Obstarávanie

Dodávka rozmrazovacích prostriedkov pre potreby zimnej údržby ciest na zimné obdobia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
34927100-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka rozmrazovacích prostriedkov pre potreby zimnej údržby ciest na zimné obdobia 2016/2017, 2017/2018 a 2018/2019 do jednotlivých oblastí Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja. V rámci zákazky sa bude realizovať nákup, dodávka a vykládka: - rozmrazovací prostriedok na báze NaCl posypová priemyselná soľ s protispekacou prísadou (NaCl, prípadne jej ekvivalent, ďalej len posypová priemyselná soľ), - rozmrazovací prostriedok na báze MgCl2 - chlorid horečnatý tuhý (MgCl2, prípadne ekvivalent, ďalej len chlorid horečnatý), - rozmrazovací prostriedok na báze CaCl2 - chlorid vápenatý tekutý 25% (CaCl2, prípadne ekvivalent, ďalej len chlorid vápenatý). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom (10-23) 21. September 2016 21. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713677/content/502808/download","filename":"SUC TTSK_Soľ_05_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_10-23_PROFIL.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o oprave súťažných podkladov 30. August 2016 30. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707812/content/463483/download","filename":"SUC TTSK_Soľ_Oprava SP_PROFIL.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o zrušení zadávania zákazky 25. November 2016 25. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741769/content/497776/download","filename":"SUC TTSK_Soľ_Oznámenie o zrušení VO_PROFIL.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 25. November 2016 25. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/741789/content/498054/download","filename":"SUC TTSK_Soľ_23_Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o oprave súťažných podkladov 21. September 2016 21. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713680/content/502811/download","filename":"SUC TTSK_Soľ_Oznámenie o oprave SP_Rámcová dohoda_PROFIL.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. August 2016 17. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704417/content/798440/download","filename":"SUC TTSK_Posypova´ solˇ_SP_PROFIL.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom (1-9) 9. September 2016 9. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/710562/content/484928/download","filename":"SUC TTSK_Soľ_05_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_1-9_PROFIL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/710562/content/484929/download","filename":"SUC TTSK_Soľ_05_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_1-9_PROFIL.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom (24-26) 3. Október 2016 3. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/718326/content/538059/download","filename":"SUC TTSK_Soľ_05_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_24-26_PROFIL.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×