Obstarávanie

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Zázrivá
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
99 151,00
Konečná suma(Bez DPH):
89 167,00
Zaplatené:
89.93%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39234000-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky bolo dodanie záhradných kompostérov pre obec Zázrivú vrátane dopravy na určené miesto. Podrobnejšia špecifikácia bola uvedená v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
JRK Slovensko s.r.o. 2 89 167,00 Neuvedené EUR 27. December 2018 238126