Obstarávanie

Osobné ochranné pracovné pomôcky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
329 482,00
Konečná suma(Bez DPH):
329 482,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
18100000-0
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie osobných ochranných pracovných pomôcok do jednotlivých oblastí Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DeLUX - SM, s.r.o. 1 329 482,00 Neuvedené EUR 10. Október 2016 74672

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 15. Júl 2016 15. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/690625/content/512120/download","filename":"SUC TTSK_OOPP_12_Informácia podľa § 52_Ostatné.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 24. Október 2016 24. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/729866/content/799724/download","filename":"SUC TTSK_OOPP_Zápisnica SPÚ+Hodnotiaci hárok.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 20. September 2016 20. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713084/content/497337/download","filename":"SUC TTSK_OOPP_20_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_PROFIL.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia vyhláseného postupu verejného obstarávania 27. September 2016 27. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/715589/content/515817/download","filename":"SUC TTSK_OOPP_Odôvodnenie nezrušenia vyhláseného postupu VO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom 11. Júl 2016 11. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687828/content/499060/download","filename":"SUC_TTSK_OOPP_05_Zaslanie_vysvetlenie_SP_záujemcom_1_28_profil.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. Jún 2016 10. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675951/content/436233/download","filename":"SUC TTSK_OOPP_SP_FINAL_PROFIL.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 24. Október 2016 24. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/729864/content/799722/download","filename":"SUC TTSK_OOPP_14a_Zápisnica z otvárania ponúk_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/729864/content/799723/download","filename":"SUC TTSK_OOPP_16a_Zápisnica z otvárania ponúk_Kritériá.pdf"}]
Zmluva Zmluva na dodávku osobných ochranných pracovných pomôcok 18. Október 2016 18. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/727506/content/429561/download","filename":"SUC TTSK_OOPP_Podpísaná zmluva.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 21. Október 2016 21. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/728969/content/436576/download","filename":"SUC TTSK_OOPP_23_Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 24. Október 2016 24. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/729868/content/799725/download","filename":"SUC TTSK_OOPP_14_Zápisnica z vyhodnotenia ponúk_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/729868/content/799726/download","filename":"SUC TTSK_OOPP_18_Zápisnica z vyhodnotenia ponúk_Kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za kalendárny rok 2016 4. Apríl 2017 4. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/800805/content/598354/download","filename":"2016_DELUX_OOPP.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy k 31.3.2018 za obdobie predchádzajúceho kal.roka 2017 28. Marec 2018 28. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/961370/content/761251/download","filename":"suma skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy za rok 2017 k 31 marcu 2018.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 24. Október 2016 24. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/729875/content/799727/download","filename":"SUC TTSK_OOPP_Ponuka.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 26. August 2016 26. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707339/content/460797/download","filename":"SUC TTSK_OOPP_12_Informácia podľa § 52_Kritériá.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Zmluve na dodávku osobných ochranných pracovných pomôcok 16. August 2018 16. August 2018 []
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve na dodávku osobných ochranných pracovných pomôcok 16. August 2018 16. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022416/content/856702/download","filename":"dodatok-c-1-zmluva-c-362016suctt.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×