Obstarávanie

I/75 Galanta-Šaľa-Nové Zámky, štúdia realizovateľnosti


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská správa ciest
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
199 050,00
Konečná suma(Bez DPH):
212 400,00
Zaplatené:
106.7%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71241000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Navrhnutie technicky, ekonomicky a enviromentálne najvhodnejšieho riešenia trasy cesty I/75 v úseku Galanta-Šaľa-Nové Zámky. Vyhodnotenie už navrhnutých trás, prípadne doplnenie variantov a ich zhodnotenie.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 2 212 400,00 Neuvedené EUR 14. Október 2016 76286

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy I/75 Galanta-Šaľa-Nové Zámky, štúdia realizovateľnosti 18. Október 2016 18. Október 2016 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie požiadaviek 19. Apríl 2016 19. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/647089/content/424013/download","filename":"Vysvetlenie požiadaviek_profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Potvrdenie o zverejnení zmluvy 18. Október 2016 18. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/727097/content/428011/download","filename":"potvrdenie o zverejnení zmluvy v CRZ.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 18. Október 2016 18. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/727272/content/428617/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke 41 ods.1, otváranie Ostatné 21. Apríl 2016 21. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/649962/content/434296/download","filename":"41 ods.1 otváranie ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke § 136 ods.9 písm. c) ostatné 28. Apríl 2016 28. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/654420/content/456565/download","filename":"§136 ods.9 písm. c).pdf"}]
Súťažné podklady súťažné podklady, Galanta-Šaľa-Nové Zámky, štúdia realizovateľnosti 11. Marec 2016 11. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632536/content/532353/download","filename":"súťažné podklady_Galanta-Šaľa-Nové Zámky_štúdia realizovateľnosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632536/content/532354/download","filename":"Príloha B1.1 k súťažným podkladom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632536/content/532355/download","filename":"Príloha B1.2 k súťažným podkladom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632536/content/532356/download","filename":"Príloha B1.3 k súťažným podkladom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632536/content/532357/download","filename":"Príloha B2.1 k súťažným podkladom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632536/content/532358/download","filename":"Príloha B3 Navrh zmluvy ZoD.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 1. Jún 2016 1. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/671450/content/796074/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Korigendum 21. Apríl 2016 21. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/649811/content/433970/download","filename":"Korigendum.pdf"}]
Iný dokument k zákazke nebol vylúčený uchádzač - kritériá 31. Máj 2016 31. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/670794/content/401946/download","filename":"nebol vylúčený uchádzač - kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke § 41 ods.1 otváranie Kritériá 28. Apríl 2016 28. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/654414/content/456547/download","filename":"41 ods.1 otváranie kritériá.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 19. Január 2018 19. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930628/content/717213/download","filename":"zoznam subdodavatelov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo 26. Máj 2017 26. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/826020/content/580866/download","filename":"Dodatok č. 1 zverejnenie v CRZ.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa §21 ods.2 18. Október 2016 18. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/727138/content/428152/download","filename":"Správa o zákazke podľa § 21 ods.2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 20. Október 2016 20. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/728594/content/435022/download","filename":"HBH Projekt_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/728594/content/435023/download","filename":"HBH Projekt_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/728594/content/435024/download","filename":"HBH Projekt_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/728594/content/435025/download","filename":"HBH Projekt_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/728594/content/435026/download","filename":"HBH Projekt_2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Príloha B2.1 - upravené 19. Apríl 2016 19. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/647126/content/424083/download","filename":"B2 1 GA - ŠA - NZ špecifikácia ceny ŠR_upravené.pdf"}]
Iný dokument k zákazke § 136 ods. písm.e) zaslané ozn. o výsled. vyh. ponúk 13. Jún 2016 13. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/676589/content/439485/download","filename":"§ 136 ods. 9 písm.e) zaslané ozn. o výsled. vyh. ponúk.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 19. Január 2018 19. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930626/content/717212/download","filename":"suma skutočne uhradeného plnenia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Príloha B1.2 - upravené 19. Apríl 2016 19. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/647100/content/424022/download","filename":"B1 2 Základné náležitosti_Štúdie_realizovateľnosti I75 GA-ŠA-NZ_upravené.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 18. Október 2016 18. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/727276/content/428632/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Návrh Zmluvy o dielo - upravené 19. Apríl 2016 19. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/647111/content/424063/download","filename":"B3 Navrh zmluvy _ZoD_upravené.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení SPÚ 18. Október 2016 18. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/727268/content/428604/download","filename":"Zápisnica o posudení splnenia PÚ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/727268/content/428605/download","filename":"Zápisnica o posúdení SPU.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 20. Október 2016 20. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/728585/content/434824/download","filename":"Dopravoprojekt_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/728585/content/434825/download","filename":"Dopravoprojekt_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/728585/content/434826/download","filename":"Dopravoprojekt_6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/728585/content/434827/download","filename":"Dopravoprojekt_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/728585/content/434828/download","filename":"Dopravoprojekt_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/728585/content/434829/download","filename":"Dopravoprojekt_3.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - upravené 19. Apríl 2016 19. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/647096/content/424019/download","filename":"Súťažné podklady-upravené.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×