Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky, LS Nitrianska Streda a Skýcov na rok 2017


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
702 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
9 126 000,00
Zaplatené:
1300.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
13

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Ťažbový proces na LS Nitrianska Streda a Skýcov. Ťažba, približovanie a manipulácia dreva v podmienkach Lesy SR, š.p. podľa STN480055 a STN480056.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Tomáš Mikolášek 13 702 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77632
Róbert Hrmo 13 702 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77630
Marián Kerek 13 702 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77631
Ján Topolan 13 702 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77633
Maroš Pacalaj - LES PORTAL 13 702 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77634
Miloš Rajtar 13 702 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77635
KVENIK s.r.o. 13 702 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77636
Vladimír Maňkovský 13 702 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77637
NEOFOREST s.r.o. 13 702 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77638
Šuriansky s.r.o. 13 702 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77639
Juraj Orémusz - FIRMA ORÉMUSZ 13 702 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77640
LIGNEUS, s.r.o. 13 702 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77641
FORESTRA, s.r.o. 13 702 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77642

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/003-13/17-17/05/00 14. December 2016 14. December 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/003-09/17-17/05/00 14. December 2016 14. December 2016
Ponuky uchádzačov ponuka Juraj Orémusz 16. December 2016 16. December 2016
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument JED 23. September 2016 23. September 2016
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z PU 14. December 2016 14. December 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/003-01/17-17/05/00 14. December 2016 14. December 2016
Súťažné podklady Súťažné podklady LS Nitrianska Streda a Skýcov 23. September 2016 23. September 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 6. Február 2018 6. Február 2018
Ponuky uchádzačov ponuka Ján Topolan 16. December 2016 16. December 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/003-06/17-17/05/00 14. December 2016 14. December 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/003-08/17-17/05/00 14. December 2016 14. December 2016
Ponuky uchádzačov ponuka Vladimír Maňkovský 16. December 2016 16. December 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/003-11/17-17/05/00 14. December 2016 14. December 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/003-02/17-17/05/00 14. December 2016 14. December 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/003-04/17-17/05/00 14. December 2016 14. December 2016
Ponuky uchádzačov ponuka Tomáš Mikolášek 16. December 2016 16. December 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/003-03/17-17/05/00 14. December 2016 14. December 2016
Ponuky uchádzačov ponuka NEOFOREST 16. December 2016 16. December 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/003-12/17-17/05/00 14. December 2016 14. December 2016
Ponuky uchádzačov ponuka LIGNEUS 16. December 2016 16. December 2016
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. December 2016 14. December 2016
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 6. Február 2018 6. Február 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/003-07/17-17/05/00 14. December 2016 14. December 2016
Ponuky uchádzačov ponuka FORESTRA 16. December 2016 16. December 2016
Ponuky uchádzačov ponuka Miloš Rajtar 16. December 2016 16. December 2016
Ponuky uchádzačov ponuka Róbert Hrmo 16. December 2016 16. December 2016
Ponuky uchádzačov ponuka Maroš Pacalaj 16. December 2016 16. December 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/003-10/17-17/05/00 14. December 2016 14. December 2016
Ponuky uchádzačov ponuka ŠURIANSKY 16. December 2016 16. December 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/003-00/17-17/05/00 14. December 2016 14. December 2016
Ponuky uchádzačov ponuka Marián Kerek 16. December 2016 16. December 2016
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z OP 14. December 2016 14. December 2016
Ponuky uchádzačov ponuka KVENIK 16. December 2016 16. December 2016
Zápisnica Zápisnica z VP 14. December 2016 14. December 2016
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o vyhodnotení § 55 ods. 2 23. November 2016 23. November 2016

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×