Obstarávanie

Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
104 711,00
Konečná suma(Bez DPH):
104 708,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39000000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
9

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky kancelárskeho nábytku, kancelárskych stoličiek a kresiel vrátane súvisiacich služieb (doprava na miesto dodania, naloženie a vyloženie na mieste dodania, vrátane montáže).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
NABIMEX, s.r.o. 3 3 688,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2016 74115
KLS spol. s.r.o. 3 16 706,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2016 74116
KLS spol. s.r.o. 3 20 135,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2016 74117
KLS spol. s.r.o. 3 7 702,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2016 74118
KLS spol. s.r.o. 3 11 601,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2016 74119
NABIMEX, s.r.o. 3 17 142,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2016 74120
KLS spol. s.r.o. 3 2 846,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2016 74121
KLS spol. s.r.o. 3 15 576,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2016 74122
NABIMEX, s.r.o. 3 9 312,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2016 74123

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SCP_ZM_SCP-119-2017_2017 5. Február 2018 5. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940662/content/751408/download","filename":"plnenie_SCP_119_2017.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. Máj 2014 27. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237619/content/105095/download","filename":"Vysvetlenie a doplnenie SP_Nabytok_profil.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_OVO2-2016-000164-039_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO1-2018/000314-079 k RD č.OVO2-2014/000028-001 12. Júl 2018 12. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007607/content/847131/download","filename":"plnenie_OVO1_2018_000314_079.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM _ZM_OVO2-2015-000012-007_2015 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda OVO2-2014/000028-001 3/3 na dodávku kancelárskeho nábytku, kancelárskych stoličiek a kresiel 4. December 2014 4. December 2014 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva OVO2-2015/000012-010 20. Máj 2015 20. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237598/content/104868/download","filename":"Celkova_suma-faktur_tabulka_NBU.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM _ZM_OVO-2016-000164-048_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM _ZM_OVO-2016-000164-046_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM _ZM_OVO2-2016-000164-040_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2014/000755-005 k RD OVO2-2014/000028-001 3/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819307/content/672972/download","filename":"plnenie_OVO2-2014000755-005.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 15. December 2015 15. December 2015 []
Zmluva Zmluva 4. December 2014 4. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237571/content/105123/download","filename":"SHNM_ZM_OVO2_2014_000028_001_1_3_2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237571/content/105124/download","filename":"SHNM_ZM_OVO2_2014-000028-001_2_3_2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237571/content/105125/download","filename":"SHNM_ZM_OVO2_2014_000028-001_3_3_2014.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_OVO2-2016-000164-033_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva SHNM_ZM_OVO2-2015-000012-026_2016 uzatvorená v súlade s Rámcovou dohodou OVO2-2014/000028-001 2/3 14. Marec 2016 14. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/633080/content/539629/download","filename":"KZ_026.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_OVO2-2016-000164-032_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. OVO2-2016/000164-034 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Apríl 2014 24. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237553/content/104866/download","filename":"SP_kanc.nabytok,kanc.stolicky a kresla_profil.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva SHNM_ZM_OVO2-2015-000012-028_2016 uzatvorená v súlade s Rámcovou dohodou OVO2-2014/000028-001 1/3 14. Marec 2016 14. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/633095/content/539701/download","filename":"KZ_028.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KLS spol. s r.o. 3. December 2014 3. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237643/content/104959/download","filename":"KLS_ponuka.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. November 2014 14. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237634/content/105263/download","filename":"Info o vysledku vyhodnotenia ponuk 44_nabytok.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 3. December 2014 3. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237556/content/104960/download","filename":"Zapisnica_vyhodnotenie_ponuk_nabytok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237556/content/104961/download","filename":"Zápisnica z úvodného úplného vyhodnotenia ponúk časti „Kritériá“ pred elektronickou aukciou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237556/content/104962/download","filename":"Zapisnica_poEA.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 28. Apríl 2014 28. Apríl 2014 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. December 2014 3. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237559/content/105059/download","filename":"Sprava_o_zakazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Neudoerfler Office Systems s.r.o. 3. December 2014 3. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237640/content/104922/download","filename":"Neudoerfler_ponuka.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. December 2014 3. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237646/content/105057/download","filename":"Zapisnica_z_otvarania_ponuk_nabytok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237646/content/105058/download","filename":"Zapisnica_otvaranie_kriterii.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_OVO2-2016-000164-038_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Ponuky uchádzačov Nabimex s.r.o. 3. December 2014 3. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237637/content/105532/download","filename":"Nabimex_ponuka.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM _ZM_OVO-2016-000164-047_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2015/000012-014 k RD OVO2-2014/000028-001 3/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819317/content/672982/download","filename":"plnenie_OVO2-2015000012-014.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. OVO2-2016/000164-042 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_OVO2-2016-000164-044_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM _ZM_OVO-2016-000164-045_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_OVO2-2016-000164-037_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. 318/2016-242/MPRV SR 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2014/000755-004 k RD OVO2-2014/000028-001 2/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819450/content/673214/download","filename":"plnenie_OVO2-2014000755-004.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2015/000012-016 k RD OVO2-2014/000028-001 2/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819453/content/673216/download","filename":"plnenie_OVO2-2015000012-016.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2015/000012-007 k RD OVO2-2014/000028-001 3/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819310/content/672975/download","filename":"plnenie_OVO2-2015000012-007.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_OVO2-2016-000164-031_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM _ZM_OVO2-2016-000164-045_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda OVO2-2014/000028-001 2/3 na dodávku kancelárskeho nábytku, kancelárskych stoličiek a kresiel 4. December 2014 4. December 2014 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. December 2014 3. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237631/content/105131/download","filename":"Zapisnica_posudenie_PU_nabytok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237631/content/105132/download","filename":"Dodatok - Zapisnica_posudenie_PU_nabytok.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda OVO2-2014/000028-001 1/3 na dodávku kancelárskeho nábytku, kancelárskych stoličiek a kresiel 4. December 2014 4. December 2014 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. September 2015 17. September 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2015/000012-023 k RD OVO2-2014/000028-001 3/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819322/content/672986/download","filename":"plnenie_OVO2-2015000012-023.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Máj 2015 14. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237595/content/104870/download","filename":"Potvrdenie o dodaní a prebratí tovaru.PDF"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_OVO2-2016-000164-035_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM _ZM_OVO2-2016-000164-041_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_OVO2-2016-000164-036_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2016/000164-036 k RD OVO2-2014/000028-001 3/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819329/content/672996/download","filename":"plnenie_OVO2-2016000164-036.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM _ZM_OVO-2016-000164-049_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2016/000164-038 k RD OVO2-2014/000028-001 3/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819331/content/673001/download","filename":"plnenie_OVO2-2016000164-038.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. November 2015 3. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237604/content/104889/download","filename":"DL_KZ_4479_2015_SE_OMTZ-019_01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237604/content/104890/download","filename":"DL_KZ_4479_2015_SE_OMTZ-019_02.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. Apríl 2015 16. Apríl 2015 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2015/000012-008 k RD OVO2-2014/000028-001 3/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819312/content/672976/download","filename":"plnenie_OVO2-2015000012-008.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. 4479/2015/SE/OMTZ-019 k Rámcovej dohode č.OVO2-2014/000028-001 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/237607/content/104990/download","filename":"Celkova_suma_faktur_KZ_4479_2015_SE_OMTZ_019.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. Január 2016 4. Január 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. Január 2016 4. Január 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. Január 2016 4. Január 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. Január 2016 4. Január 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. Január 2016 4. Január 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva SHNM_ZM_OVO2-2015-000012-024_2015 uzatvorená v súlade s Rámcovou dohodou OVO2-2014/000028-001 2/3 14. Marec 2016 14. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/633078/content/539621/download","filename":"KZ_024.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva SHNM_ZM_OVO2-2015-000012-027_2016 uzatvorená v súlade s Rámcovou dohodou OVO2-2014/000028-001 1/3 14. Marec 2016 14. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/633089/content/539656/download","filename":"KZ_027.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2015/000012-017 k RD OVO2-2014/000028-001 2/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819459/content/673231/download","filename":"plnenie_OVO2-2015000012-017.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2016/000164-035 k RD OVO2-2014/000028-001 3/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819327/content/672994/download","filename":"plnenie_OVO2-2016000164-035.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Kúpna zmluva č. OVO2-2015/000012–009 k RD č. OVO2-2014/000028-001 1/3 14. Apríl 2016 14. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645527/content/793813/download","filename":"Fa_Nabimex.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Kúpne zmluvy č. OVO2-2015/000012-007, 008 a 021 k RD č. OVO2-2014/000028-001 3/3 14. Apríl 2016 14. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645525/content/793811/download","filename":"Fa_KLS.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2015/000012-020 k RD OVO2-2014/000028-001 2/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819462/content/673233/download","filename":"plnenie_OVO2-2015000012-020.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpne zmluvy č. OVO2-2015/000012-007, 008 a 021 k RD č. OVO2-2014/000028-001 3/3 14. Apríl 2016 14. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645526/content/793812/download","filename":"celková suma faktúr_KLS.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva - kancelársky nábytok č. 2-2016/1050200 29. Apríl 2016 29. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/655401/content/460796/download","filename":"zmluva.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO-2016/000164-049 k RD č. OVO2-2014/000028-001 16. Január 2017 16. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/764530/content/500357/download","filename":"plnenie_Neudoerfler_OVO_2016_000164_049.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. 274/2016/SEP/OMTZ-014 (OVO2-2016/000164-034) k Rámcovej dohode č.OVO2-2014/000028-001 15. Jún 2016 15. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677440/content/797281/download","filename":"Celkova_suma_faktur_KZ_274_2016_OMTZ_014.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Dodanie kancelárskych stoličiek a kresiel pre Úrad vlády Slovenskej republiky“ 30. Január 2017 30. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM _ZM_OVO2-2015-000012-013_2015 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_OVO2-2015-000012-011_2015 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2015/000012–009 k RD č. OVO2-2014/000028-001 1/3 15. Jún 2016 15. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645531/content/793817/download","filename":"celková suma faktúr_Nabimex.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM _ZM_OVO2-2015-000012-009_2015 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva OVO2-2015/000012-021 20. Júl 2016 20. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/692684/content/529577/download","filename":"plnenie_OVO2_2015_000012_021.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM _ZM_OVO2-2015-000012-008_2015 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM _ZM_OVO2-2015-000012-015_2015 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM _ZM_OVO2-2015-000012-014_2015 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2015/000012-021 k RD OVO2-2014/000028-001 3/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819320/content/672985/download","filename":"plnenie_OVO2-2015000012-021.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM _ZM_OVO2-2015-000012-016_2015 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM _ZM_OVO2-2015-000012-017_2015 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM_ZM_OVO2-2016-000164-031_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2015/000012-024 k RD OVO2-2014/000028-001 2/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819468/content/673249/download","filename":"plnenie_OVO2-2015000012-024.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2016/000164-033 k RD OVO2-2014/000028-001 3/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819324/content/672988/download","filename":"plnenie_OVO2-2016000164-033.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpne zmluvy k RD č. OVO2-2014/000028_001 1/3 , NABIMEX, s.r.o./2016 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819342/content/673019/download","filename":"plnenie_NABIMEX_2016.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. OVO2-2016/000164-052 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. ŠCP 119/2017 k RD č. OVO2-2014/000028-001 5. Február 2018 5. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940658/content/751394/download","filename":"plnenie_SCP_119_2017.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2015/000012-013 k RD OVO2-2014/000028-001 3/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819315/content/672980/download","filename":"plnenie_OVO2-2015000012-013.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2015/000012-022 k RD OVO2-2014/000028-001 2/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819466/content/673246/download","filename":"plnenie_OVO2-2015000012-022.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy KÚPNA ZMLUVA OVO1-2017/000267-056 13. Júl 2017 13. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/847842/content/554367/download","filename":"KÚPNA ZMLUVA OVO1-2017-000267-056.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. 1076/2017 k RD č. OVO2-2014/000028-001 2/3 1. Marec 2018 1. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/949873/content/704470/download","filename":"UV_SR_nabytok.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. SHNM _ZM_OVO-2016-000164-050_2016 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO-2016/000164-046 k RD OVO2-2014/000028-001 3/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819337/content/673013/download","filename":"plnenie_OVO-2016000164-046.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpne zmluvy k RD č. OVO2-2014/000028_001 1/3 , NABIMEX, s.r.o./2015 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819339/content/673015/download","filename":"plnenie_NABIMEX_2015.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2016/000164-039 k RD OVO2-2014/000028-001 3/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819333/content/673003/download","filename":"plnenie_OVO2-2016000164-039.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2016/000164-044 k RD OVO2-2014/000028-001 2/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819472/content/673251/download","filename":"plnenie_OVO2-2016000164-044.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO-2016/000164-045 k RD OVO2-2014/000028-001 3/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819335/content/673011/download","filename":"plnenie_OVO-2016000164-045.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2014/000755-001 k RD OVO2-2014/000028-001 3/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819304/content/672969/download","filename":"plnenie_OVO2-2014000755-001.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2016/000164-049 k RD OVO2-2014/000028-001 2/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819475/content/673259/download","filename":"plnenie_OVO2-2016000164-049.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Kúpna zmluva č. OVO2-2015/000012-026 k RD OVO2-2014/000028-001 2/3 10. Máj 2017 10. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/819470/content/673250/download","filename":"plnenie_OVO2-2015000012-026.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×