Obstarávanie

Nákup tlačiarenských zariadení


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
335 736,00
Konečná suma(Bez DPH):
256 130,00
Zaplatené:
76.28%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42962000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom obstarávania je kúpa tlačiarenských zariadení - veľkoformátových tlačiarní a vysekávacieho zariadenia.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 2 141 900,00 20% EUR 12. December 2014 76976
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 3 99 744,00 20% EUR 12. December 2014 76977
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 3 65 712,00 20% EUR 12. December 2014 76978

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Oznámenie o otváraní ponúk označených ako "Kritériá" 24. Október 2014 24. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167044/content/78501/download","filename":"oznamenie o otvarani ponuk -Kriteria uchadzaci.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. August 2014 28. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167011/content/288225/download","filename":"SP final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167011/content/288226/download","filename":"ZMLUVA_final.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167038/content/78685/download","filename":"SP spresnenie 26092014.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 20. Marec 2015 20. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167029/content/288233/download","filename":"informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 20. Marec 2015 20. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167047/content/78640/download","filename":"zapisnica ostatne1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167047/content/78641/download","filename":"dodatok k ostatne1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CANON SLOVAKIA s.r.o. 20. Marec 2015 20. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167017/content/288227/download","filename":"Ponuka pred EA CANON1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ELFA s.r.o. 20. Marec 2015 20. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167056/content/78498/download","filename":"Ponuka pred EA ELFA1.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. December 2015 5. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167032/content/288261/download","filename":"Dodaci list cast 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167032/content/288262/download","filename":"Dodaci list cast 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167032/content/288263/download","filename":"Dodaci list cast 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167032/content/288264/download","filename":"Faktura cast 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167032/content/288265/download","filename":"Faktura cast 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167032/content/288266/download","filename":"Faktura cast 2.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. Marec 2015 20. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167026/content/288232/download","filename":"Správa o zakazke poda §21.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. September 2014 25. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167035/content/288269/download","filename":"SP spresnenie 25092014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167035/content/288270/download","filename":"vysvetlenie c1.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 20. Marec 2015 20. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167050/content/78751/download","filename":"zapisnica kriteria1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167050/content/78752/download","filename":"dodatok k po elektron.aukcii1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167050/content/78753/download","filename":"dodatok2 k po elektron.aukci1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. 20. Marec 2015 20. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167020/content/288228/download","filename":"Ponuka pred EA Konica Minolta Slovakia1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o otváraní časti ponúk označených ako „Ostatné“ 6. Október 2014 6. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167041/content/78810/download","filename":"oznamenie o otvarani ponuk cast ostatne - profil UVO.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 20. Marec 2015 20. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167053/content/288272/download","filename":"dodatok k ostatne1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167053/content/288273/download","filename":"zapisnica ostatne1.pdf"}]
Zmluva Zmluva 20. Marec 2015 20. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167023/content/288229/download","filename":"zmluva prve zariadenie1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167023/content/288230/download","filename":"zmluva druhe zariadenie1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/167023/content/288231/download","filename":"zmluva tretie zariadenie1.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×