Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky, LS Topoľčianky a Tribeč na rok 2017


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
681 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
11 577 000,00
Zaplatené:
1700.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
17

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Ťažbový proces na LS Topoľčianky a Tribeč. Ťažba, približovanie a manipulácia dreva v podmienkach Lesy SR, š.p. podľa STN480055 a STN480056.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Jozef Segéň DODES 17 681 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77662
Michal Pavlík 17 681 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77663
Milan Barnáš 17 681 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77664
Pavol Varga 17 681 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77665
Ladislav Parkáni st. 17 681 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77666
Maroš Pacalaj - LES PORTAL 17 681 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77667
Ing. Mariana Tullová, EUROLES 17 681 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77668
Euroles s.r.o. 17 681 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77669
Miloš Rajtar 17 681 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77670
KVENIK s.r.o. 17 681 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77671
Vladimír Maňkovský 17 681 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77672
NEOFOREST s.r.o. 17 681 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77673
Šuriansky s.r.o. 17 681 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77674
Martina Ľahká 17 681 000,00 Neuvedené EUR 15. December 2016 77675
ROMWOOD, s.r.o. 17 681 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77676
LIGNEUS, s.r.o. 17 681 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77677
FORESTRA, s.r.o. 17 681 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77678

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/001-01/17-17/05/00 16. December 2016 16. December 2016 []
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 6. Február 2018 6. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/941000/content/753090/download","filename":"LS01 a LS05 Zoznam subdodávateľov 2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka Martina Ľahká 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750936/content/430156/download","filename":"Ponuka Ľahká.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka ŠURIANSKY 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750931/content/430035/download","filename":"Ponuka ŠURIANSKY.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/001-03/17-17/05/00 16. December 2016 16. December 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/001-02/17-17/05/00 16. December 2016 16. December 2016 []
Ponuky uchádzačov ponuka Ladislav Parkáni 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750876/content/429844/download","filename":"Ponuka Parkáni.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka Maroš Pacalaj 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750885/content/429889/download","filename":"Ponuka Pacalaj.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka NEOFOREST 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750913/content/429970/download","filename":"Ponuka NEOFOREST.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z VP 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750341/content/427350/download","filename":"Zapisnica Vyhodnotenie LS01 a LS05 .pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/001-06/17-17/05/00 16. December 2016 16. December 2016 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z PU 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750343/content/427353/download","filename":"Zapisnica Posudenia PU LS01 a LS05.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady LS Topoľčianky a Tribeč 23. September 2016 23. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714627/content/510249/download","filename":"Príloha č. 1 SP rámcová dohoda 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714627/content/510250/download","filename":"Príloha č. 2 SP ponuka komplex 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714627/content/510251/download","filename":"SP LS01a05 1rok.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka Ing. Mariana Tullová, EUROLES 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750890/content/429920/download","filename":"Ponuka Tullová.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/001-07/17-17/05/00 16. December 2016 16. December 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/001-15/17-17/05/00 16. December 2016 16. December 2016 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skkutočne uhradeného plnenia 6. Február 2018 6. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/941005/content/753102/download","filename":"Suma uhradeného plnenia LS01 a LS05 r-2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka FORESTRA 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750947/content/430168/download","filename":"Ponuka FORESTRA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka KVENIK 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750905/content/429951/download","filename":"Ponuka KVENIK.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/001-14/17-17/05/00 16. December 2016 16. December 2016 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o vyhodnotení § 55 ods. 2 23. November 2016 23. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740920/content/492443/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/001-17/17-17/05/00 16. December 2016 16. December 2016 []
Ponuky uchádzačov ponuka Euroles s.r.o. 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750895/content/429922/download","filename":"Ponuka Euroles.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka Pavol Varga 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750869/content/429819/download","filename":"Ponuka Varga.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka Vladimír Maňkovský 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750911/content/429969/download","filename":"Ponuka Maňkovský.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka Miloš Rajtar 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750900/content/429933/download","filename":"Ponuka Rajtar.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z OP 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750338/content/427347/download","filename":"Zapisnica Otvaranie_ponuk LS01 a LS05.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/001-12/17-17/05/00 16. December 2016 16. December 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/001-13/17-17/05/00 16. December 2016 16. December 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/001-08/17-17/05/00 16. December 2016 16. December 2016 []
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument JED 23. September 2016 23. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714630/content/510263/download","filename":"Dokument k zákazke JED 1.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/001-05/17-17/05/00 16. December 2016 16. December 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/001-10/17-17/05/00 16. December 2016 16. December 2016 []
Ponuky uchádzačov ponuka Milan Barnáš 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750865/content/429813/download","filename":"Ponuka Barnáš.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/001-09/17-17/05/00 16. December 2016 16. December 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/001-11/17-17/05/00 16. December 2016 16. December 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/001-16/17-17/05/00 16. December 2016 16. December 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/001-04/17-17/05/00 16. December 2016 16. December 2016 []
Ponuky uchádzačov ponuka ROMWOOD 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750940/content/430161/download","filename":"Ponuka ROMWOOD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka Jozef Segéň 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750860/content/429793/download","filename":"Ponuka Segéň.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka Michal Pavlík 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750862/content/429796/download","filename":"Ponuka Pavlík.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750346/content/427358/download","filename":"Sprava_o_zakazke LS01 a LS05.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka LIGNEUS 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750945/content/430165/download","filename":"Ponuka LIGNEUS.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×