Obstarávanie

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
11 504 420,00
Konečná suma(Bez DPH):
11 504 420,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71251000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výkon činnosti Stavebnotechnického dozoru na projekte výstavby úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, pričom Zmluva na uskutočnenie stavebných prác na stavbu Lietavská Lúčka - Višňové -Dubná Skala je uzavretá s použitím FIDIC Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie realizáciu pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom, (Žltá kniha), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 3 11 504 420,00 Neuvedené EUR 29. Júl 2016 75137

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Otváranie ponúk časť Kritériá 11. Február 2016 11. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579881/content/216006/download","filename":"41 kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie ponúk časť Ostatné 3. December 2015 3. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579878/content/215994/download","filename":"41.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o poskytnutí služieb 2. September 2016 2. September 2016 []
Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala 3. August 2016 3. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/699024/content/416235/download","filename":"ZM_2016_0302_podpisana verzia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. Júl 2015 8. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579875/content/217359/download","filename":"Zväzok 1 LL-V-DS - užšia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579875/content/217360/download","filename":"PRILOHA č. 7.1 - Mesačný hmg predp.nasadenia odborníkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579875/content/217361/download","filename":"PRILOHA č. 7.2 - Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579875/content/217362/download","filename":"PRILOHA č. 7.3 - Mesačný hmg. predp. nasadenia odborníkov počas naviac služieb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579875/content/217363/download","filename":"PRILOHA č. 7.4 Vykaz osobodní odborníka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579875/content/217364/download","filename":"PRILOHA č. 7.5 Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci počas naviac služieb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579875/content/217365/download","filename":"PRILOHA č. 7.6 Mesačný hmg predp. nasadenia odborníkov počas predĺž. LV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579875/content/217366/download","filename":"PRILOHA č. 7.7 Výkaz nasadenia odborníkov v mesiaci počas predĺž. LV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579875/content/217367/download","filename":"PRILOHA č. 7.8 Rekapitulácia nasadenia počas naviac služby alebo predlž. LV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579875/content/217368/download","filename":"PRILOHA č. 7.9 Vzor Dochádzkovej knihy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579875/content/217369/download","filename":"PRíLOHA č. 10 Vzor Poverenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579875/content/217370/download","filename":"SD D1 Diaľnica D1 LL-V-DS Zv 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579875/content/217371/download","filename":"Zväzok 3 D1 LL-V-DS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579875/content/217372/download","filename":"D1 Lietavska Lucka-Visnove-Dubna Skala Zv4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579875/content/217373/download","filename":"Príloha č.1 k zv.4 Formulár cenovej ponuky LL-V-DS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579875/content/217374/download","filename":"príloha zmluvy - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579875/content/217375/download","filename":"zmluva - text (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579875/content/217376/download","filename":"Príloha č.1a k zv.4 Formulár cenovej ponuky LL-V-DS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579875/content/217377/download","filename":"Príloha č.1b k zv.4 Formulár cenovej ponuky LL-V-DS.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2016/0302-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958053/content/747205/download","filename":"ZM_2016_0302_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 6. Apríl 2016 6. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641903/content/696723/download","filename":"ESP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641903/content/696724/download","filename":"bung.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641903/content/696725/download","filename":"Eutech.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2016/0302-skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795437/content/670611/download","filename":"ZM_2016_0302_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×