Obstarávanie

Kolesové nakladače s teleskopickým výložníkom – nové v počte 5ks


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
277 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
277 500,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34144710-8
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Nákup kolesových nakladačov s teleskopickým výložníkom nových v počte 5ks. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KLC s.r.o. 2 277 500,00 Neuvedené EUR 21. November 2016 77428

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745802/content/400639/download","filename":"Príloha č 1-2 k zápisnici-vyhodnotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745802/content/400640/download","filename":"Príloha č.1 z vyhodnotenia ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745802/content/400641/download","filename":"zaznam_o_priebehu_elektronickej_aukcie_7214819965.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745802/content/400642/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_7214819965.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 30. September 2016 30. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717248/content/533238/download","filename":"Otváranie kritériá § 52.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia FA - Liptov 29. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752250/content/437450/download","filename":"FA-Liptov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č.2 23. November 2016 23. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740609/content/491016/download","filename":"KLC.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva 23. November 2016 23. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740602/content/490993/download","filename":"167-KLC-nakladače.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktúra - Kysuce 29. December 2016 29. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750463/content/427753/download","filename":"FA-KY.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č.1 23. November 2016 23. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740640/content/491098/download","filename":"LMM-ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740640/content/491099/download","filename":"LMM-kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktúra - Horné Považie 29. December 2016 29. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750466/content/427761/download","filename":"FA-HP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke I N F O R M Á C I A týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 52 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o 6. September 2016 6. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709299/content/478062/download","filename":"formular §52 ods.1-ostatné.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy PP - Orava 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752261/content/437478/download","filename":"PP-Orava.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745797/content/400558/download","filename":"ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745797/content/400559/download","filename":"ZÁPISNICA Z OTÁRANIA KRITÉRIÁ.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy PP - Liptov 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752253/content/437457/download","filename":"PP-Liptov.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy PP - Turiec 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750470/content/427772/download","filename":"PP-TU.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. Júl 2016 21. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690671/content/512300/download","filename":"SP-nakladače-final.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č.2 23. November 2016 23. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740694/content/491321/download","filename":"01 Kritéria.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktúra - Turiec 29. December 2016 29. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750469/content/427769/download","filename":"FA-TU.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy PP - Horné Považie 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750467/content/427766/download","filename":"PP-HP.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745800/content/400632/download","filename":"ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745800/content/400633/download","filename":"Príloha č.1 z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 2. December 2016 2. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744084/content/512129/download","filename":"formular § 55ods.2.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy PP-Kysuce 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750464/content/427757/download","filename":"PP-KY.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktúra - Orava 29. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752257/content/437468/download","filename":"FA-Orava.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×