Obstarávanie

Separovanie a spracovanie bioodpadu, kompostáreň Michalovce - technológie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Michalovce
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 487 364,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 239 470,00
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42418500-4
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 90 % Celková cena za samostatnú časť predmetu zákazky s DPH vyjadrená v EUR
  • 5 % Percento zľavy z aktuálneho cenníka na poskytovanie pozáručného servisu
  • 5 % Dĺžka poskytnutia pozáručného servisu v mesiacoch

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka technológií, strojov a zariadenia do budúceho centra pre zhodnocovanie BRKO v Michalovciach v rozsahu: Aeróbny fermentor 1 ks, Pásový dopravník 1 ks, Mostová váha nadúrovňová 1 ks, Nakladač s vidlami s pridržiavačom1 ks, Traktor 115 HP 2 ks, Traktor 95 HP 1 ks, Vrták na pne - prídavné zariadenie 1 ks, Kosačka so zberom - prídavné zariadenie 2 ks, Kosačkové rameno 5m- prídavné zariadenie 1 ks, Čelné kosačkové rameno 7m- prídavné zariadenie 1 ks, Zberové vozidlo na bioodpad 22 m3, 1 ks, Hákový nosič kontajnerov s rukou 1 ks, Veľkoobjemový naťahovací kontajner 20m3- otvorený 25 ks,

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
REDOX, s.r.o. 1 479 508,00 20% EUR 30. Október 2014 76784
REDOX, s.r.o. 1 1 007 856,00 20% EUR 30. Október 2014 76785

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419570/content/165793/download","filename":"Zapisnica_Otváranie_Ostatne_Technológie.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419573/content/336991/download","filename":"Zapisnica_Otváranie_KRITÉRIÁ_Technológie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419573/content/336992/download","filename":"Zapisnica_Elektronicka aukcia_Technológie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Redox s.r.o. 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419579/content/337005/download","filename":"KRITÉRIÁ.pdf"}]
Zmluva Zmluva 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419555/content/336974/download","filename":"zmluva_1_cast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419555/content/336975/download","filename":"zmluva_2_cast.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MEVA-SK s.r.o. Rožňava 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419550/content/165764/download","filename":"Mesto Michalovce - kritéria.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. Jún 2014 2. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419547/content/165562/download","filename":"SP_kompostaren_technologie_enc.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419567/content/165665/download","filename":"Správa § 21.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. September 2014 11. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419564/content/336987/download","filename":"Informácia o výsledku a poradie § 44 ods 2 ZVO.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419576/content/336995/download","filename":"Informácia o výsledku § 44 ods.2 na Profil VO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa par. 41 ods. 1 zákona VO 22. Júl 2014 22. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419558/content/336978/download","filename":"INO_41_otvaranie_Ostatne.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa par. 41 ods. 1 zákona VO - časť Kritéria 20. August 2014 20. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/419561/content/336983/download","filename":"INO_41_otvaranie_KRITÉRIÁ.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×