Obstarávanie

Zabezpečenie a podpora prepravy návštevníkov do stredísk CR v regióne Vysoké Tatry 2016/2017


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Región Vysoké Tatry
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
31 476,00
Konečná suma(Bez DPH):
31 476,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60000000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zmluvy je preprava cestujúcich v súlade so zákonom č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v zmysle § 24 v platnom znení. Dopravca vykonáva dopravu po dohodnutej trase dopravnej cesty s dohodnutými zastávkami a v dohodnutom čase na základe Zmluvy, medzi strediskami cestovného ruchu v regióne Vysoké Tatry počas zimnej turistickej sezóny 2016/2017. Predbežný počet objednaných kilometrov je 27 336 km. Fakturácia z vykonanej autobusovej dopravy bude vychádzať z ubehnutých km na základe denného záznamu o výkone vodiča a vozidla dopravy, ktorý objednávateľ skontroluje a podpíše. Pre uchádzačov bude zmluvne záväzná sadzba v EUR za 1km pre každý typ autobusu. Verejný obstarávateľ vyžaduje 4 autobusy s rokom výroby najneskôr 2006 vrátane. iba na telefonickú objednávku.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SAD Humenné, a.s. 1 31 476,00 Neuvedené EUR 30. November 2016 77470

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 1. December 2016 1. December 2016
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 1. November 2016 1. November 2016
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 1. December 2016 1. December 2016
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 1. December 2016 1. December 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluv 4. Máj 2017 4. Máj 2017
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. November 2016 14. November 2016
Súťažné podklady Súťažné podklady Zabezpečenie a podpora prepravy návštevníkov do stredísk CR v regióne Vysoké Tatry 2016/2017 17. Október 2016 17. Október 2016
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 14. Október 2016 14. Október 2016
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 1. December 2016 1. December 2016
Ponuky uchádzačov Ponuka SAD Humenné 1. December 2016 1. December 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. Apríl 2017 18. Apríl 2017

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×