Obstarávanie

Modernizácia električkového depa DPMK - projektová dokumentácia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 092 280,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 092 280,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71320000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zadávania zákazky je zabezpečenie súborov inžiniersko-projektových činností pre stavbu Modernizácia električkového depa DPMK podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2014 v rozsahu: a) zabezpečenia vstupných podkladov vrátane inžinierskej činnosti, najmä geodetické zamerania, stavebnotechnické prieskumy, antikorózne prieskumy, b) zabezpečenia projektovej prípravy a dokumentácie stavby pre stavebné konanie v podrobnostiach projektu pre realizáciu stavby vrátane inžinierskej činnosti, c) zabezpečenie výkonu občasného odborného autorského dohľadu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
REMING CONSULT a.s. 3 1 092 280,00 0% EUR 5. Máj 2015 74435

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 6. Máj 2015 6. Máj 2015
Zápisnica Zápisnica 6. Máj 2015 6. Máj 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 6. Máj 2015 6. Máj 2015
Zmluva Zmluva 6. Máj 2015 6. Máj 2015
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. Máj 2015 6. Máj 2015
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. Máj 2015 12. Máj 2015
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. Marec 2015 24. Marec 2015
Ponuky uchádzačov DOPRAVOPROJEKT, a.s. 6. Máj 2015 6. Máj 2015
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. December 2014 17. December 2014
Ponuky uchádzačov REMING CONSULT a.s. 6. Máj 2015 6. Máj 2015

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×