Obstarávanie

Separovanie a spracovanie bioodpadu, kompostáreň Michalovce - technológie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Michalovce
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 487 364,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 239 470,00
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42418500-4
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 90 % Celková cena za samostatnú časť predmetu zákazky s DPH vyjadrená v EUR
  • 5 % Percento zľavy z aktuálneho cenníka na poskytovanie pozáručného servisu
  • 5 % Dĺžka poskytnutia pozáručného servisu v mesiacoch

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka technológií, strojov a zariadenia do budúceho centra pre zhodnocovanie BRKO v Michalovciach v rozsahu: Aeróbny fermentor 1 ks, Pásový dopravník 1 ks, Mostová váha nadúrovňová 1 ks, Nakladač s vidlami s pridržiavačom1 ks, Traktor 115 HP 2 ks, Traktor 95 HP 1 ks, Vrták na pne - prídavné zariadenie 1 ks, Kosačka so zberom - prídavné zariadenie 2 ks, Kosačkové rameno 5m- prídavné zariadenie 1 ks, Čelné kosačkové rameno 7m- prídavné zariadenie 1 ks, Zberové vozidlo na bioodpad 22 m3, 1 ks, Hákový nosič kontajnerov s rukou 1 ks, Veľkoobjemový naťahovací kontajner 20m3- otvorený 25 ks,

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
REDOX, s.r.o. 1 479 508,00 20% EUR 30. Október 2014 76784
REDOX, s.r.o. 1 1 007 856,00 20% EUR 30. Október 2014 76785

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419570/content/165793/download","filename":"Zapisnica_Otváranie_Ostatne_Technológie.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419573/content/336991/download","filename":"Zapisnica_Otváranie_KRITÉRIÁ_Technológie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419573/content/336992/download","filename":"Zapisnica_Elektronicka aukcia_Technológie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Redox s.r.o. 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419579/content/337005/download","filename":"KRITÉRIÁ.pdf"}]
Zmluva Zmluva 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419555/content/336974/download","filename":"zmluva_1_cast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419555/content/336975/download","filename":"zmluva_2_cast.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MEVA-SK s.r.o. Rožňava 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419550/content/165764/download","filename":"Mesto Michalovce - kritéria.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. Jún 2014 2. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419547/content/165562/download","filename":"SP_kompostaren_technologie_enc.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419567/content/165665/download","filename":"Správa § 21.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. September 2014 11. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419564/content/336987/download","filename":"Informácia o výsledku a poradie § 44 ods 2 ZVO.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419576/content/336995/download","filename":"Informácia o výsledku § 44 ods.2 na Profil VO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa par. 41 ods. 1 zákona VO 22. Júl 2014 22. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419558/content/336978/download","filename":"INO_41_otvaranie_Ostatne.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa par. 41 ods. 1 zákona VO - časť Kritéria 20. August 2014 20. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419561/content/336983/download","filename":"INO_41_otvaranie_KRITÉRIÁ.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×