10 462 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77683
Pavel Bielik 10 462 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77684
NEOFOREST s.r.o. 10 462 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77685
Šuriansky s.r.o. 10 462 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77686
Martina Ľahká 10 462 000,00 Neuvedené EUR 15. December 2016 77687
LIGNEUS, s.r.o. 10 462 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77688
FORESTRA, s.r.o. 10 462 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77689

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument JED 23. September 2016 23. September 2016
Ponuky uchádzačov ponuka ŠURIANSKY 16. December 2016 16. December 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/002-08/17-17/05/00 15. December 2016 15. December 2016
Ponuky uchádzačov ponuka Maroš Pacalaj 16. December 2016 16. December 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/002-10/17-17/05/00 15. December 2016 15. December 2016
Súťažné podklady Súťažné podklady LS Hrušov 23. September 2016 23. September 2016
Ponuky uchádzačov ponuka Miloš Rajtar 16. December 2016 16. December 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/002-05/17-17/05/00 15. December 2016 15. December 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/002-04/17-17/05/00 15. December 2016 15. December 2016
Ponuky uchádzačov ponuka FORESTRA 16. December 2016 16. December 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/002-03/17-17/05/00 15. December 2016 15. December 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/002-01/17-17/05/00 15. December 2016 15. December 2016
Ponuky uchádzačov ponuka Martina Ľahká 16. December 2016 16. December 2016
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z OP 15. December 2016 15. December 2016
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z PU 15. December 2016 15. December 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/002-06/17-17/05/00 15. December 2016 15. December 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skkutočne uhradeného plnenia 6. Február 2018 6. Február 2018
Ponuky uchádzačov ponuka Vladimír Maňkovský 16. December 2016 16. December 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/002-07/17-17/05/00 15. December 2016 15. December 2016
Ponuky uchádzačov ponuka LIGNEUS 16. December 2016 16. December 2016
Ponuky uchádzačov ponuka Pavel Bielik 16. December 2016 16. December 2016
Správa o zákazke Správa o zákazke 15. December 2016 15. December 2016
Ponuky uchádzačov ponuka NEOFOREST 16. December 2016 16. December 2016
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o vyhodnotení § 55 ods. 2 23. November 2016 23. November 2016
Ponuky uchádzačov ponuka KVENIK 16. December 2016 16. December 2016
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 6. Február 2018 6. Február 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/002-09/17-17/05/00 15. December 2016 15. December 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/002-02/17-17/05/00 15. December 2016 15. December 2016
Zápisnica Zápisnica z VP 15. December 2016 15. December 2016

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×