Obstarávanie

„Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Malacky“


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Malacky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
161 619,00
Konečná suma(Bez DPH):
161 619,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72267000-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, ktoré sú potrebné pre prevádzku a údržbu informačných systémov. a to informačného systému samosprávy (ďalej len CG ISS), dokumentačného informačného systému samosprávy (ďalej len CG DISS), geografického informačného systému (ďalej len GISAM), riešenia pre podporu eGovernmentu (ďalej len CG eGOV) spolu s integračným rozhraním v zmysle Dohody o integračnom zámere mesta Malacky a NASES a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie dodaných systémov v rokoch 2019 - 2022.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CORA GEO, s. r. o. 1 161 619,00 Neuvedené EUR 28. December 2018 238136

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 6. December 2018 6. December 2018
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 5. December 2018 5. December 2018
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 28. Január 2019 28. Január 2019
Ponuky uchádzačov „Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Malacky“ 28. Január 2019 28. Január 2019
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 28. Január 2019 28. Január 2019
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 28. Január 2019 28. Január 2019
Iný dokument k zákazke Informácia k zverejňovaniu na profile 16. November 2018 16. November 2018
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Malacky 28. December 2018 28. December 2018

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×