Obstarávanie

Činnosť geotechnika stavebného dozoru pre tunel


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
174 616,00
Konečná suma(Bez DPH):
174 616,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71000000-8
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výkon činnosti geotechnika stavebného dozoru pre tunel t.j. vykonávať činnosti pri kontrole aplikácie inžinierskych postupov na stavbách tunelov, ktorých výstavbu zabezpečuje Objednávateľ, prostredníctvom získavania informácií, interpretácie a využívania poznatkov o horninovom prostredí. Geotechnik stavebného dozoru pre tunel je povinný aplikovať počas svojej činnosti poznatky z mechaniky zemín a mechaniky skalných hornín, inžinierskej geológie a hydrogeológie na kontrolu spôsobu a postupu razenia, ďalej kontrolu činností v rozsahu a obsahu monitoringov, kontrolovať a dohliadať na činnosť razenia a realizáciu primárneho ostenia podľa schválenej projektovej dokumentácie v súlade so Zmluvou o Dielo na stavebné práce, vyjadruje sa k návrhom Zhotoviteľa stavby k predloženým zmenám a doplnkom podľa ustanovení tejto zmluvy a požiadaviek Zmluvy o Dielo na stavebné práce.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 1 87 308,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2016 75173
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 1 87 308,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2016 75174

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 26. November 2014 26. November 2014
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 9. Január 2015 9. Január 2015
Zmluva Zmluva 5. Február 2015 5. Február 2015
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. Február 2015 5. Február 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0053 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 31. Marec 2017 31. Marec 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0053-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 21. Marec 2018 21. Marec 2018
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0053-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 5. Február 2015 5. Február 2015
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 5. Február 2015 5. Február 2015
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. Október 2014 14. Október 2014
Zápisnica Zápisnica 5. Február 2015 5. Február 2015

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×