Obstarávanie

Pozáručný autorizovaný servis formou komplexných služieb podpory HW a SW pre NP Digitálne pramene


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 510 833,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 510 833,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50312600-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nepretržité poskytovanie komplexných (základných a rozšírených) technických počítačových podporných služieb, systémových podporných služieb a softvérových podporných služieb pre IKT technológie (HW a SW) informačného systému Digitálne pramene Webharvesting a archivácia e-Born obsahu(DIP) v období udržateľnosti národného projektu OPIS (20162020). Podrobný Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch, ktoré budú zverejnené na webovej stránke UVO, Profil verejného obstarávateľa (podľa bodu I.1) tohto oznámenia) a na portáli EVO.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TEMPEST a.s. 2 3 510 833,00 Neuvedené EUR 28. November 2016 77512

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.2 4. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/757913/content/472961/download","filename":"ponuka_tempest.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o poskytovaní servisných služieb Service Level Agreement (SLA) 2. December 2016 2. December 2016 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Október 2016 3. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717894/content/536768/download","filename":"Informacia_o_otvarani_casti_ostatne.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 5. Október 2016 5. Október 2016 []
Súťažné podklady Súťažné podklady - Pokyny na vypracovanie ponuky 26. August 2016 26. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707424/content/461180/download","filename":"SP_Poykyny_na_vypracovanie_ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707424/content/461181/download","filename":"SP_Priloha_aukcny_poriadok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707424/content/461182/download","filename":"SP_zmluvne_podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707424/content/461183/download","filename":"Príloha_7_k_zmuve_subdodavky.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní servisných služieb 8. December 2016 8. December 2016 []
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 166 ods.1 písm. b zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 17. Október 2016 17. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/726252/content/425656/download","filename":"Oznamenie_§_166_ods_1_pism_b_ZVO.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 4. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/757911/content/472952/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk_§_53 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/757911/content/472953/download","filename":"Dodatok_k_zapisnici_z_vyhodotenia_po_EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/757911/content/472954/download","filename":"Vyhodnotenie_Pozrun_autorizovan_servis_formou_komplexnch_sluieb_podpory_HW_a_SW_pre_NP_Digitlne_pramene.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/757926/content/472977/download","filename":"Informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa podľa § 24 ods.3 zákona č.343/2015 Z.z. o VO 4. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/757912/content/472957/download","filename":"Sprava_podľa _§_24_ZVO.pdf"}]
Zmluva Zmluva o poskytovaní servisných služieb Service Level Agreement (SLA) 2. December 2016 2. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/743960/content/511730/download","filename":"Zmluva_o_poskytovani_ servisnyc_sluzieb_text.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/757910/content/472946/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia_casti_ostatne_§_40.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/757910/content/472947/download","filename":"Dodatok_2_k_zapisnici_z_vyhodnotenia_casti_ostatné .pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní servisných služieb 8. December 2016 8. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746293/content/402988/download","filename":"Dodatok_c_1_Zmluva_o_poskytovani_servisnych_sluzieb_text.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.1 4. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/757916/content/472963/download","filename":"ponuka_atos.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/757908/content/472941/download","filename":"Zapisnica_z_otvarania_ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/757908/content/472942/download","filename":"Zapisnica_otvaranie_ponuk_kriteria.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×