Obstarávanie

Betónové, železobetónové, oceľové a korugované rúry


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
487 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
487 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44164310-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
6

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom obstarávania je nákup železobetónových, betónových rúr, rámových a klenbových priepustov, oceľových a korugovaných rúr, pre potreby organizačných zložiek LESOV SR, štátny podnik, Banská Bystrica, vrátane balenia, bez nákladov spojených s dodaním a vyložením na mieste dodania.Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti. Časť A: Železobetónové a betónové rúry Časť B: Oceľové rúry Časť C: Korugované rúry

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PREFA invest, a. s. 2 128 000,00 Neuvedené EUR 4. Júl 2016 75448
ASKONY export - import s. r. o. Krompachy 2 128 000,00 Neuvedené EUR 4. Júl 2016 75449
Marian Barcal - REGMONT 3 37 000,00 Neuvedené EUR 4. Júl 2016 75450
FERONA Slovakia, a.s. 3 37 000,00 Neuvedené EUR 4. Júl 2016 75451
ASKONY export - import s. r. o. Krompachy 3 37 000,00 Neuvedené EUR 4. Júl 2016 75452
Plastika, a. s. 1 120 000,00 Neuvedené EUR 4. Júl 2016 75453

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 12. Máj 2016 12. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/662856/content/496658/download","filename":"Zapisnica_z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. Január 2016 12. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/304489/content/134690/download","filename":"SÚŤAŽNÉ PODKLADY.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 21. Marec 2017 21. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792281/content/652409/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia rok 2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka FERONA 24. August 2016 24. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706746/content/457802/download","filename":"Ponuka FERONA.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. 3842/2016 14. Júl 2016 14. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689980/content/509533/download","filename":"Zmluva 38422016LSR.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. 3848/2016 14. Júl 2016 14. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690005/content/509768/download","filename":"Zmluva 38482016LSR.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. 3849/2016 14. Júl 2016 14. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690009/content/509771/download","filename":"Zmluva 38492016LSR.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. 3847/2016 14. Júl 2016 14. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690001/content/509765/download","filename":"Zmluva 38472016LSR.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku 12. Máj 2016 12. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/662857/content/496661/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka PREFA 24. August 2016 24. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706734/content/457776/download","filename":"Ponuka PREFA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka REGMONT 24. August 2016 24. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706743/content/457797/download","filename":"Ponuka REGMONT.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. Máj 2016 12. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/662855/content/496642/download","filename":"Zapisnica_otvaranie_ponuk ostatné..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka ASKONY export - import 24. August 2016 24. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706726/content/457759/download","filename":"Ponuka ASKONY časť 1..pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. 3850/2016 14. Júl 2016 14. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690011/content/509782/download","filename":"Zmluva 38502016LSR.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie ponúk časť Kritéria 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634980/content/559096/download","filename":"Otváranie ponúk časť Kritéria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka PLASTIKA 24. August 2016 24. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706752/content/457830/download","filename":"Ponuka PLASTIKA.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. 3846/2016 14. Júl 2016 14. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689989/content/509560/download","filename":"Zmluva 38462016LSR.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie ponúk časť Ostatné 24. Február 2016 24. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626702/content/452334/download","filename":"Otváranie ponúk časť Ostatné.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. Júl 2016 14. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690013/content/509784/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka ASKONY export - import 24. August 2016 24. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706739/content/457791/download","filename":"Ponuka ASKONY časť 2..pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×