Obstarávanie

Činnosť geotechnika stavebného dozoru


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
11 838,00
Konečná suma(Bez DPH):
11 838,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71000000-8
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výkon činnosti geotechnika stavebného dozoru - kontrola aplikácie inžinierskych princípov v problematike stavebníctva na stavbách ktorých výstavbu zabezpečuje Objednávateľ, prostredníctvom získavania informácií, interpretácie a využívania poznatkov o horninovom prostredí. Geotechnik je povinný aplikovať počas svojej činnosti poznatky z geotechniky, z mechaniky zemín a mechaniky skalných hornín, inžinierskej geológie a hydrogeológie na skúšanie a zhotovovanie geotechnických konštrukcií. Odborník Dodávateľa bude vykonávať činnosti geotechnika stavebného dozoru na častiach Diela/objektoch a s nimi súvisiacich prácach podľa pridelenia hlavného stavebného dozoru. Geotechnik stavebného dozoru vykonával činnosť na stavbe Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka a D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala v rozsahu a za podmienok uvedených v rámcovej dohode zo dňa 03.12.2014 a vo výzve na predloženie ponúk odoslanej v rámci opätovného otvorenia súťaže.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 1 7 848,00 Neuvedené EUR 30. September 2016 76160
AE DOZORING, s.r.o. 1 3 990,00 Neuvedené EUR 30. September 2016 76161

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. December 2014 5. December 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0504 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 31. Marec 2017 31. Marec 2017
Zmluva Zmluva 4. December 2014 4. December 2014
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 5. December 2014 5. December 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. December 2014 4. December 2014
Zápisnica Zápisnica 5. December 2014 5. December 2014
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Júl 2014 17. Júl 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0504-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 23. September 2014 23. September 2014
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 5. November 2014 5. November 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM_2014_0504_skutočne uhradené plnenie za rok 2016 22. Marec 2017 22. Marec 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0504-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 21. Marec 2018 21. Marec 2018

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×