Obstarávanie

Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre Národný onkologický ústav


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národný onkologický ústav
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
928 977,00
Konečná suma(Bez DPH):
928 977,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09310000-5
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Elektrická energia: Dodávka silovej elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravy distribučnou sústavou pre objekty verejného obstarávateľa v jednotarife. Zemný plyn: Dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ZSE Energia, a.s. 4 270 117,00 Neuvedené EUR 25. August 2016 74107
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 2 658 860,00 Neuvedené EUR 19. September 2016 74108

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. September 2016 28. September 2016 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk NOU-2016-01-NZ-VS-El+plyn-vysledok-profil.pdf 13. Júl 2016 13. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/689200/content/505163/download","filename":"NOU-2016-01-NZ-VS-El+plyn-vysledok-profil.pdf"}]
Zápisnica NOU-2016-01-NZ-VS-El+plyn-zapisnica-3-vyhodnotenie-O.pdf 26. August 2016 26. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707538/content/461674/download","filename":"NOU-2016-01-NZ-VS-El+plyn-zapisnica-3-vyhodnotenie-O.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka-Pow-en.pdf 26. August 2016 26. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707563/content/461737/download","filename":"Ponuka-Pow-en.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb 25. August 2016 25. August 2016 []
Zápisnica NOU-2016-01-NZ-VS-El+plyn-zapisnica-6-vyhodnotenie-Kriteria-po eA.pdf 26. August 2016 26. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707540/content/461682/download","filename":"NOU-2016-01-NZ-VS-El+plyn-zapisnica-6-vyhodnotenie-Kriteria-po eA.pdf"}]
Súťažné podklady NOU-2016-01-NZ-VS-El+plyn-SP-info.pdf 11. Apríl 2016 11. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643692/content/754816/download","filename":"NOU-2016-01-NZ-VS-El+plyn-SP-info.pdf"}]
Súťažné podklady NOU-2016-01-NZ-VS-El+plyn-vysvetlenie 1 10. Máj 2016 10. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/660724/content/486903/download","filename":"NOU-2016-01-NZ-VS-El+plyn-vysvetlenie1.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti NOU-2016-01-NZ-VS-El+plyn-zapisnica-2-PU.pdf 26. August 2016 26. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707534/content/461662/download","filename":"NOU-2016-01-NZ-VS-El+plyn-zapisnica-2-PU.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka-VSE.pdf 26. August 2016 26. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707567/content/461745/download","filename":"Ponuka-VSE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka-ZSE.pdf 26. August 2016 26. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707569/content/461749/download","filename":"Ponuka-ZSE.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 16. Jún 2016 16. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/677965/content/451388/download","filename":"NOU-profil-info-par41-kriteria.pdf"}]
Súťažné podklady NOU-2016-01-NZ-VS-El+plyn-naprava-1-stanovisko-spolu.pdf 27. Apríl 2016 27. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653577/content/453252/download","filename":"NOU-2016-01-NZ-VS-El+plyn-naprava-1-stanovisko-spolu.pdf"}]
Súťažné podklady NOU-2016-01-NZ-VS-El+plyn-SP-spolu.pdf 11. Apríl 2016 11. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643676/content/754456/download","filename":"NOU-2016-01-NZ-VS-El+plyn-SP-spolu.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka-SPP.pdf 26. August 2016 26. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707565/content/461740/download","filename":"Ponuka-SPP.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk NOU-2016-01-NZ-VS-El+plyn-zapisnica-4-otvaranie-K.pdf 26. August 2016 26. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707536/content/461671/download","filename":"NOU-2016-01-NZ-VS-El+plyn-zapisnica-4-otvaranie-K.pdf"}]
Súťažné podklady NOU-2016-01-NZ-VS-El+plyn-Oprava1 12. Máj 2016 12. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/662379/content/494194/download","filename":"NOU-2016-01-NZ-VS-El+plyn-Oprava1.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 19. Máj 2016 19. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666052/content/539175/download","filename":"NOU-profil-info-par41-OSTATNE.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk NOU-2016-01-NZ-VS-El+plyn-zapisnica-1-otvaranie-O.pdf 26. August 2016 26. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707532/content/461658/download","filename":"NOU-2016-01-NZ-VS-El+plyn-zapisnica-1-otvaranie-O.pdf"}]
Správa o zákazke NOU-2016-01-NZ-VS-El+plyn-sprava_o_zakazke-par 21.pdf 26. August 2016 26. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707544/content/461701/download","filename":"NOU-2016-01-NZ-VS-El+plyn-sprava_o_zakazke-par 21.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×