Obstarávanie

Technologická modernizácia živočíšnej výroby


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
AGRO - PONIKY, s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 866 068,00
Konečná suma(Bez DPH):
198 317,00
Zaplatené:
10.62%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
16000000-5
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

dodanie strojov na modernizáciu živočíšnej výroby v rozsahu a špecifických vlastností uvedených v súťažných podkladoch

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AGROSERVIS spol. s r.o. 3 198 317,00 Neuvedené EUR 23. August 2016 74844

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Kúpna zmluva obalovačka 12. September 2016 12. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711255/content/488239/download","filename":"Kúpna zmluva obalovačka.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva miagač/drvič zrna 12. September 2016 12. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711264/content/488300/download","filename":"Kúpna zmluva miagač zrna.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 12- rotorový obracač 29. September 2016 29. September 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 23. August 2016 23. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706507/content/456865/download","filename":"AGROPoníky - kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706507/content/456866/download","filename":"AGROPoníky - ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706507/content/456867/download","filename":"KÚPNA ZMLUVA_AGROPoníky-kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706507/content/456868/download","filename":"KÚPNA ZMLUVA_AGROPoníky-ostatné.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk pred elektronickou aukciou 23. August 2016 23. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706516/content/456895/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred e-aukciou kolesový traktor.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka BSP Truck Servis a.s nákladné auto 20. September 2016 20. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713395/content/500685/download","filename":"Kópia ponuky CD.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk pred elektronickou aukciou drvič/miagač zrna 2. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708791/content/475654/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk pred eakciou drvič miagač zrna.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk rozdružovač balíkov 29. September 2016 29. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716904/content/531879/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk rozdružovač balíkov.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti drvič/miagač zrna 2. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708787/content/475641/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné drvič-miagač zrna.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka AGRALL obalovačka/ kontinuálna plnička 2. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708830/content/475786/download","filename":"Ostatné balička.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708830/content/475787/download","filename":"Kritériá balička.PDF"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Nativa vysokotlaký lis na okrúhle balíky 29. September 2016 29. September 2016 []
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk pred eaukciou 12- rotorový obracač 29. September 2016 29. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716937/content/531969/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred eaukciou 12 rotorovy obracač.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Grolos drvič/miagač zrna 2. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708836/content/475888/download","filename":"DOC007.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708836/content/475889/download","filename":"DOC007.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka vysokotlaký lis Centex 29. September 2016 29. September 2016 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá vakovač na senáž a siláž 2. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708797/content/475669/download","filename":"Zápisnica z otvárania časti pnúk Kritéria vakovač na senáž a siláž.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred eaukciou kolesový traktor a čelný nakladač 8. September 2016 8. September 2016 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá zhrňovače 20. September 2016 20. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713376/content/500602/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá zhrňovače.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka kŕmne vozy FONTANA 29. September 2016 29. September 2016 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. Október 2016 12. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/724151/content/418655/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá nákladné auto 20. September 2016 20. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713384/content/500638/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá nákladné auto s výmennými nadstavbami.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Agrotrade kolesový traktor a čelný nakladač 8. September 2016 8. September 2016 []
Suma skutočne uhradeného plnenia 13. časť rozdeleného predmetu zákazky- zhrňovače 6. December 2016 6. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745466/content/398970/download","filename":"stranový zhrňovač.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745466/content/398971/download","filename":"stredový zhrňovač.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá 4-rotorový zhrňovač 29. September 2016 29. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716914/content/531907/download","filename":"Zápisnica z otvárania časti ponúk Kritériá štvorrotorový zhrňovač.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti nákladné auto 20. September 2016 20. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713382/content/500628/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti nákadné auto.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred eaukciou nákladné auto 20. September 2016 20. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713388/content/500663/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred eaukciou nákladné auto.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady oprava I. 8. Apríl 2016 8. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643095/content/738495/download","filename":"Súťažné podklady oprava 1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Špecifikácia strojov oprava I. 19. Apríl 2016 19. Apríl 2016 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk 4. August 2016 4. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/699591/content/418263/download","filename":"Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov.pdf"}]
Zmluva Zmluva kolesový traktor 2. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708769/content/475522/download","filename":"Kúpna zmluva kolesový traktor.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady oprava II 19. Apríl 2016 19. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/647958/content/426725/download","filename":"Súťažné podklady oprava II.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 27. Apríl 2016 27. Apríl 2016 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá samochodná rezačka 2. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708773/content/475529/download","filename":"Zápisnica z otvárania časti Kritériá samochodná rezačka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 3 23. August 2016 23. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706509/content/456874/download","filename":"Ponuka - Ostatné - AGRO Poníky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706509/content/456875/download","filename":"Ponuka - Kritériá - AGRO Poníky.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk po elektronickej aukcii 23. August 2016 23. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706521/content/456983/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk po eaukcii kolesový traktor.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 23. August 2016 23. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706505/content/456858/download","filename":"OSTATNE Agro poníky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706505/content/456859/download","filename":"KRITERIA Agro Poníky.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti a z otvárania ponúk časť ostatné 23. August 2016 23. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706512/content/456880/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti a casti ostatné kolesový traktor.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti a z otvárania ponúk časť ostatné samochodná rezačka 2. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708771/content/475527/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné samochodná rezačka.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk obalovačka/ kontinuálna plnička 2. September 2016 2. September 2016 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá 23. August 2016 23. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706514/content/456882/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá kolesový traktor.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti vákuová balička/plnička 2. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708779/content/475623/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk Ostatné obalovačka .docx.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá obalovačka/kontinuálna plnička 2. September 2016 2. September 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka AGROTIM 2. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708809/content/475715/download","filename":"Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708809/content/475716/download","filename":"Ostatné 2.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk pred elektronickou aukciou samochodná rezačka 2. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708775/content/475533/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred euakciou samochodná rezačka.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk samochodná rezačka 2. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708777/content/475564/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk po eaukcii samochodná rezačka.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá miagač/drvič zrna 2. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708789/content/475646/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá drvič miagač zrna.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk drvič/miagač zrna 2. September 2016 2. September 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka obalovačka/kontinuálna plnička TEAM AGRO 2. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708826/content/475762/download","filename":"ostatné balička.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708826/content/475763/download","filename":"kritéria Balička.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka AGRALL 2. September 2016 2. September 2016 []
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk pred elektronickou aukciou obaľovačka/kontinuálna plnička 2. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708783/content/475633/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred eaukciou obalovačka.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk vakovač na senáž a siláž 2. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708803/content/475696/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk po eaukcii vakovač na senáž silaž.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Team Agro rezačka 2. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708805/content/475703/download","filename":"kritériá rezačka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708805/content/475704/download","filename":"ostatné rezačka.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti vakovač na senáž a siláž 2. September 2016 2. September 2016 []
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk pred elektronickou aukciou vakovač na senáž a siláž 2. September 2016 2. September 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka 4- rotorový zhrňovač AGRA 29. September 2016 29. September 2016 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti kolesový traktor čelný nakladač 8. September 2016 8. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/710472/content/484261/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti kolesový traktor čelný nakladač.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 12 rotorový obracač AGROTRADE GROUP 29. September 2016 29. September 2016 []
Ponuky uchádzačov PONUKA traktorové prívesy ZORA- MIMEX servis 29. September 2016 29. September 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka AGROTIM obalovačka/ kontinuálna plnička 2. September 2016 2. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708832/content/475805/download","filename":"Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708832/content/475806/download","filename":"Ostatné 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708832/content/475807/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva traktor+čelný nakladač 20. September 2016 20. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713357/content/500169/download","filename":"AGRA-kol.traktor+nakladač.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PONUKA traktorové prívesy Agra 29. September 2016 29. September 2016 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4- rotorový zhrňovač 29. September 2016 29. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716911/content/531887/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk ostatné štvorrotorový zhrňovač.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zákazky 2. September 2016 2. September 2016 []
Zmluva Kúpna zmluva traktorové prívesy 29. September 2016 29. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716556/content/530717/download","filename":"Kúpna zmluva traktorové prívesy.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk zhrňovače 20. September 2016 20. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713380/content/500625/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk po eaukcii zhrňovače.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Grolos vakovač na senáž a siláž 2. September 2016 2. September 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka MARKO MT 8. September 2016 8. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/710483/content/484294/download","filename":"Traktor+ČN, časť KRITÉRIÁ.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk kŕmne vozy 29. September 2016 29. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716889/content/531827/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk kŕmne vozy.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá kolesový traktor čelný nakladač 8. September 2016 8. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/710475/content/484285/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk čas kritériá kolesový traktor a čekný nakladač.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka kŕmne vozy NASTROJE 29. September 2016 29. September 2016 []
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk po elektronickej aukcii kolesový traktor a čelný nakladač 8. September 2016 8. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/710479/content/484289/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk po e-aukcii traktor čelný a nakladač.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12-rotorový obracač 29. September 2016 29. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716929/content/531959/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk ostatné 12 rotorový obracač.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PONUKA traktorové prívesy AGROKOV 29. September 2016 29. September 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka 4- rotorový zhrňovač AGROMIK 29. September 2016 29. September 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka 12 rotorový obracač Agra 29. September 2016 29. September 2016 []
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 4- rotorový zhrňovač 29. September 2016 29. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716916/content/531913/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 4rotorovy zhrňovač.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716916/content/531914/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 4rotorovy zhrňovač.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka AGRA, s.r.o. traktor a čelný nakladač 8. September 2016 8. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/710487/content/484309/download","filename":"Potvrdenie o certifikácii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/710487/content/484310/download","filename":"Tech.modernizácia živočíšnej výroby-Traktor+čelný nakladač .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/710487/content/484311/download","filename":"4582-WYT-časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka TRADE AGRO TRANSPORT vysokotlaký lis na okrúhle balíky 29. September 2016 29. September 2016 []
Ponuky uchádzačov PONUKA traktorové prívesy Ngal 29. September 2016 29. September 2016 []
Suma skutočne uhradeného plnenia 10. časť rozdeleného predmetu zákazky- traktorové prívesy 6. December 2016 6. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745475/content/398987/download","filename":"vlečka T026.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745475/content/398988/download","filename":"vlečka T026, T663-3.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti rozdružovač balíkov 29. September 2016 29. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716899/content/531872/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti rozdružovač.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka kŕmne vozy AGROKOM- PLUS 29. September 2016 29. September 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka 4- rotorový zhrňovač 29. September 2016 29. September 2016 []
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk pred eaukciou rozdružovač 29. September 2016 29. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716908/content/531881/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred eaukciou rozdružovač balíkov.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá rozdružovač balíkov 29. September 2016 29. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716902/content/531875/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Kritériá rozdružovač balíkov.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk pred eaukciou kŕmne vozy 29. September 2016 29. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716891/content/531832/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred eaukciou kŕmne vozy.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia 12. časť rozdeleného predmetu zákazky- štvorrotorový zhrňovač 6. December 2016 6. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745477/content/398991/download","filename":"zhrňovač Pottinger.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk pred eaukciou 4- rotorový zhrňovač 29. September 2016 29. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716922/content/531924/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia pred eaukciou 4rotoryvý zhrňovač.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá kŕmne vozy 29. September 2016 29. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716887/content/531818/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponú Kritériá kŕmne vozy.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva samochodná rezačka 12. September 2016 12. September 2016 []
Zmluva Kúpna zmluva vakovač na senáž a siláž 12. September 2016 12. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711262/content/488296/download","filename":"Kúpna zmluva vakovač na senáž a siláž.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá 12-rotorový obracač 29. September 2016 29. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716932/content/531963/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá 12 rotorový obracač.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716932/content/531964/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá 12 rotorový obracač.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia 3. časť rozdeleného predmetu zákazky –kolesový traktor a čelný nakladač 6. December 2016 6. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745473/content/398982/download","filename":"traktor Zetor Major.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica zo splnenia podmienok účasti zhrňovače 20. September 2016 20. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713372/content/500543/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti zhrňovače.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia pred eaukciou zhrňovače 20. September 2016 20. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713378/content/500615/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred eaukciou zhrňovače.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka rozdružovač balíkov DAH AGROBEN 29. September 2016 29. September 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka DELTA EUROPE, s.r.o. nákladné auto 20. September 2016 20. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713397/content/500696/download","filename":"kópia ponuky.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia V. časť rozdeleného predmetu zákazky- vysokotlaký lis 6. December 2016 6. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745445/content/398928/download","filename":"lis.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Protokol o odovzdaní a prevzatí stroja ZORA- MIMEX 10. November 2016 10. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/737172/content/474857/download","filename":"Protokol o odovzadní a prevzatí stroja ZORA- MIMEX 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/737172/content/474858/download","filename":"Protokol o odovzadní a prevzatí stroja ZORA- MIMEX 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/737172/content/474859/download","filename":"Protokol o odovzadní a prevzatí stroja ZORA- MIMEX 1.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk nákladné auto 20. September 2016 20. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713386/content/500654/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk po e- aukcii nákladné auto.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia 1. časť rozdeleného predmetu zákazky- samochodná rezačka 6. December 2016 6. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745449/content/398935/download","filename":"rezačka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka GTB a.s. nákladné auto 20. September 2016 20. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713405/content/500739/download","filename":"Súťaž CD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Dah Agroben zhrňovače 20. September 2016 20. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713411/content/500837/download","filename":"Identifikačný list uchádzača - časť 13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713411/content/500838/download","filename":"Príloha č. - opis predmetu časť 13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713411/content/500839/download","filename":"Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie o úplnosti a pravdivosti úd.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713411/content/500840/download","filename":"Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie a súhlas uchádzača so zvere.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713411/content/500841/download","filename":"Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie PO-zápis v zozname § 26-čas.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713411/content/500842/download","filename":"Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie PO - Register konečných už.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713411/content/500843/download","filename":"Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie PO- finančné a ekonomické p.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713411/content/500844/download","filename":"Príloha č. 6 - Čestné vyhlásenie PO-technická a odborná spôs.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713411/content/500845/download","filename":"Technická špecifikácia predmetu zákazky - príloha č. 1 ku KZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713411/content/500846/download","filename":"Návrh kúpnej zmluvy bez ceny - časť 13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713411/content/500847/download","filename":"Identifikačný list uchádzača - časť 13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713411/content/500848/download","filename":"Návrh kúpnej zmluvy s cenou - časť 13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713411/content/500849/download","filename":"Návrh na plnenie kritérií - časť 13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713411/content/500850/download","filename":"obsah ponuky - kritériá časť 13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713411/content/500853/download","filename":"Technická špecifikácia predmetu zákazky - príloha č. 1 ku KZ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Merkanta zhrňovače 20. September 2016 20. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713407/content/500781/download","filename":"Náhľad záznamu zo zoznamu registra konečných užívateľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713407/content/500782/download","filename":"Potvrdenie Tatra Banky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713407/content/500783/download","filename":"Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie - časť 13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713407/content/500784/download","filename":"Príloha č. 1 ku KZ - časť 13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713407/content/500785/download","filename":"Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie - časť 13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713407/content/500786/download","filename":"Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie - časť 13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713407/content/500787/download","filename":"Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie - časť 13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713407/content/500788/download","filename":"Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie - časť 13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713407/content/500789/download","filename":"Príloha č. 6 - Čestné vyhlásenie - časť 13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713407/content/500790/download","filename":"Výpis zo zoznamu podnikateľov+Osvedčovacia doložka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713407/content/500791/download","filename":"FA 14200098 + Preberací protokol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713407/content/500792/download","filename":"FA 15200088 + Preberací protokol.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713407/content/500793/download","filename":"Identifikačný list uchádzača - časť 13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713407/content/500794/download","filename":"Kúpna zmluva bez ceny - časť 13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713407/content/500795/download","filename":"Náhľad záznamu zo zoznamu registra konečných užívateľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713407/content/500796/download","filename":"Obsah ponuky OSTATNÉ - časť 13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713407/content/500797/download","filename":"Identifikačný list uchádzača - časť 13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713407/content/500798/download","filename":"KZ s cenou - časť 13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713407/content/500799/download","filename":"Obsah ponuky KRITÉRIA - časť 13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713407/content/500800/download","filename":"Príloha č. 1 ku KZ - časť 13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713407/content/500801/download","filename":"Príloha č. 2 ku KZ - Návrh na plnenie kritérií - časť 13.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia 11. časť rozdeleného predmetu zákazky- rozdružovač balíkov 6. December 2016 6. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745468/content/398976/download","filename":"Tomahawk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka UNIAGRO zhrňovače 20. September 2016 20. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713413/content/500858/download","filename":"TMZV_C_13_OSTATNE_Agro-Poniky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713413/content/500859/download","filename":"TMZV_C13_KRITERIA_Agro-Poniky.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Protokol o odovzdaní a prevzatí stroja Merkanta 10. November 2016 10. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/737183/content/474936/download","filename":"Protokol o odovzadní a prevzatí stroja Merkanta zhrňovače 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/737183/content/474937/download","filename":"Protokol o odovzadní a prevzatí stroja Merkanta zhrňovače 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/737183/content/474938/download","filename":"Protokol o odovzadní a prevzatí stroja Merkanta zhrňovače 1.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva rozdružovač balíkov 29. September 2016 29. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716483/content/530447/download","filename":"Kúpna zmluva rozdružovač balíkov.pdf"}]
Zmluva zmluva lis na okrúhle balíky 29. September 2016 29. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716456/content/530296/download","filename":"Kúpna zmluvy vysokotlaký lis na okrúhle balíky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka rozdružovač balíkov AGRA 29. September 2016 29. September 2016 []
Zmluva Kúpna zmluva zhrňovač štvorrotorový 29. September 2016 29. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716480/content/530440/download","filename":"Kúpna zmluva zhrňovač štvorrotorový.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva nákladné auto s nadstavbami 29. September 2016 29. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716551/content/530707/download","filename":"Kúpna zmluva nákladné auto s nadstavbami.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 9. November 2016 9. November 2016 []
Zmluva Kúpna zmluva 12- rotorový obracač 29. September 2016 29. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716489/content/530464/download","filename":"Kúpna zmluva 12- rotorový obracač.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva zhrňovače 29. September 2016 29. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716553/content/530710/download","filename":"Kúpna zmluva zhrňovače.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti vysokotlaký lis na okrúhle balíky 29. September 2016 29. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716866/content/531751/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk časť ostatné vysokotlaké lisy na okrúhle balíky.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva kŕmne vozy 29. September 2016 29. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716563/content/530757/download","filename":"Kúpne zmluva kŕmne vozy.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť Kritériá vysokotlaký lis na okrúhle balíky 29. September 2016 29. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716868/content/531756/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Kritériá vysokotlaké lisy na okrúhle balíky.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 29. September 2016 29. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716874/content/531781/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotemia ponúk vysokotlaký lis.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred eaukciou vysokotlaký lis na okrúhle balíky 29. September 2016 29. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716871/content/531761/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotemia ponúk pred eaukciou vysokotlaký lis.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti kŕmne vozy 29. September 2016 29. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/716881/content/531797/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk časť ostatné kŕmne vozy.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Protokol o odovzdaní a prevzatí stroja Agrall 10. November 2016 10. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/737177/content/474893/download","filename":"Protokol o odovzadní a prevzatí stroja Agrall.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia 6. časť rozdeleného predmetu zákazky- drvič/miagač zrna 6. December 2016 6. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745451/content/398950/download","filename":"ROmiLL.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia 2. časť rozdeleného predmetu zákazky- kolesový traktor 6. December 2016 6. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745470/content/398980/download","filename":"traktor JD 8320.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Protokol o odovzdaní a prevzatí stroja Agra 10. November 2016 10. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/737181/content/474907/download","filename":"Protokol o odovzadní a prevzatí stroja Agra traktor 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/737181/content/474908/download","filename":"Protokol o odovzadní a prevzatí stroja Agra traktor 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/737181/content/474909/download","filename":"Protokol o odovzadní a prevzatí stroja Agra nakladač 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/737181/content/474910/download","filename":"Protokol o odovzadní a prevzatí stroja Agra nakladač 1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 12 rotorový obracač AGROMIK 29. September 2016 29. September 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka rozdružovač balíkov Merkanta 29. September 2016 29. September 2016 []
Suma skutočne uhradeného plnenia 14. časť rozdeleného predmetu zákazky- dvanásť rotoroý obracač 6. December 2016 6. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/745447/content/398933/download","filename":"obracač Pottinger.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Protokol o odovzdaní a prevzatí stroja CENTEX- RS 10. November 2016 10. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/737174/content/474887/download","filename":"Protokol o odovzdaní a prevzatí stroja CENTEX RS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka rozdružovač balíkov UNIAGRO 29. September 2016 29. September 2016 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×