Obstarávanie

Dodanie technológií na vybavenie zberného dvora mesta Levice.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Levice
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
16700000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie technológií na vybavenie zberného dvora a zlepšenie systému separovaného zberu v meste Levice. Bližšie informácie sa nachádzajú v Súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady SP 17. Apríl 2016 17. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645946/content/416332/download","filename":"SP Levice_0705.pdf"}]
Iný dokument k zákazke §41_ostatne_levice 17. Jún 2016 17. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678247/content/453071/download","filename":"§ 41_ostatne_levice.pdf"}]
Iný dokument k zákazke korigendum č.2 26. Máj 2016 26. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669456/content/548104/download","filename":"Levice_korigendum č.2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnená zmluva 22. Máj 2016 22. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/667085/content/541939/download","filename":"Levice zmluva 0705.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Korigendum 16. Máj 2016 16. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/664316/content/532155/download","filename":"Korigendum_Levice.pdf"}]
Iný dokument k zákazke aktualizácia súťažných podkladov_zmena miesta a času otvárania ponúk 26. Máj 2016 26. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669452/content/548099/download","filename":"Aktualizácia súťažných podkladov.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×