Obstarávanie

Pozáručný autorizovaný servis formou komplexných služieb podpory HW a SW pre NP Digitálne pramene


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 510 833,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 510 833,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50312600-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nepretržité poskytovanie komplexných (základných a rozšírených) technických počítačových podporných služieb, systémových podporných služieb a softvérových podporných služieb pre IKT technológie (HW a SW) informačného systému Digitálne pramene Webharvesting a archivácia e-Born obsahu(DIP) v období udržateľnosti národného projektu OPIS (20162020). Podrobný Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch, ktoré budú zverejnené na webovej stránke UVO, Profil verejného obstarávateľa (podľa bodu I.1) tohto oznámenia) a na portáli EVO.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TEMPEST a.s. 2 3 510 833,00 Neuvedené EUR 28. November 2016 77512

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.2 4. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/757913/content/472961/download","filename":"ponuka_tempest.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o poskytovaní servisných služieb Service Level Agreement (SLA) 2. December 2016 2. December 2016 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. Október 2016 3. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717894/content/536768/download","filename":"Informacia_o_otvarani_casti_ostatne.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 5. Október 2016 5. Október 2016 []
Súťažné podklady Súťažné podklady - Pokyny na vypracovanie ponuky 26. August 2016 26. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707424/content/461180/download","filename":"SP_Poykyny_na_vypracovanie_ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707424/content/461181/download","filename":"SP_Priloha_aukcny_poriadok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707424/content/461182/download","filename":"SP_zmluvne_podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707424/content/461183/download","filename":"Príloha_7_k_zmuve_subdodavky.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní servisných služieb 8. December 2016 8. December 2016 []
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 166 ods.1 písm. b zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 17. Október 2016 17. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/726252/content/425656/download","filename":"Oznamenie_§_166_ods_1_pism_b_ZVO.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 4. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/757911/content/472952/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk_§_53 .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/757911/content/472953/download","filename":"Dodatok_k_zapisnici_z_vyhodotenia_po_EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/757911/content/472954/download","filename":"Vyhodnotenie_Pozrun_autorizovan_servis_formou_komplexnch_sluieb_podpory_HW_a_SW_pre_NP_Digitlne_pramene.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/757926/content/472977/download","filename":"Informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa podľa § 24 ods.3 zákona č.343/2015 Z.z. o VO 4. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/757912/content/472957/download","filename":"Sprava_podľa _§_24_ZVO.pdf"}]
Zmluva Zmluva o poskytovaní servisných služieb Service Level Agreement (SLA) 2. December 2016 2. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/743960/content/511730/download","filename":"Zmluva_o_poskytovani_ servisnyc_sluzieb_text.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/757910/content/472946/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia_casti_ostatne_§_40.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/757910/content/472947/download","filename":"Dodatok_2_k_zapisnici_z_vyhodnotenia_casti_ostatné .pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní servisných služieb 8. December 2016 8. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746293/content/402988/download","filename":"Dodatok_c_1_Zmluva_o_poskytovani_servisnych_sluzieb_text.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.1 4. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/757916/content/472963/download","filename":"ponuka_atos.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. Január 2017 4. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/757908/content/472941/download","filename":"Zapisnica_z_otvarania_ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/757908/content/472942/download","filename":"Zapisnica_otvaranie_ponuk_kriteria.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×