Obstarávanie

Kolesové nakladače s teleskopickým výložníkom – nové v počte 5ks


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
277 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
277 500,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34144710-8
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Nákup kolesových nakladačov s teleskopickým výložníkom nových v počte 5ks. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KLC s.r.o. 2 277 500,00 Neuvedené EUR 21. November 2016 77428

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745802/content/400639/download","filename":"Príloha č 1-2 k zápisnici-vyhodnotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745802/content/400640/download","filename":"Príloha č.1 z vyhodnotenia ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745802/content/400641/download","filename":"zaznam_o_priebehu_elektronickej_aukcie_7214819965.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745802/content/400642/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_7214819965.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 30. September 2016 30. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717248/content/533238/download","filename":"Otváranie kritériá § 52.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia FA - Liptov 29. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752250/content/437450/download","filename":"FA-Liptov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č.2 23. November 2016 23. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740609/content/491016/download","filename":"KLC.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva 23. November 2016 23. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740602/content/490993/download","filename":"167-KLC-nakladače.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktúra - Kysuce 29. December 2016 29. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750463/content/427753/download","filename":"FA-KY.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č.1 23. November 2016 23. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740640/content/491098/download","filename":"LMM-ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740640/content/491099/download","filename":"LMM-kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktúra - Horné Považie 29. December 2016 29. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750466/content/427761/download","filename":"FA-HP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke I N F O R M Á C I A týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 52 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o 6. September 2016 6. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709299/content/478062/download","filename":"formular §52 ods.1-ostatné.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy PP - Orava 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752261/content/437478/download","filename":"PP-Orava.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745797/content/400558/download","filename":"ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745797/content/400559/download","filename":"ZÁPISNICA Z OTÁRANIA KRITÉRIÁ.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy PP - Liptov 20. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752253/content/437457/download","filename":"PP-Liptov.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy PP - Turiec 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750470/content/427772/download","filename":"PP-TU.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. Júl 2016 21. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690671/content/512300/download","filename":"SP-nakladače-final.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č.2 23. November 2016 23. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740694/content/491321/download","filename":"01 Kritéria.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktúra - Turiec 29. December 2016 29. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750469/content/427769/download","filename":"FA-TU.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy PP - Horné Považie 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750467/content/427766/download","filename":"PP-HP.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 7. December 2016 7. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745800/content/400632/download","filename":"ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745800/content/400633/download","filename":"Príloha č.1 z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 2. December 2016 2. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/744084/content/512129/download","filename":"formular § 55ods.2.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy PP-Kysuce 16. December 2016 16. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/750464/content/427757/download","filename":"PP-KY.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktúra - Orava 29. December 2016 20. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/752257/content/437468/download","filename":"FA-Orava.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×