Obstarávanie

Poskytnutie audítorských služieb


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
194 800,00
Konečná suma(Bez DPH):
194 800,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79212000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je záväzok audítora poskytnúť klientovi po dobu trvania zmluvného vzťahu audítorské služby v rozsahu špecifikovanom v časti B.3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 5 194 800,00 Neuvedené EUR 25. November 2016 77602

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. Júl 2016 15. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690469/content/511779/download","filename":"SP Poskytnutie audítorských služieb Fin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690469/content/511780/download","filename":"Príloha č. 4 Formulár pre tvorbu ceny (tab č 1 a tab č 2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690469/content/511781/download","filename":"Priloha č. 5 Vykaz ziskov a strat 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690469/content/511782/download","filename":"Priloha č. 6 a 7 Suvaha (aktív-pasív) 2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690469/content/511783/download","filename":"Príloha č. 8 Jednotný európsky dokument.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690469/content/511784/download","filename":"Príloha č. 9 k SP, zároveň Príl. č. 1 k zmluve - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie ponuky 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748865/content/421809/download","filename":"Vysv. ponuky - ACCEPT AUDIT\u0026CONSULTING, s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748865/content/421810/download","filename":"Vysv. ponuky - BDR, spol. s r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748865/content/421811/download","filename":"Vysv. ponuky - Deloitte Audit s.r.o..pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 6. December 2016 6. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745150/content/396478/download","filename":"03 Zápisnica z vyhodnot. ponúk č. Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745150/content/396479/download","filename":"03.1 Príl.č.1 Tab. č. 1 Vyhodnotenie ponúk, časť OSTATNÉ - Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745150/content/396480/download","filename":"05 Zápisnica z vyhodnot. ponúk (Fin).pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748797/content/421633/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748827/content/421719/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. December 2016 6. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745135/content/396181/download","filename":"02 Zápisnica z vyhodn. PU č. Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745135/content/396182/download","filename":"02.1 Príl.č.1 Tab. č. 1 Vyhodnotenie podmienok účasti, časť OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745135/content/396183/download","filename":"02.2 Príl.č.2 PRT sc Bezúhonnosť PO.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 6. December 2016 6. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745147/content/396462/download","filename":"01 Zápisnica z OP č. Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745147/content/396463/download","filename":"04 Zápisnica z OP č. Kritériá- Audit.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748832/content/421727/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748816/content/421667/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748854/content/421767/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2016/0465_skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958540/content/748935/download","filename":"ZM_2016_0465_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 7. September 2016 7. September 2016 []
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748823/content/421674/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748841/content/421735/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zmluva Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 28. November 2016 28. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/742407/content/502153/download","filename":"ZM_2016_0465_podpisana verzia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií 4. August 2016 4. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/699517/content/418055/download","filename":"Vysvetlenie informácií.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 30. November 2016 30. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/743133/content/506289/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748860/content/421798/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748820/content/421671/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 12. August 2016 12. August 2016 []
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 14. December 2016 14. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/748810/content/421663/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. Október 2016 24. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730074/content/799803/download","filename":"§55-2 Ozn o výsledku - úspešný ACCEPT AUDIT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730074/content/799804/download","filename":"§55-2 Ozn. o výsledku - neúspešný BDR, spol. s r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730074/content/799805/download","filename":"§55-2 Ozn. o výsledku - neúspešný Deloitte.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730074/content/799806/download","filename":"§55-2 Ozn o výsledku - neúspešný BDO Audit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730074/content/799807/download","filename":"§55-2 Ozn o výsledku - neúspešný A A CONSULTING.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×