Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky, LS Nitrianska Streda a Skýcov na rok 2017


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
702 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
9 126 000,00
Zaplatené:
1300.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
13

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Ťažbový proces na LS Nitrianska Streda a Skýcov. Ťažba, približovanie a manipulácia dreva v podmienkach Lesy SR, š.p. podľa STN480055 a STN480056.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Tomáš Mikolášek 13 702 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77632
Róbert Hrmo 13 702 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77630
Marián Kerek 13 702 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77631
Ján Topolan 13 702 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77633
Maroš Pacalaj - LES PORTAL 13 702 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77634
Miloš Rajtar 13 702 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77635
KVENIK s.r.o. 13 702 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77636
Vladimír Maňkovský 13 702 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77637
NEOFOREST s.r.o. 13 702 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77638
Šuriansky s.r.o. 13 702 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77639
Juraj Orémusz - FIRMA ORÉMUSZ 13 702 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77640
LIGNEUS, s.r.o. 13 702 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77641
FORESTRA, s.r.o. 13 702 000,00 Neuvedené EUR 12. December 2016 77642

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/003-13/17-17/05/00 14. December 2016 14. December 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/003-09/17-17/05/00 14. December 2016 14. December 2016 []
Ponuky uchádzačov ponuka Juraj Orémusz 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750780/content/429588/download","filename":"Ponuka Orémusz.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument JED 23. September 2016 23. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714643/content/510338/download","filename":"Dokument k zákazke JED 1.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z PU 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748947/content/422016/download","filename":"Zapisnica Posudenia PU LS03 a LS04.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/003-01/17-17/05/00 14. December 2016 14. December 2016 []
Súťažné podklady Súťažné podklady LS Nitrianska Streda a Skýcov 23. September 2016 23. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714641/content/510305/download","filename":"Príloha č. 1 SP rámcová dohoda 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714641/content/510306/download","filename":"Príloha č. 2 SP ponuka komplex 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/714641/content/510307/download","filename":"SP LS03a04 1rok.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 6. Február 2018 6. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/941169/content/753674/download","filename":"Suma uhradeného plnenia LS03 a LS04 r-2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka Ján Topolan 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750745/content/429508/download","filename":"Ponuka Topolan.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/003-06/17-17/05/00 14. December 2016 14. December 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/003-08/17-17/05/00 14. December 2016 14. December 2016 []
Ponuky uchádzačov ponuka Vladimír Maňkovský 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750764/content/429566/download","filename":"Ponuka Maňkovský.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/003-11/17-17/05/00 14. December 2016 14. December 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/003-02/17-17/05/00 14. December 2016 14. December 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/003-04/17-17/05/00 14. December 2016 14. December 2016 []
Ponuky uchádzačov ponuka Tomáš Mikolášek 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750736/content/429487/download","filename":"Ponuka Mikolášek.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/003-03/17-17/05/00 14. December 2016 14. December 2016 []
Ponuky uchádzačov ponuka NEOFOREST 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750769/content/429571/download","filename":"Ponuka NEOFOREST.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/003-12/17-17/05/00 14. December 2016 14. December 2016 []
Ponuky uchádzačov ponuka LIGNEUS 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750811/content/429714/download","filename":"Ponuka LIGNEUS.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748951/content/422029/download","filename":"Sprava_o_zakazke LS03 a LS04.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 6. Február 2018 6. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/941166/content/753667/download","filename":"LS03 a LS04 Zoznam subdodávateľov 2017.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/003-07/17-17/05/00 14. December 2016 14. December 2016 []
Ponuky uchádzačov ponuka FORESTRA 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750815/content/429726/download","filename":"Ponuka FORESTRA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka Miloš Rajtar 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750759/content/429532/download","filename":"Ponuka Rajtar.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka Róbert Hrmo 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750462/content/427740/download","filename":"Ponuka Hrmo.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka Maroš Pacalaj 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750751/content/429522/download","filename":"Ponuka Pacalaj.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/003-10/17-17/05/00 14. December 2016 14. December 2016 []
Ponuky uchádzačov ponuka ŠURIANSKY 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750774/content/429577/download","filename":"Ponuka ŠURIANSKY.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. R/003-00/17-17/05/00 14. December 2016 14. December 2016 []
Ponuky uchádzačov ponuka Marián Kerek 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750731/content/429479/download","filename":"Ponuka Kerek.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z OP 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748937/content/421940/download","filename":"Zapisnica Otvaranie_ponuk LS03 a LS04.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka KVENIK 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750761/content/429559/download","filename":"Ponuka KVENIK.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z VP 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748943/content/422009/download","filename":"Zapisnica Vyhodnotenie LS03 a LS04 .pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o vyhodnotení § 55 ods. 2 23. November 2016 23. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740905/content/492369/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×