Obstarávanie

Komplexné servisné služby pre nadstavby Faun


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 432 544,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 432 544,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50110000-9
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie zmluvy na zabezpečenie komplexných servisných služieb pre nadstavby Faun.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
REDOX, s.r.o. 1 1 432 544,00 Neuvedené EUR 30. November 2016 77544

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Servisná zmluva č.: P/053/RD/2016 - plnenie XII/2016 20. September 2017 20. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/876985/content/578394/download","filename":"Plnenie Servisnej zmluvy XII_2016.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 10. December 2016 10. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747126/content/414450/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747126/content/414451/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk-2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 21. Október 2016 21. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/729311/content/437279/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Komplexné servisné služby pre nadstavby Faun 10. December 2016 10. December 2016 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 10. December 2016 10. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747122/content/414421/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708800/content/475686/download","filename":"01_Obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708800/content/475687/download","filename":"A1-pokyny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708800/content/475688/download","filename":"A2-podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708800/content/475689/download","filename":"A3-kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708800/content/475690/download","filename":"B1-opis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708800/content/475691/download","filename":"B2-cena.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708800/content/475692/download","filename":"B3-Návrh_zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708800/content/475693/download","filename":"Prílohy.pdf"}]
Zmluva Komplexné servisné služby pre nadstavby Faun 10. December 2016 10. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747114/content/414412/download","filename":"zmluva.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 29. September 2016 29. September 2016 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 10. December 2016 10. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747120/content/414416/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia SERVISNÁ ZMLUVA č.: P/053/RD/2016 2. Marec 2018 2. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/950468/content/710399/download","filename":"Plnenie Servisnej zmluvy 2017.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 11. Október 2016 11. Október 2016 []
Iný dokument k zákazke Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 21. Október 2016 21. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/729313/content/437284/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia postupu.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Komplexné servisné služby pre nadstavby Faun 10. December 2016 10. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747118/content/414414/download","filename":"redox.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 10. December 2016 10. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747124/content/414446/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti-1.pdf"}]
Zápisnica o zasadnutí poroty Zápisnica o zasadnutí poroty 10. December 2016 10. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747128/content/414457/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747128/content/414458/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/747128/content/414459/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie-3.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zoznam subdodávateľov 29. Január 2019 29. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3021757/content/907891/download","filename":"Zoznam subdodávateľov Servisnej zmluvy.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×