Obstarávanie

Novostavba materskej škôlky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Turie
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
45214100-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky malo byť uskutočnenie stavebných prác spojených s novostavbou materskej škôlky v obci Turie podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a podmienok vydaného stavebného povolenia. Novostavba sa mal členiť na tieto stavebné objekty: SO 01 Materská škola SO 02 Príprava územia, spevnené plochy, chodník a oplotenie SO 03 Vodovodná prípojka SO 04 Prípojka splaškovej kanalizácie SO 05 Dažďová kanalizácia SO 06 Prípojka plynu SO 06.1 Prípojka plynu STL SO 06.2 Prípojka plynu NTL SO 07 Elektrická prípojka NN Podrobnejšia špecifikácia bola uvedená v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 9. Január 2019 9. Január 2019
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 8 BLL, s.r.o. 9. Január 2019 9. Január 2019
Súťažné podklady Súťažné podklady 1. Jún 2018 1. Jún 2018
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 – oznámenie 25. Jún 2018 25. Jún 2018
Správa o zákazke Správa o zákazke 9. Január 2019 9. Január 2019
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 1 DAG SLOVAKIA, a.s. 9. Január 2019 9. Január 2019
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 6. Jún 2018 6. Jún 2018
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 9. Január 2019 9. Január 2019
Správa o zákazke Správa o zákazke 9. Január 2019 9. Január 2019
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 5 GFCH, spol. s r.o. 9. Január 2019 9. Január 2019
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 6 IBV, s.r.o. 9. Január 2019 9. Január 2019
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 4 Ing. Tibor LATKO – LAROKS 9. Január 2019 9. Január 2019
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 7 RISS Plus, s.r.o. 9. Január 2019 9. Január 2019
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 3 SOAR sk, a.s. 9. Január 2019 9. Január 2019
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzča č. 2 HLG STAV BOTTOLI, s.r.o. 9. Január 2019 9. Január 2019

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×