Obstarávanie

Nákup a dodávka kontajnerových korporátnych toaliet


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
484 110,00
Konečná suma(Bez DPH):
484 110,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44619000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka a osadenie Korporátnych toaliet - typových Kontajnerov na odpočívadlách diaľnic a rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TOUAX SK s. r. o. 3 484 110,00 0% EUR 1. Október 2015 76865

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 1. Október 2015 1. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577925/content/217416/download","filename":"ZM_2015_0422_podpisana verzia.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Október 2015 2. Október 2015 []
Zápisnica Zápisnica 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577898/content/217044/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0422 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795454/content/670709/download","filename":"ZM_2015_0422_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 2. September 2015 2. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577922/content/217323/download","filename":"FINAL Oznámenie - úspešný.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577922/content/217324/download","filename":"FINAL Oznámenie o vyhodnotení - neuspešný.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode - Nákup a dodávka kontajnerových korporátnych toaliet č. ZM/2015/0422 22. Február 2016 22. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625576/content/437059/download","filename":"DZM_2015_0422_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577934/content/217551/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577934/content/217552/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577934/content/217553/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577934/content/217554/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577934/content/217555/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577934/content/217556/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 6.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577937/content/217780/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk č.Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577937/content/217781/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk č.Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TOUAX SK s. r. o. - časť Ostatné 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577910/content/218053/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577910/content/218055/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577910/content/218057/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577910/content/218059/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov IKE, spol.s.r.o. - časť Kritériá 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577904/content/217389/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie časti ponúk "Kritériá" 30. Jún 2015 30. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577919/content/217144/download","filename":"Otváranie časti ponúk kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Marec 2015 17. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577895/content/217674/download","filename":"SP- FINAL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577895/content/217675/download","filename":"Príloha č. 1 k SP - Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577895/content/217676/download","filename":"Priloha č. 2 k SP Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577895/content/217677/download","filename":"Priloha č. 3 k SP Popis poloziek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577895/content/217678/download","filename":"TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577895/content/217679/download","filename":"V1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577895/content/217680/download","filename":"v2_pohlady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577895/content/217681/download","filename":"v3_farebne pohlady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577895/content/217682/download","filename":"v4_rez AA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KOMA SLOVAKIA s.r.o. - časť Ostatné 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577907/content/217759/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577907/content/217760/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577907/content/217761/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577907/content/217762/download","filename":"Zoznam príloh.pdf"}]
Ponuky uchádzačov IKE, spol.s.r.o. - časť Ostatné 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577901/content/217289/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577901/content/217290/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577901/content/217291/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577901/content/217292/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. Október 2015 20. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577931/content/217090/download","filename":"Sprava o zakazke § 21 ods. 2 ZVO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov 15. Apríl 2015 15. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577916/content/217084/download","filename":"Vysvetlenie-doplnenie SP - FINAL.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TOUAX SK s. r. o. - časť Kritériá 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/577913/content/218130/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×