Obstarávanie

Dovybavenie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SOJKA s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
120 690,00
Konečná suma(Bez DPH):
120 690,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39000000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dovybavenie objektov spoločnosti SOJKA s.r.o. Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytnutie prác a činností súvisacich s dovybavením objektov spoločnosti SOJKA s.r.o. Predmet zákazky je tvorený tromi časťami predmetu zákazky a to : Časť 1. predmetu zákazky - dovybavenie interiéru Časť 2. predmetu zákazky - dovybavenie športovými potrebami Časť 3. predmetu zákazky - dovybavenie televízormi a komunikačnou technikou.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KC INTERIÉR, s.r.o. 4 103 440,00 0% EUR 23. Október 2015 74616
mercom, s.r.o. 1 10 260,00 0% EUR 23. Október 2015 74617
S.C.C. - systems cards communications, s.r.o. 2 6 990,00 0% EUR 23. Október 2015 74618

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov ALARMA s.r.o. 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/186264/content/291702/download","filename":"alarma.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Pavel Vozárik STOLVO - stolárská výroba 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/186252/content/291692/download","filename":"Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/186252/content/291693/download","filename":"Kritéria.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 31. Október 2015 31. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/186237/content/83684/download","filename":"Zápisnica vyhodnotenie ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov B.D.I. SK s.r.o. 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/186243/content/83819/download","filename":"Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/186243/content/83820/download","filename":"Kritéria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KC interiér , s.r.o. 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/186249/content/291685/download","filename":"Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/186249/content/291686/download","filename":"Kritéria.pdf"}]
Zmluva Zmluva 28. Október 2015 28. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/186279/content/84025/download","filename":"Kúpna zmluva - časť 1.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 31. Október 2015 31. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/186231/content/83667/download","filename":"ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/186231/content/83668/download","filename":"kritéria.pdf"}]
Zmluva Zmluva 28. Október 2015 28. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/186282/content/83701/download","filename":"Kúpna zmluva - časť 2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. Jún 2015 15. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/186270/content/291707/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 1. September 2015 1. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/186276/content/83825/download","filename":"Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosť.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. Jún 2015 25. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/186273/content/291708/download","filename":"Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 31. Október 2015 31. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/186234/content/83613/download","filename":"Zápisnica splnenie podmienok účasti.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 9. Február 2015 9. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/186228/content/83612/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Ponuky uchádzačov S.C.C. - systems cards communications, s.r.o. 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/186258/content/83702/download","filename":"SSC.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/186240/content/83616/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DREMONT spol. s r.o. 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/186246/content/83931/download","filename":"Dremont.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 9. Február 2015 9. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/186261/content/83952/download","filename":"Podrobná špecifikácia predmetu zákazky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov mercom, s.r.o. 22. December 2015 22. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/186255/content/83821/download","filename":"mercom.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. Marec 2015 10. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/186267/content/291705/download","filename":"Vysvetlenie súťažnych podkladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/186267/content/291706/download","filename":"Podrobná špecifikácia predmetu zákazky.pdf"}]
Zmluva Zmluva 28. Október 2015 28. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/186285/content/83935/download","filename":"Kúpna zmluva - časť 3.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×