Obstarávanie

Činnosť geotechnika stavebného dozoru


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
9 336,00
Konečná suma(Bez DPH):
9 336,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71000000-8
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výkon činnosti geotechnika stavebného dozoru - kontrola aplikácie inžinierskych princípov v problematike stavebníctva na stavbách ktorých výstavbu zabezpečuje Objednávateľ, prostredníctvom získavania informácií, interpretácie a využívania poznatkov o horninovom prostredí. Geotechnik je povinný aplikovať počas svojej činnosti poznatky z geotechniky, z mechaniky zemín a mechaniky skalných hornín, inžinierskej geológie a hydrogeológie na skúšanie a zhotovovanie geotechnických konštrukcií. Odborník Dodávateľa bude vykonávať činnosti geotechnika stavebného dozoru na častiach Diela/objektoch a s nimi súvisiacich prácach podľa pridelenia hlavného stavebného dozoru. Geotechnik stavebného dozoru vykonával činnosť na stavbe Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka a D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala v rozsahu a za podmienok uvedených v rámcovej dohode zo dňa 03.12.2014 a vo výzve na predloženie ponúk odoslanej v rámci opätovného otvorenia súťaže.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 1 8 196,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2016 75171
AE DOZORING, s.r.o. 1 1 140,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2016 75172

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. December 2014 5. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572094/content/208754/download","filename":"Správa o zákazke_geotechnik SD.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0504 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 31. Marec 2017 31. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/798157/content/572111/download","filename":"ZM_2014_0504_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Zmluva Zmluva 4. December 2014 4. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572088/content/208750/download","filename":"ZM_2014_0504_podpisana verzia.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 5. December 2014 5. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572097/content/208746/download","filename":"Činnosť geotechnika SD_Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. December 2014 4. December 2014 []
Zápisnica Zápisnica 5. December 2014 5. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572100/content/208749/download","filename":"Činnosť geotechnika SD_Zapisnica z vyhodnotenia ponúk_celková.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Júl 2014 17. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572079/content/208743/download","filename":"Súťažné podklady - Činnosť geotechnika SD 23.06.2014.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0504-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638446/content/650637/download","filename":"ZM_2014_0504_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 23. September 2014 23. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572082/content/208742/download","filename":"Činnosť geotechnika SD_Zapisnica z otvárania kritérií.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 5. November 2014 5. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/572085/content/208745/download","filename":"činnosť geotechnika SD_informácie o výsledku_uvo.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM_2014_0504_skutočne uhradené plnenie za rok 2016 22. Marec 2017 22. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/793187/content/659102/download","filename":"ZM_2014_0504_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0504-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 21. Marec 2018 21. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957467/content/744652/download","filename":"ZM_2014_0504_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×