Obstarávanie

Dodávka sypacích nadstavieb a snehových pluhov vrátane montáže.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
673 999,00
Konečná suma(Bez DPH):
673 999,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34921000-9
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Dodávka sýpacích nadstavieb a snehových pluhov vrátane montáže. Montáž zahŕňa aj náklady na prepravu vozidiel, na ktoré sa bude montovať predmet zákazky, do miesta a z miesta realizácie montáže predmetu zákazky. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti, ponuku je možné predkladať na jednu alebo viacero častí: 1. časť: Sýpacie nadstavby nové s dvoma rozmetadlami - 10 ks. 2. časť: Sýpacie nadstavby nové s jedným rozmetadlom - 8 ks. 3. časť: Snehové pluhy - nové - 23 ks. Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KOBIT - SK, s.r.o. 2 351 083,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2016 75286
MB SERVIS, s.r.o. 5 180 833,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2016 75287
KOBIT - SK, s.r.o. 4 142 083,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2016 75288

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 5 7. Júl 2016 7. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/686174/content/491730/download","filename":"Ponuka Sypače+Radlice OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/686174/content/491731/download","filename":"MB-SERVIS-kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 7. Júl 2016 7. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/686108/content/491538/download","filename":",,OSTATNÉ,, SAP Slovakia sro.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/686108/content/491539/download","filename":",,KRITÉRIÁ,, SAP Slovakia sro.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia 1. časť - Sýpacie nadstavby nové s dvoma rozmetadlami 29. December 2016 29. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730612/content/800049/download","filename":"FA-01-716037.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730612/content/800050/download","filename":"FA-02-716032.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730612/content/800051/download","filename":"FA-03-716039.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730612/content/800052/download","filename":"FA-04-716043.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730612/content/800053/download","filename":"FA-05-716050.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730612/content/800054/download","filename":"FA-06-716058.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730612/content/800055/download","filename":"FA-07-716056.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730612/content/800056/download","filename":"FA-08-716062.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730612/content/800057/download","filename":"FA-09-716064.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730612/content/800058/download","filename":"FA-10-716045.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 19. Apríl 2016 19. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/647144/content/424119/download","filename":"INO-Kriteria-28.04.2016.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 21. Júl 2016 21. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/692843/content/530238/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INO-Otváranie časti ponúk "Ostatné"-23.03.2016 10. Február 2016 10. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4531/content/911/download","filename":"INO-Ostatne-23.03.2016.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia 2. časť - Sýpacie nadstavby nové s jedným rozmetadlom 7. Marec 2017 7. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749917/content/425680/download","filename":"doc01551420161215115059.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749917/content/425681/download","filename":"doc01669420170124084801.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749917/content/425682/download","filename":"FA.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. Júl 2016 6. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684924/content/488405/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Zmluva KZ č. 83/2016 6. Júl 2016 6. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684872/content/488273/download","filename":"83-2016-Kobit-pluhy-23ks.pdf"}]
Zmluva KZ č. 82/2016 6. Júl 2016 6. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684867/content/488240/download","filename":"82-2016-MB-SERVIS-nadstavby-8ks.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - časť "Ostatné" + "Kritériá" 6. Júl 2016 6. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684876/content/488283/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684876/content/488284/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684876/content/488285/download","filename":"Príloha č. 1 k Zápisnici z otvárania.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684876/content/488286/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684876/content/488287/download","filename":"Príloha č. 1 k Zápisnici z otvárania.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. Február 2016 10. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4528/content/1274/download","filename":"SP-nadstavby,pluhy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4528/content/1275/download","filename":"Príloha č. 1 k SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4528/content/1276/download","filename":"Príloha č. 2-tech.preukazy-10ks-1.časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/4528/content/1277/download","filename":"Príloha č. 2-tech.preukazy-8ks-2.časť.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Inf. podľa § 44 ods. 2 ZVO 14. Jún 2016 14. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677119/content/797033/download","filename":"Inf.podľa §44 ods.2.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 6. Júl 2016 6. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684929/content/488429/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684929/content/488430/download","filename":"Príloha č. 1 k Zápisnici z otvárania.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684929/content/488431/download","filename":"Príloha č. 2-Samost.hodnot.pis.ponuk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684929/content/488432/download","filename":"Príloha č. 2-celkové vyhodnotenie-pis.ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684929/content/488433/download","filename":"Príloha č. 3-Samost.hodnot.po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684929/content/488434/download","filename":"Príloha č. 3-celkové vyhodnotenie-EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684929/content/488435/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_7889992478.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684929/content/488436/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_2718173009.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684929/content/488437/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_1763044651.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3.časť - Snehové pluhy - nové 15. December 2016 15. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730595/content/799995/download","filename":"DL-01-716038.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730595/content/799996/download","filename":"DL-02-716033.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730595/content/799997/download","filename":"DL-03-716040.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730595/content/799998/download","filename":"DL-04-716041.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730595/content/799999/download","filename":"DL-05-716042.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730595/content/800000/download","filename":"DL-06-716048.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730595/content/800001/download","filename":"DL-07-716047.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730595/content/800002/download","filename":"DL-08-716046.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730595/content/800004/download","filename":"DL-10-716044.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730595/content/800005/download","filename":"DL-11-716051.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730595/content/800006/download","filename":"DL-12-716052.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730595/content/800007/download","filename":"DL-13-716054.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730595/content/800008/download","filename":"DL-14-716055.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730595/content/800009/download","filename":"DL-15-716059.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730595/content/800010/download","filename":"DL-16-716065.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730595/content/800011/download","filename":"DL-17-716063.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730595/content/800012/download","filename":"DL-18-716066.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730595/content/800013/download","filename":"DL-09-19-23.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. časť - Sýpacie nadstavby nové s jedným rozmetadlom 7. Marec 2017 7. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749908/content/425650/download","filename":"doc01551520161215115115.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749908/content/425651/download","filename":"doc01669620170124092803.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/749908/content/425652/download","filename":"Preberací protokol.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 4 7. Júl 2016 7. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/686139/content/491679/download","filename":"Ostatné 1.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/686139/content/491680/download","filename":"Ostatné 1.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/686139/content/491681/download","filename":"Ostatné 1.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/686139/content/491682/download","filename":"2. časť kritériá.pdf"}]
Zmluva KZ č. 81/2016 6. Júl 2016 6. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684862/content/488235/download","filename":"81-2016-Kobit-nadstavby-10ks.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia 3.časť - Snehové pluhy - nové 29. December 2016 29. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730606/content/800018/download","filename":"FA-01-716038.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730606/content/800019/download","filename":"FA-02-716033.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730606/content/800020/download","filename":"FA-04-716041.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730606/content/800021/download","filename":"FA-05-716042.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730606/content/800022/download","filename":"FA-06-716048.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730606/content/800023/download","filename":"FA-07-716047.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730606/content/800024/download","filename":"FA-08-716046.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730606/content/800026/download","filename":"FA-10-716044.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730606/content/800027/download","filename":"FA-11-716051.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730606/content/800028/download","filename":"FA-12-716052.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730606/content/800029/download","filename":"FA-03-716040.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730606/content/800030/download","filename":"FA-13-716054.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730606/content/800031/download","filename":"FA-14-716055.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730606/content/800032/download","filename":"FA-15-716059.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730606/content/800033/download","filename":"FA-16-716065.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730606/content/800034/download","filename":"FA-17-716063.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730606/content/800035/download","filename":"FA-18-716066.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730606/content/800036/download","filename":"FA-09.19-23.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 7. Júl 2016 7. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/686102/content/491533/download","filename":"OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/686102/content/491534/download","filename":"KRITÉRIÁ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 3 7. Júl 2016 7. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/686128/content/491643/download","filename":"00 - Sutazny navrh OSTATNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/686128/content/491644/download","filename":"00 - Sutazny navrh KRITERIA.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 1. časť - Sýpacie nadstavby nové s dvoma rozmetadlami 15. December 2016 15. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730610/content/800039/download","filename":"DL-01-716032.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730610/content/800040/download","filename":"DL-02-716037.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730610/content/800041/download","filename":"DL-03-716039.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730610/content/800042/download","filename":"DL-04-716043.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730610/content/800043/download","filename":"DL-05-716050.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730610/content/800044/download","filename":"DL-06-716058.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730610/content/800045/download","filename":"DL-07-716056.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730610/content/800046/download","filename":"DL-08-716062.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730610/content/800047/download","filename":"DL-09-716064.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730610/content/800048/download","filename":"DL-10-716045.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×